Smekám před Jakubem Jandou a Kremlin Watch II.

Avatar
Původní autoři

– vlk –
21. 6. 2016 Kosa zostra čili vlkovobloguje.wordpress.com


Dnes začnu tam, kde jsem včera přestal, tedy u konstatování, že ehm analytik Máca, seznal ve skoro 500-ti set stránkové stížnosti na zpravodajství ČT 6, slovy šest pochybení….

Tohle hovoří samo za sebe. I kdyby se o pochybení nakrásně jednalo, což v  dalším spolehlivě vyvrátím. Jen před tím cítím potřebu dodat, že Janda už 21.4.2016 oznámil, že začali s  analýzou textu, který – cituji je sice prakticky bez gramatických chyb, ale jinak je plný lží a polopravd.
Pro úplnost dodávám, že Kremlin Watch vydal svou mácovinu 15.6.2016. Takže na vytvoření 9-ti stránek textu, kde našel v  500-ti stránkovém materiálu 6 omylů, bez jednoho týdne 2 měsíce!!!

Celkem jim to zabralo 57 dnů – počítáno i s víkendy. Pracovních dnů pak bylo 41. Kalkulačka mi ukazuje, že analytici zpracovali za jeden kalendářní pracovní den asi 12 stránek…. Tedy za hodinu 1,5 textové stránky…. Smekám před Jandou a  Mácou znovu – museli si s  tím opravdu, ale opravdu vyhrát – makačka jak v  dole a pečlivost jak při broušení diamantů! Vím o čem mluvím – když připravuji podklady pro své články pro Kosu, zpravidla 12 stránek nějakého dokumentu projedu asi tak za 3 hodiny. Z  čehož je zřejmé, že jsem proti Jandovi a Mácovi zoufalý lajdák a flákač, který všechno ledabyle odbude. Nicméně přijměme jako fakt, že tihle dva mládenci si dali na cupování stížnosti na ČT , které je, jak uvedl explicitně Janda, plná lží a polopravd, skutečně záležet, což jim velmi chválím, aby se dobrali 6-ti výtek……

Za sebe říkám, že kdybych byl na jejich místě já – lajdák a člověk povrchní, tak už jenom tohle by mi bohatě stačilo, abych zalezl do boudy a dělal, že nejsem, protože bych tu svou velkohubou blamáž nechtěl ještě více rozmazávat.

Nicméně je pravda, že bych také nikdy třeba nenatáčel porno…. Takže to asi bude o  osobním nastavení každého jedince. Někdo je prostě exhibicionista za každou cenu – přesně podle hesla ať jsem bit, jen když se peru. Dobrá Jando a Máco, rád vám vyhovím! Vy jste se začali prát! S PP, Kosou a  vlkem. Nebudu vás ani trochu šetřit. Přecházíme na konkrétno. Budete mít co jste chtěli a  to v množství co se do vás vejde!

Mácova výtka první

Příklad č. 1: Výtržníci, ozbrojenci vs. demonstranti, aktivisté

Zde Máca na výhradu PP, že ČT používala zásadně nepřiměřené a  hlavně zavádějící, primárně demagogizující terminologii, zejména v označování majdanských, namítá toto – cituji:

Stížnost často napadá užívání konkrétní terminologie pro popis osob a událostí. Objevuje se tlak na užití takové terminologie a s ní i prezentace takového obrazu, který odpovídá prokremelskému narativu.Podle obdobného přístupu by musela ČT např. odsoudit účastníky protestních akcí během listopadu 89 a nazvat je výtržníky, jelikož rovněž odmítali pokyny tehdejší oficiální moci apod.

PP plným právem reklamuje používání správného označování majdanských!!

Slovo demonstrant rozhodně neznamená člověka vrhajícího na policisty dlažební kostky, zápalné láhve, posléze do policistů také střílející či  obsazující nebo zapalující vládní budovy.

