Mírové hnutí posílí válečná propaganda

Avatar
Původní autoři

Ivan David (rozhovor)
22. 6. 2016
Každý režim udržují privilegovaní slouhové závislí na trvání zajetého pořádku, který garantuje jejich postavení.
Že ČR posílá »protichemické jednotky«, »polní nemocnice« a »rekonstrukční týmy«, to nás nezbavuje podílu viny na vraždění a boření prováděné také jménem České republiky.
ČR je členskou zemí jiného NATO, než do kterého vstupovala.
Dokud je Rusko schopno sebeobrany, není jeho bohatství dostupné jinak než za peníze. Konkurenti ho však nechtějí kupovat, ale prodávat. Rusko nemůže útokem na jiné země nic získat.


V sobotu 25. června budete jedním z řečníků na mírové demonstraci nazvané Ano míru! Ne válce!, která se koná v Praze na Václavském náměstí. Už přemýšlíte, co chcete lidem, kteří na tuto akci přijdou, říci?
V hrubých rysech ano. Musím být stručný, budu mluvit v krátkých větách. Do takového projevu se vejdou tři až čtyři myšlenky. Pokud je vyberu správně, dozvědí se o nich nejen přímí účastníci akce. Šíření videozáznamů je snadné a internet v této zemi je a zůstane dostupný.

Totiž i pouhými veřejnými úvahami svých představitelů o potřebě cenzury ztrácí tento režim tvář. S tváří ztratí i zbytek podpory. Cenzura je projev strachu mocných, kteří si šíření pravdy nemohou dovolit. Každý režim udržují privilegovaní slouhové závislí na trvání zajetého pořádku, který garantuje jejich postavení. Proto se režim sám změnit nedovede. Jak to asi dopadne?

Jak to dopadne s tímto režimem? Já doufám, že se jednou historicky zcela znemožní. Pokrok zkrátka nezastavíš… A nebojíte se o mír v Evropě a ve světě?

Mír ve světě a ani v Evropě nevládne. Absence světové války není mír ve světě. Statistiky ukazují, že válečných konfliktů ve světě přibývá. Přibývá i konfliktů, které zatím nejsou válečné.

Ptát se, zdali vám vyhovuje členství ČR v NATO, je asi zbytečné. Přesto – kdysi jste v barvách ČSSD působil ve vládě. A sociální demokraté, zřejmě minimálně vrcholoví představitelé, nehodlají na členství ČR v NATO nic měnit. Jaká je názorová situace uvnitř soc. dem., co se týče členství naší země v NATO? 

Byl jsem členem vlády v době, kdy jsme »byli vstoupeni« do NATO. Bylo nám to oznámeno, přihlášku poslala některá z předchozích vlád. Před tím nám prorežimní novináři stále opakovali, že jsme neudělali dost pro to, abychom si jako Česká republika zasloužili tu čest býti členy NATO. A najednou to šlo. V krátké době byla bombardována Jugoslávie a »osvobozeno« Kosovo, aby tam USA mohly postavit obrovskou vojenskou základnu. Od těch dob státy sdružené v NATO vojensky napadly a zdevastovaly několik dalších zemí, jak každý ví.

Je namístě otázka, zda si zasloužíme tu hanbu, která pro Českou republiku z podílu na takových akcích vyplývá. I když nejsme osobně spoluviníky, měli bychom se od těchto zločinů distancovat. Že ČR posílá »protichemické jednotky«, »polní nemocnice« a »rekonstrukční týmy«, to nás nezbavuje podílu viny na vraždění a boření prováděné také jménem ČR.

Miloš Zeman byl v polovině devadesátých let proti členství v NATO. Většina tehdejších funkcionářů byla pro. Toto stanovisko se proto projevilo v programu strany. Je potřeba si uvědomit, že ČR je členskou zemí jiného NATO, než do kterého vstupovala. Totéž platí i o Evropské unii. I já jsem vstupoval v roce 1993 do jiné ČSSD, než ze které jsem letos vystoupil. I dnes najdete mezi členy ČSSD široké spektrum názorů. Vedení žádné strany si příliš velkou názorovou různost nemůže dovolit.

Jaká je alternativa namísto členství v NATO? Taková je totiž logická otázka každého, který je ochoten dumat nad tím, že NATO je agresivním paktem, nikoli obranným, a že tedy není radno v něm býti. 

NATO je i obraným paktem. Brání příležitost zejména USA terorizovat jiné země. Brání se před mírovým rozvojem některých zemí, které jsou bohaté a vlivné. Brání jejich nezávislosti na Spojených státech amerických. Aktivní obrana je také agresivní jednání, i když reaguje na napadení nebo provokaci. »Preventivní obrana« může být opodstatněná. Jestliže zemi, která údajně představuje hrozbu, chybí motiv, pak je tvrzení o »preventivní obraně« pokrytectvím, lží, která má zakrýt záměr loupit a vraždit.

Alternativou členství je nečlenství. Že to nejde? Proč? Protože »oni« by to nepřipustili? Politická reprezentace se bojí o své postavení. Je možné, že by CIA zorganizovala »Majdan«? Ano, je to víc než pravděpodobné.

