Nepřítel znovu naslouchá?

Avatar
Původní autoři

Zdeněk Hrabica
11. 6. 2016
Před několika dny se konal Den Ruska, novodobý státní svátek Ruské federace. Připomněli si jej diplomaté spolu s hosty i v Praze. Slavnostní projevy byly z obou stran uměřené. Diplomaté ze Západu však zpozorněli, když místopředseda sněmovny Vojtěch Filip v souvislosti s odkazem na některé vážné hrozby míru připomněl, že se doba hodně podobá jiné době na počátku šedesátých let XX.století. Kdy však svět měl státníka v podobě
Johna Fitzeralda Kennedyho. 

Dnes jej na této Kennedyho straně nemá, ale na druhé straně má jiného státníka – Vladimíra Putina. Toto srovnání udělal v projevu místopředseda sněmovny Vojtěch Filip. Řekl to v prostorách velvyslanectví, obklopeného bilbordy www.protiztrátěpaměti.cz . V zemi v níž jsou do etéru vysílány přesné, skoro policejní direktivy¨, jak čelit zločinné propagandě Kremlu. Vycházejí dokonce pod názvem „Evropské hodnoty“, nabádají k ostražitosti vůči Rusku přikazují jak nebezpečí z Kremlu předejít. Jsou názorným manuálem amerického typu, neboť jak sami dobře víme, od jisté doby, někteří u nás již bez manuálu neumějí ani zatlouct hřebík. Zajímavé je, že s poukazem na tyto hrozby, česká propaganda zamlčuje, že nedaleko od hranic České republiky je podobných agentů mnohem více než u nás. Zamlčuje, že tito agenti mají podobu i tvar ze staré doby a dosud se oficiálně nazývají okupačními jednotkami. A mají pro sledování místa a okolí i všechny sledovací prostředky – o nichž se Rusku může zatím jenom zdát. A nemusejí tam ani vyvěšovat úsměvné bilbordy na téma „Vojáci odešli. Agenti zůstávají.“ U nich totiž ani vojáci cizí mocnosti jako od nás dosud neodešli, a agenti i s nimi nadále zůstali.

Nepřítel znovu naslouchá?

Logika je to průzračná. Sám si kladu otázku, kdo financuje www.protiztrátěpaměti.cz , kdo vynakládá takové obrovské prostředky na www.paměťnároda.cz , kdo živí Ústav pro studium totalitních režimů v matičce Praze?

Kdo ve skutečnosti rozeštvává duši národa?

Tu dobu v jiném a nenapodobitelném formátu jsem již jednou zažil, na polní radiostanici jsem na cvičišti v Jíncích u Prahy denně četl: Nepřítel naslouchá. Fízly v hospodách jsem rozeznal na první pohled. BIS dneska hledá na veletrhu pracovních příležitostí ve Veletržním paláci tajné agenty. Podle mluvčího a kdysi jednoho z mých kolegů Šubrta – ze dvou set kandidátů vybere nanejvýš dva až tři. Kdo bude jednou v budoucnu horlivě pořizovat nové Cibulkovy seznamy jejich spolupracovníků? Nechme se překvapit, nebo to i u nás bude jako v USA, kde spolupracovníci FBI jsou vyzvedáváni na piedestal slávy jako oddaní a odhodlaní vlastenci?

Psáno pro Novou republiku, Slovo a LUK, foto autor