„Oni“ už zase sepisují seznamy nepřátel a chystají cenzuru

Avatar
Původní autoři

Jaroslav Bašta

5. 6. 2016   První zprávy
Fízlokracie, tento ošklivý termín mi vytanul na mysli, když jsem četl o uniklých nahrávkách z porady vedení TV Prima s redaktory.
Vypadá to, že metody používané jak uvnitř organizovaného zločinu, tak v boji proti němu, se nejprve rozšířily do politiky zásluhou jedné již zapomenuté politické strany a dnes se staly oblíbeným nástrojem sluníčkářských „nestátních neziskových“ organizací. Svědčí o tom samotné názvy těchto rašících výhonků nové totality – Kremlin watch, Hlídacípes.org., Neovlivní, Evropské hodnoty.

Nálepkování, udávání, práce pro cizí zpravodajské služby, ostouzení politiků s odlišnými názory (včetně prezidentů, kdysi Beneše, dnes Zemana) však patří k tradici české žurnalistiky už od Druhé republiky a Protektorátu. O padesátých a sedmdesátých letech nemluvě. Dokonce bych řekl, že současní hlídači čistoty naší politické scény používají velmi podobný slovník. Je trochu podivným historickým jevem, že žurnalisté vyznávající zdánlivě tak rozdílné ideologie – fašismus, nacismus, stalinismus měli stejné metody a výrazivo jako dnešní bojovníci proti islamofobii a ruské propagandě.

Možná je to dáno tím, že podobné věci vždy páchali lidé zvláštního ražení, kteří se cítili být nadřazeni těm ostatním a předurčeni k odhalování ďábelských úkladů. Je to nepříjemnou součástí evropských dějin už od vzniku inkvizice, a to jak na západě, tak východě Evropy. Zvláštní pro tento druh fanatiků je jejich připodobňování sebe sama ke psům. Řád dominikánů pověřený inkviziční činností se v překladu nazývá Psi Páně, jejich ruská analogie Opričníci za Ivana Hrozného měli ve znaku psí hlavu a koště. Proto mě nepřekvapuje název Hlídací pes, jen si myslím, že pro autentičnost by si jako ikonu měli zvolit ještě tu březovou metlu.

Zbořil: Budeme trestáni káznicí za poslech jiných názorů?

Snaha všech výše zmíněných bojovníků proti nevhodným a nesprávným myšlenkám byla vždy stejná – vyvolat ve společnosti strach a z něho vyplývající uniformitu názorů. A nikdy si nezatěžovali svědomí tím, že by své fízlovské metody považovali za nemravné a opovrženíhodné. Účel přece světí prostředky a oni stejně jako jejich dávní předchůdci bojují proti ďáblovi a jeho říši. V jejich pojetí má satan podobu ruského prezidenta a peklo se jmenuje Ruská federace. Na ně si zatím netroufají, proto se snaží najít jeho stoupence v Čechách. Potichu smolí nové Kladivo na čarodějnice, sepisují seznamy nepřátel a chystají cenzuru. Pokoušejí se tak zastrašovat každého, kdo by si myslel něco jiného než oni.

Svým bojem za přijímání migrantů, marginalizací bezpečnostních rizik z toho vyplývajících a bezvýhradnou podporou kvót jdou proti většinovénu názoru společnosti a musejí počítat s tím, že v budoucnu ponesou následky. Myslím si, že politické síly, které vyhrají příští volby budou mít ve svém programu zákaz financování nestátních neziskových organizací z českého státního rozpočtu a přijetí analogie amerického a ruského zákona o zahraničních agentech – tedy povinné zveřejnění zdrojů financování z ciziny.

Jedno staré české přísloví říká: „Čím kdo zachází, tím také schází.“ Takže by se tomu v budoucnu naši nemilí fízlokrati neměli divit.