A co říkáte protiřečením představitelů NATO Stoltenberga, Vershbowa, generála Pavla? Pan Pavel opakovaně tvrdí, že aktivity NATO nejsou namířeny proti Rusku, přitom NATO vzniklo v roce 1949 právě proti tehdejšímu Sovětskému svazu. A generál Pavel jasně řekl, zrovna minulý týden, že Rusko je reálná hrozba…

Generál Pavel je křivý jako turecká šavle. Nevěřím v hypotetickou možnost, že je hloupý a uvěřil propagandě, kterou šíří. Přikláním se k hypotéze, že lže. Rusko je reálnou hrozbou, ale až od okamžiku, kdy by bylo samo napadeno. Rusko je možným terčem útoku, protože jde o velmi bohatou zemi, a to zejména surovinami. Na tom se od napoleonských válek nic nezměnilo. Dokud je Rusko schopno sebeobrany, není jeho bohatství dostupné jinak než za peníze. Konkurenti ho však nechtějí kupovat, ale prodávat. Rusko nemůže útokem na jiné země nic získat.

Obsazení strategicky významného Krymu, staletí náležejícího k Rusku, bylo aktem obrany, navíc se souhlasem naprosté většiny obyvatel. Ano, Sovětský svaz určoval politiku v zemích, které po druhé světové válce ovládl. USA činily a činí totéž v západní Evropě. Co je »dočasný pobyt sovětských vojsk« proti sedmdesátileté americké okupaci poraženého a vazalského Německa? I ta bude dočasná stejně jako základny USA po celé Evropě, včetně těch nově budovaných u ruských hranic.

Znáte situaci v jiných evropských zemích? Jaké jsou v nich nálady občanů ve vztahu k NATO? Je opravdu Pobaltí tak »napružené« proti Rusku, jak nám to český mediální mainstream sděluje?

Například podle loňského průzkumu amerického think tanku Pew více než polovina Němců, Italů a Francouzů odmítá použití vojenských sil a podporu NATO v »hypotetickém« konfliktu s Ruskem. Ze zemí, v nichž proběhl průzkum, byla většina dotázaných pro podporu NATO v konfliktu s Ruskem jen v USA, Kanadě, Spojeném království a Polsku. V posledních deseti letech klesl podíl občanů v západní Evropě s kladným postojem k Rusku. To je výsledek výzkumu účinnosti propagandy, protože dostatek objektivních informací o Rusku občané nemají nikde, ani v Rusku.

Původní obyvatelstvo pobaltských zemí ve své většině chová k Rusku nenávist. Obecně se ovšem neví, že vyvražďování Židů nezačali v době druhé světové války Němci, ale Lotyši. O čem vypovídá nenávist?

Jak hodnotíte silnou rusofobii, která se rozjela v posledních měsících u nás a v Evropě vůbec, a v posledních týdnech a dnech, jak se mi zdá, vyloženě graduje ve vysokých otáčkách?

Fobie je duševní porucha a je definována jako »neodůvodněný strach ze specifického předmětu«. Jakou osobní zkušenost s Rusy asi mají rusofobové? Propaganda není neúčinná. Její používání znamená, že na mínění obyvatelstva záleží. Tato vlna propagandy je přípravou na válku proti Rusku.

Ovšem to je děsivé, je-li tomu tak… Ačkoli čeští občané vidí mezi největšími hrozbami současnosti především IS či terorismus, přesto se stále mediálně podsouvá Rusko – mimochodem v průzkumu STEM tento důvod zaujímá až sedmé místo hrozeb. Možná to ukazuje, že směřování činitelů NATO se míjí s názory občanů, což by bylo nadějné. Jak to vidíte vy?

Podporu větší části veřejnosti nelze získat pro jakýkoliv cíl. Protektorátní režim v křeči hrůzy z porážky hitlerovského Německa nechal nalepit v tramvajích plakátky s obrázkem Hradčan a červeným pařátem nad nimi a s nápisem »Zachvátí-li tě, zahyneš!«. Lidé tam prý připisovali: »My se nebojíme, my tam nebydlíme.«

Současní držitelé moci nám zatím neukazují obrázky těžce mentálně retardovaných obyvatel Ruska s otázkou »Je to tvůj bratr?«, jak to dělal protektorátní režim v posledním tažení. Většina našich občanů má v tomto režimu jiné starosti a jiné obavy.

Co říkáte činnosti onoho analytického centra, které vzniká na Ministerstvu vnitra ČR na odhalování proruské propagandy… Nepřeháníme? Nebojíte se vy osobně něco říci, aby vás někdo neonálepkoval?
Proti veřejnému nálepkování jsem stále ještě imunní, i když jsem byl členem vlády v minulém století. O vymýcení »nesprávných názorů« zatím usiluje jen skupina zoufalců v »Neovlivní« a v »Evropské hodnoty«. Je smutné, že Radiožurnál prezentuje jejich výplody jako práci Masarykovy univerzity. Takové ponížení si pracovníci brněnské univerzity nezaslouží bez ohledu na jejich profláknutého děkana.

Současný režim se chce nadále prezentovat jako demokratický, a jak to míní skloubit s cenzurou, to nevím. Myslím, že to nezvládne. Objektivně však provádí proruskou propagandu svojí americkou protiruskou propagandou. Lidé nemají rádi, když se jim něco vnucuje. Propaganda tak může uspět u úsudkově závislých sociálně izolovaných jedinců mdlého ducha. A to se jí daří.

Vidíte u nás silné mírové hnutí? Jsou organizace jako Ne základnám, Vojáci proti válce… ale co dále? Zdá se mi, že Světová rada míru bývala více aktivní.

Mírové hnutí určitě posílí válečná propaganda. Jen aby nebylo pozdě…

Jsou schopny evropské mírové síly uskutečnit větší protest proti NATO kolem summitu tohoto paktu ve Varšavě 8. až 9. července?

Těžko to bude protest, o kterém bychom se z médií hlavního proudu něco dozvěděli. Co by se asi muselo stát?

Rozhovor pro Haló noviny vedla Monika Hoření