Abych to Mácovi osvětlil prakticky, dám pár fotografií, které, jak doufám přijme jako autentické, protože jsou vesměs z portálů typu Aktuálně. cz, Lidovky.cz a podobných, jak si lze snadno ověřit:

 
 
   
 
  

Osobně bych snad ještě uměl pochopit zaťatost demagogického propagandisty Mácy, s  jakou obhajuje tu podpásovou agitaci ČT na straně majdanských. Se skřípěním zubů a zdviženým žaludkem, ale budiž, jsme v současném Česku obecně a v tzv. Evropských hodnotách konkrétně…

Co mne ale doslova šokovalo, je srovnávání Majdanu se 17. listopadem 89! Chápu, že Janda byl tehdy ještě na houbách a  analytik Máca byl nejspíš ve stádiu, kdy u nich doma řešili, jestli mu ještě mají nechat pleny, nicméně mám plné právo očekávat, že chodili do školy a  že se tam cosi učili o Sametové revoluci. A  že si snad něco málo – to nejzákladnější snad zapamatovali, chtějí li nás poučovat o současnosti. Například to, že převrat byl nenásilný a  že hlavním heslem protestů bylo –  Máme holé ruce!!!

Aby tady bylo Mácovi jasno, jak to bylo, dám opět pár ilustračních fotografií!


Zdroj:

Jen naprostý ignorant může klást rovnítko mezi Národní třídou a  Majdanem!!! Opravdu jsem netušil, že někdo, kdo je navíc údajně analytikem je schopen tak duševně a  inteligenčně zoufalé argumentace! Ale pokud ze sebe někdo má potřebu veřejně udělat obecního blázna, stůj co stůj, nelze mu v  tom zabránit ani párem koní, konstatovala v jistých případech moje babička….

Dalším na řadě je

Příklad č. 2 Ruští představitelé si nepřejí to, co prohlašují a mlží

Přiznávám, že absolutně netuším, co Máca vlastně PP vytýká…. A jeho následujícímu shrnutí nerozumím:

Zde se nabízí otázka, jak v ČT prezentovat informaci o tom, že „Putin mlžil“. Pokud je zde použit termín „krýt záda“, je osoba de facto v jisté situaci přítomna. Otázkou je zda fyzicky či řekněme morálně. ČT tak neuvádí o jakou přítomnost se jedná.

Pokud to správně chápu, pak PP se dožaduje korektního překladu z ruštiny. Je to pro Mácu a  ČT tak těžko pochopitelné nebo tak přemrštěný požadavek? Nebo snad obojí? Více tento bod nehodlám pojednávat, neb jak uvedeno, vůbec netuším, co Máca řeší. Dáme si radši hned

Příklad č. 3: Rozporování celkového obrazu

Zde se PP  ohrazoval proti zpravodajství ČT, která komentovala sjezd regionálních zástupců východní Ukrajiny jako proruský a separatistický.

A Máca mu sděluje, že ČT měla pravdu, protože někteří účastníci sjezdu přece měli svatojiřské stuhy a  svatojiřská stuha měla být i na pozadí, takže se určitě jedná o proruské separatisty a šmytec! A dokládá to několika snímky.

Dovolím si je přetisknout

Osobně si myslím, že nemá smysl jakkoli argumentovat obrázkem č. 3. Ten dokazuje jediné, že NĚKTEŔÍ delegáti měli svatojiřské stuhy. Zde konkrétně jeden ze dvou na fotce. Nic víc.

Daleko zajímavější a  pro posouzení toho, zda je oprávněná stížnost PP  nebo relevantní námitka Mácy, jsou první dvě fotografie.

Jakž takž lámu azbuku, ale problémem je ukrajinština. Nicméně popisek pod obrázkem, podle mne, sděluje něco ve smyslu, že jde o sjezd poslanců/ zástupců z východních oblastní a regionů, včetně autonomní republiky Krym. Nic více, nic méně. Konkrétně jsou zabráni poslanci ze Sevastopolu, tedy z Krymu. A konstatuji, že ačkoli svatojiřská stužka nedokazuje sama o sobě naprosto žádný separatismus, tedy alespoň tehdy ještě nedokazovala, je na obrázku poslanců mimořádně silného ruskojazyčného regionu přítomna prokazatelně v jednom exempláři, s přihmouřením obou očí snad ve dvou. Uniká mi, co chtěla tehdy ČT a dnes Máca o separatistech tehdy doložit?! A to jsem ještě nerozebral fotografii č. 2!

