Projev, který by se měl pouštět studentům a žákům v dějepise: Milan Štěch na Terezínské tryzně 15. května 2016

Avatar
Původní autoři

Jiří Babača
8. 6. 2016
V poslední době se pravidelně setkáváme s evidentní snahou některých lidí přepisovat naše novodobé dějiny a se snahou zaměňovat příčiny a následky. Je proto příjemným osvěžením, najde-li se v dnešní době charakteristické politickou pseudokorektností politik, který se odváží jít s kůží na trh a veřejně a nahlas nazvat věci pravými jmény a to i tehdy, kdy jedinou očekávatelnou odměnou je mainstreamový mediální lynč a ostrakizace (vyčleňování z „dobré“ společnosti).


Mám za to, že je morální povinností nás řadových občanů se jej v takových chvílích zastat a projevit respekt a uznání. Což tímto činím a veřejně předsedovi senátu parlamentu České republiky Milanu Štěchovi za jeho projev na Terezínské tryzně děkuji. Milan Štěch zde zcela přesně a vyváženě vystihl podstatu složitého období průběhu a konce druhé světové války a jejich dopadů na vzájemné česko-německé vztahy a to s přesahem do dnešních dní a současných dějů, které hýbou Evropou. Jeho krátký jedenáctiminutový projev vydá za několik tlustých knih dějepisu a měl by být dle mého soudu pravidelně k výročí konce druhé světové války pouštěn studentům a žákům v hodinách dějepisu.

Ne nadarmo se projev předsedy senátu Milana Štěcha setkal s pohoršením a odsudky tzv. Pražské kavárny, nejrůznějších kolaborantů dnešní doby a Sudetoněmeckého Landsmanschaftu viz. zdezde. My voliči bychom si proto měli velmi pečlivě všímat, komu vadí takovéto státnicky vyvážené projevy, jako učinil Milan Štěch na Terzínské tryzně 15. 5. 2016 a koho naopak tito lidé adorují. Zejména až budeme stát u volební urny.

Celý projev předsedy horní komory parlamentu České republiky Milana Štěcha na Terezínské tryzně z 15. května 2016 je ke zhlédnutí zde: