Rada České televize odpovídá Petru Pražákovi na jeho pětisetstránkovou stížnostnapsal život a  členové Rady České televize

– vlk –
29. 6. 2016 Kosa zosrta čili vlkovobloguje.wordpress.com

Petr Pražák, který zpracoval rozsáhlou pětiset stránkovou stížnost na opakovanou nekvalitu zpravodajství České televize o občanské válce na Ukrajině dostal oficiální odůvodnění rady, kde vysvětluje svoje odmítnutí této stížnosti. Kosa ho dostala pro své čtenáře celé k dispozici. 


Takže ho přetiskuji, aby jste jako koncesionáři měli přesné a  úplné informace. Zcela záměrně jsem se dnes zdržel jakýchkoli komentářů či snad náznaků tím, že bych v tomto perexu používal například uvozovek, odlišných typů písma, pomlček, sérii diakritických znamének nebo čehokoli jiného, co by snad vás jako čtenáře mohlo jakkoli indoktrinovat. Důvod je jednoduchý – tohle JE od Kosy zpravodajství!!! Jakkoli je komentářovýma názorovým blogem, tak právě nyní je opravdu zpravodajským kanálem, který vám podává INFORMACI o tom, co se stalo a co se nemáte šanci dozvědět v  celé šíři jinde. A  jak tu informaci vyhodnotíte a jak s ní naložíte je jen a jen vaše věc. Chci to mít ve zpravodajské rovině do té míry, že dnes ještě nepustím na Kosu reakci Petra Pražáka, kterou dnes poslal Radě, jakkoli ji mám už k dispozici. Ta vyjde zítra. A  samozřejmě, že to, co si právě přečtete, hodlám také okomentovat. Ale nyní Rada a její písemné zdůvodnění.

Omlouvám se za to, že musím použít formu sreenshotů, což asi bude na úkor kvality zobrazení. Ale věřím, že si s tím poradíte.

Výstřižek
Výstřižek1Výstřižek2