Chápu, že někdo jako Máca není schopen číst v  azbuce. Prostě mu chybí ruština. Tak jako mně angličtina, která je právě na třetí fotce. Být na jeho místě, pokud opravdu anglicky hovoří, bych se argumentaci právě touto fotografií na sto honů vyhnul.

Jestli, při mé neznalosti angličtiny trochu rozumím tomu anglickému popisku na fotce, je tam řečeno něco ve smyslu, že východoukrajinští POSLANCI převzali kontrolu nad svými regiony!

Zkusím Mácovi vysvětlit, co to znamená. Nic méně než že

– po rozpadu státních struktur v  důsledku NÁSILNÉHO převratu převzali kontrolu s  cílem zajistit NUTNOU FUNKČNOST správy dotčených území ve volbách legálně zvolení zástupci tamních voličů.

Snad jsem to napsal dost jednoduše, aby tomu rozuměl i Kremlin Watch …. Snad … Nejsem si jist, protože Máca dokonce, pro mne naprosto nepochopitelně a hloupě, argumentuje i tímhle výňatkem z paralelního článku BBC

An assembly of local deputies in Kharkov, eastern Ukraine have stated their intention to restore “constitutional order” throughout the country, aiming to create an alternative government.

Což mi překladač přeložil takto:

Sjezdy místních poslanců v Charkově, na východní Ukrajině se usnesly, že mají v úmyslu obnovit „Ústavní pořádek“ v celé části země, jehož cílem je vytvořit alternativní vládu.

Takže BBC Mácovi sděluje, že východoukrajinští poslanci na tomhle svém sjezdu si odhlasovali, že obnoví na území, které reprezentují ÚSTAVNÍ POŘÁDEK a že nepřipustí anarchii a  ČT, potažmo Máca to vykládají jako proruské čachry a separatistické snahy?!!!

Kdyby už nebyl poučen, čeho všeho, že je ehm-analytik Máca schopen, viz porovnání 17. listopadu s Majdanem, lezly by mi právě oči z důlků. Delegáti výslovně odhlasují, že hodlají zachovat a obnovit ústavní pořádek a sděluje to jak nějaká naprosto nevěrohodná RT, ale dokonce sama nezpochybnitelná BBC, ale pro zpravodajství ČT a  jakéhosi Mácu je to důkaz separatismu!!! Nemluvě o tom, že nejlepší prověrkou nějaké informace je její potvrzení či nepotvrzení v  čase! A  dnes můžeme konstatovat, že s výjimkou Krymu, všechny ostatní regiony, včetně povstaleckých oblastí jsou a zůstanou ve státním svazku s Ukrajinou! Přesně, jak stojí v ukrajinské ústavě!!!

Jestliže se něčemu říká hodně trapná blamáž, pak právě tomu, co v tomto bodě předvedlo zpravodajství ČT a následně, o dva roky později – Máca.

Ale zdaleka ještě nejsme u konce, pojďme tedy na

Příklad č. 5: Korsuňský pogrom

Tady si PP a já hned dodám, že naprosto oprávněně stěžoval, že ČT tuto událost totálně zamlčela a doposud NIKDY nezmínila. Ačkoli šlo o  akt jasného a brutálního násilí. Ovšem podle Mácy je to faul, a pokud ne vyslovená lež, tak nejméně problematická a  diskutabilní polopravda. Protože a budu jej opět citovat, tuhle informaci přinášejí jen naprosto nedůvěryhodné weby:

Jedním z těchto webů je nwoo.org jehož vydavatelem je známý konspirační teoretik Jan Korál, který např. dlouhodobě tvrdí, že 11. září bylo dílem vlády USA, či opomíjí obsazení Československa armádou SSSR. Během demonstrace proti ČT rovněž prohlásil, že televize podléhá diktátu „mocných nadnárodních zednářských a iluminátních kruhů“ (zdroj). O události dále referuje portál czechfreepress.cz či slovenský časopis Zem a Vek. Pozadu nezůstává ani konspirační portál ac24.cz , který přináší fiktivní omluvu divákům ČT za neobjektivní a tendenční pojetí zpravodajství.

Takže, jestli tomu dobře rozumím, ačkoli to Máca pro jistotu výslovně netvrdí, žádný Koršunský masakr se nejspíš nestal, protože o  tom referují jen Mácovi podezřelá media a zejména jakýsi absolutně profláklý Korál, který věří na ilumináty, na konspirační teorii 11.září a  hlavně – dovolil si se zúčastnit, jako zástupce veřejnosti několikrát zasedání televizní rady, kde vyjádřil a konkrétně dokumentoval svou nespokojenost s prací České televize!!! Vida ho prokremelského štváče! Mohl bych namítnout, že ačkoli Jana Korála neznám a nikdy jsem ho nepotkal a nikdy jsem mu neposlal žádný mail, jakož i  to, že nevěřím ani na ilumináty a na to , že CIA zorganizovala 11.září, což jsem doložitelně a  opakovaně zveřejnil, k nelibosti mnohých čtenářů Kosy ale že jsem o masakru v Koršuni referoval, v rámci Ukrajinské svodky také. A  to zde

Ukrajinská svodka 26.09.2014 DOPLNĚNO!!!

Mohl bych, ale odpustím si házení hrachu na zeď. Kosa je pro Jandu, Mácu a podobné proruský web. Takže bych argumentoval zbytečně. Prostě Koršunský masakr je zkrátka výtvor ruské propagandy. Buď zcela nebo aspoň co se do velikosti a  závažnosti toho, co se stalo – týče. A inkriminované video bude nejspíš nějaké falzum. Interpretuji to správně analytiku Máco? Věřím, že ano.

Takže zkusím no – analytikovi profesionálovi vysvětlit, jak jakýsi amatér vlk postupoval, než se rozhodl zprávu o Koršunském masakru zařadit na Ukrajinskou svodku. Protože si předsevzal, že vědomě žádný tzv. fejk ohledně zpráv o Ukrajině na svůj portál nepustí. takže než zařadil do svodky ono Mácou zpochybněné video, udělal si důkladnou rešerši. Kolem toho videa. Už kvůli původu, pak také ohledně toho jestli český překlad je věrný původnímu ruskému originálu a  hledal další indicie. Kdo hledá, opravdu hledá Máco, zpravidla najde. takže našel i vlk.

Našel jsem na You Tube dvě jiná videa, která se týkají Koršunského masakru.

První bylo sice vloženo AŽ 13.3. , takže je sice možná manipulace, nicméně

máme zde druhé video,

 
které bylo prokazatelně dáno YouTube 21.02.2014 a není pochyb, že se jedná o Koršun.

Hned na začátku jsou záběry na hořící dopravní prostředky a hlas říká, že jde o autobusy, nenechte si uniknout čas záznamu 0:16, kdy hlas říká – střílejí a  čas 0:37 hlas říká – střílejí u  autobusu ….

Ještě nějaké pochybnosti? Jen pro úplnost dodávám, že v dne 20.4.2014 ještě v Kyjevě vládl Janukovyč a  Majdan s ním, za spoluúčasti ministrů zahraničí Německa, Francie a Polska a  s  jejich garancí slavně podepsal smlouvu, která měla ukončit násilí a  stabilizovat poměry v zemi. A u Koršunu v tom čase už byl pořádán hon na lidi. Z Krymu! A  ČT nic. A  Máca s  Jandou mají jasno – proč by ČT měla referovat o nějakém kágébáckém podvodu? A vůbec, jestli se tak stalo byl to stejně nejspíš jen ojedinělý exces spravedlivě rozhořčených pokojných demonstrantů… Tak co?!

Opravdu? Řekl jsem, že kdo hledá – najde! A ukázalo se, že to, co se dálo u Koršunu Ševčenskovského vůbec nebyl žádný ojedinělý incident!!!

Totéž se stalo u města Bílá Cerekev – viz následující video!

Datum události 20.2.2014 na You Tube zveřejněno 21.2.2014

A další exces proběhl u města Zvenigorodka

Tohle video bylo navíc prokazatelně natočeno regionální televizí 20.2.2014 zveřejněno na You Tube 21.2.2014

Ty datumy jsou důležité proto, že tehdy Rusko nijak neingerovalo do ukrajinského dění a  ani ten nejchytřejší kremelský propagandista nebo kágébák nemohl 20.2. tušit, co všechno se na Ukrajině v budoucnu odehraje. Když přece EU zaručila tou dohodou s Janukovyčem uklidnění situace! Představa, že by tedy 20.02. 2014 natočili a  do druhého dne vyrobily propagandistické materiály je triviálně trapná.

Upozorňuji na čas 9:30 a  dále! Ti rozhořčení pokojní demonstranti, co ty autobusy přepadli, vyvlékají prý ven tzv. titušky – tedy Janukovyčovy mlátičky. Dobře se na ně podívejte – ženy a děti!!!!

A vše se stalo – opakuji – doložitelně už 20.02.2014, kdy byl Janukovyč ještě oficiálně v úřadě a čerstvě podepsaná dohoda zaručovala návrat k normálním poměrům…. Uprchl až o den později. To násilí proti Krymčanům se dálo na širokém území, nikoli snad v jednom zfanatizovaném městě. Viz přiložená mapa měst, odkud máme nezpochybnitelná videa o násilí proti cestujícím v  autobusech jedoucích na Krym dne 20.04.2014

Smekám před Jandou a Mácou znovu – takhle ignorovat dostupná, jednoduchá a průkazná fakta – tak to je tedy výkon! Zejména od někoho, kdo je prý profesionální analytik!!!!

Ale Máca v tomhle punktu rozmáchl opravdu široce. Budu opět citovat:

V materiálu je použita řada zdrojů. Nechybí mezi nimi ani zdroje problematické. Např. na straně 244 je použita mapa přejatá ze sociální sítě livejournal.com, kam ji umístil uživatel s názvem kot-ivanov (kocour ivanov). Některá tvrzení jsou rovněž rozporována problematickými zdroji. Např. na straně 251 autor vyvrací určitá slova A. Zacharčenka s odkazem na uvedení přepisu projevu dotyčného, který byl publikovanán na ruských státních médiích vesti.ru a Ria Novosti. Tyto zdroje resp. instituce podléhající státu jsou pro kvalitní posouzení problematické.

Jde o interpretaci situace na frontě kolem Luganska. Kde ČT, zcela v souladu s oficiálním zpravodajstvím Kyjeva referovala o  tom, jak povstalci ztrácí v okolí Luganska pozice. A  špatně prý je, že PP  vytýká ČT, že neodprezentovala také mapy z webu livejournal, které vydával jistý Ivanov, používající nick kot. Protože ty jsou zavádějící a pro kvalitní posouzení neprůkazné.

Od první Ukrajinské svodky jsem si dal záležet na tom, aby pracoval jak s kyjevskými, tak opolčenskými zdroji a  speciálně mapovými výstupy. Takže jsem přebíral ty, které vydával ukrajinský generální štáb i ty od kocoura – Ivanova. A mohu tedy jen sáhnout do archivu Kosy předložit, co v inkriminovaném čase prezentoval Kyjev a tedy ČT a co kot-Ivanov a  co nám naopak ČT, s  Mácovým souhlasem a pochopením zamlčela.

Takže mapa generálního štábu Ukrajinské armády – ještě 20.8.2014 tvrdil, že fronta probíhá následovně:

Zatímco povstalci už dávno prezentovali toto:

Takže si každý může dnes udělat naprosto dokonalý obrázek, kdo tehdy vědomě informačně lhal a  kdo tuto lež šířil dál, přesto , že nebyl problém si obstarat relevantní a  informace a  kdo se navíc ani nepokusil o jakoukoli vyváženost zpravodajství.

Kdyby náhodou chtěl Máca nebo ČT tvrdit, že šlo o  ojedinělé pochybení, nechť se laskavě ozvou. Rád sem dám jakýkoli jiný den, kdy šlo o nějaký zásadní den na východoukrajinské frontě – Ilovajsk, průlom na Mariupol, bitvu o Doněcké letiště, Děbalcevo, ale nevyhýbám se ani kterémukoli jinému datu!

Rád bych ještě Mácovi sdělil, kde jsem vlastně přišel k  povědomí o tom, kde hledat kyjevské i opolčenské mapy. Bylo to na webu Válka.cz. Což je specializovaný server, věnující se zásadně vojenství, vojenské technice a minulým i současným konfliktům. Kde tehdy existovalo i  vlákno specializované na Ukrajinu. A právě tam jsme ty mapy našel. Máca s  Jandou může klidně namítnout, že jaksi jde jen o další prokremelskou propagandu. Vřele jim doporučuji prozkoumat následující adresu a projet na ní co nejvíce stránek http://www.palba.cz/viewtopic.php?f=307&t=6095

V takovém případě zjistí, mimo jiné, že tam adminové zásadně netrpí žádné diskusní příspěvky. Akceptovány jsou jen informace a to informace VYZDROJOVANÉ. Což se týče i map. Všichni dopisující musí povinně uvést svou vojenskou hodnost, aby bylo na první pohled jasné, jak je asi verzírovaný ten, kdo konkrétní informaci podává. A  také to, že nejvyšší admin má tuto hodnost

Pokud neměl člověk s hodností ARMÁDNÍHO GENERÁLA, v pozici hlavního administrátora vojenského odborného webu, problém s mapami od kota-Ivanova, a připouštěl je opakovaně do vláken, dovolil si vlk a PP usoudit, že jsou dostatečné dobré pro to, aby s nimi pracovali i oni!

Ale pořád ještě nejsme hotoví, musím se, také vypořádat s 

Příklad č. 5: New York Times

Zde PP reklamoval, že ČT zcela pominula velkou reportáž NYT z tehdy povstalci ovládaného Slavjanska. Podle Mácy jde nepochybně nejméně o lživou manipulaci nebo alespoň velkou drzost PP. Opět ho cituji:

Často dochází k vytýkání použitých zdrojů a k tlaku na využívání zdrojů navržených stěžovatelem. ČT by tak de facto musela projít veškeré světové dostupné zdroje a jejich závěry začlenit do článku/reportáže, což není reálné zejména pro aktuální zpravodajství. Ve stížnosti se rovněž objevuje kritika využívaných zdrojů ze strany ČT např. jejich důvěryhodnosti. Týká se zejména ukrajinských médií.

Představte si tu hrůzu – někdo v zahraniční redakci ČT by musel číst  tak nevýznamný a  trapný plátek jako jsou NYT a PP dokonce chce, aby jej používala. Když může čerpat z ukrajinských medií…!!!! To je naprosto neslýchané, zejména u  aktuálního zpravodajství!!!

No a jsme na konci toho, co všechno jako mam, klam a lež ve Stížnosti zpracované PP  vyšťoural analytik Máca a jeho ostražitý, vždy bdící Kremlin Watch

Příklad č. 6: „ČT vytvářela dojem…”

Opět budu citovat Mácu u tohoto bodu:

V materiálu je rovněž používáno termínu, že ČT „vytvářela dojem“. Autor tak aplikuje svůj subjektivní pohled na výklad jednotlivých událostí a jejich prezentaci ze strany ČT.

Ano PP si kromě jiného stěžuje, že ČT se snažila jen a pouze vytvářet dojem – propagandistický dojem, místo toho, aby přinášela, jak jí je statutem uloženo – objektivní a vyvážené zpravodajství! Přesně kvůli tomuhle obludnému nešvaru svou stížnost psal! Ale Máca má jasno, jde o  subjektivní výklad, toho, co předváděla ČT a jak téměř dva roky o Ukrajině referovala! Ačkoli PP zpracoval detailní a velmi rozsáhlou stížnost, kde každou svou výtku vyzdrojoval a doložil. A  Máca a  spol. za 41 pracovních dnů nebyl schopen „najít“ více než 6 „prohřešků“. A jak to s těmi pochybeními v konkrétnu vypadá, jsme si právě ukázali. Nemluvě o  tom, že každá stížnost nebo dokonce soudní podání je vždycky subjektivní interpretací čehokoli. Neznám nesubjektivní stížnost a  soudní podání!

Nevím jak to vidíte vy, ale já jsem blízek konstatování že žáci 3. třídy praktické školy, by podobnou „analýzu “ dali dohromady také. A měla by stejnou úroveň.

Zbývá otázka -proč vlastně Janda s Macou ze sebe dělají ochotně a veřejně tak směšné figury? Touží snad po kariéře obecních bláznů šašků nebo jsou snad tak exemplárně duševně nedostateční?

Moje jednoznačná odpověď je – rozhodně nejsou ani trochu hloupí a  po karieře obecních kašparů netouží ani trochu. Rozvedu to v příštím díle. Ale neslibuji, že to bude zítra. Nestíhám. Mějte prosím trpělivost.