Reklamace bot versus lampárna Rady České televize a co s tím?

Avatar
Původní autoři

vlk
29. 6. 2016  Kosa zostra čili  vlkovobloguje.wordpress.com

Nedávno jsme si u nás na Vlčštejně koupili boty, které bylo nutno reklamovat asi po 2 měsících. Zkušenost mne naučila, že reklamace obuvi, zejména když se v ní už nějakou dobu chodí je jedna z nejsložitějších vůbec. Obchodníci, zejména ti menší, mají obecně tendenci reklamace, pokud možno odmítat a  právě u  bot tím spíše, že už i trošku nošené asi nikdo nekoupí. Zkrátka bota není mobil, kde po opravě prostě dáte slevu a  jde z krámu.

Naštěstí, právě u vědomí náročnosti případného reklamačního řízení, už dost dlouho zásadně tenhle artikl nakupujeme jen u velkých řetězců, které si, vzhledem k celkovému obratu i tzv. goodwillu obchodní značky přeci jen vypracovaly obecně přijatelné postupy a normy pro reklamační řízení. Takže se nesnaží za každou cenu točit na tom, že malinko ošlapaný podpatek / jak jinak v  nich chodit?!/ dokazuje, že obuv byla používána nevhodným způsobem a  a tudíž, že hrboly na vnitřní výstelce, které způsobují otlaky, vznikly ze stejného důvodu. Tedy, abych byl přesný – nějaká snaha v  tomto směru vyvinuta byla, ale nijak dramatická. Spíše z povinnosti.

Tahle reklamace se mi vynořila automaticky před očima v okamžiku, kdy mi Petr Pražák dal k dispozici odpověď Rady České televizi na svou stížnost. Tu jsem vám odprezentoval na Kose v pondělí zde:

Rada České televize odpovídá Petru Pražákovi na jeho pětisetstránkovou stížnost

včera pak Kosa přinesla jeho zpětnou reakci Radě

Odpověd Petra Pražáka Radě České televize na její dopis

Uvádím to pro pořádek, ne proto, že bych si myslel, že si to nepamatujete.

Petr Pražák, když mi přeposílal to, co mu dorazilo z Kavčích hor, v doprovodném mailu konstatoval – ani jsem nic jiného neočekával.

Přiznávám se, že já ano. Jestliže si někdo dá práci a na 500 stránkách sesbírá, doloží a přesně cosi zdokumentuje, být členem Rady, rozhodně bych se ani náhodou pod něco takového, jako byl její dopis – NEPODEPSAL! A to ani v případě, že bych s obsahem stížnosti nesouhlasil a považoval ji za neoprávněnou nebo zmatečnou.

Z celé odpovědi toho 15-ti hlavého tělesa,

které zastupuje nás, koncesionáře a má dbát na to, aby ČT plnila to, co plnit má – tedy poskytovala rychlé a objektivní zpravodajství čiší zcela jednoznačně arogance a  snaha mít ten problém prostě z  krku. Zde je potřeba uvést, že moje předchozí i následné řádky se netýkají paní Ivany Levé a pana Michaela Hausera, kteří zmíněný dopis podepsat odmítli.

Ačkoli má reakce rady celkem 4 strany textu, faktický obsah má jen a pouze tato pasáž:

Kde je Petru Pražákovi v  podstatě sděleno, aby neotravoval a se stížností se odebral na příslovečnou lampárnu, protože vše je v nejlepším pořádku. Ovšem už nebylo ani sděleno, kde že se lampárna nachází…

Zbylý text považuji za bezobsažnou vatu, kterou ve své odpovědi dostatečně rozebral důkladně, jak uvedeno – včera Petr Pražák. Tudíž nevidím důvod marnit případným opakovaným rozborem váš i svůj čas.

Budu se věnovat jen tomu, co jsem si jako jádro odpovědi vybral já a  vám předložil. Odpusťte, že znovu uvedu, že podaná stížnost měla 500 stránek! Nicméně – musím. Nikde, v celém tom mimořádně obsáhlém souhrnu prohřešků ČT nenajdete to, co je pro Radu odůvodněním k odmítnutí jeho stížnosti. Nikde nenaleznete, že by Petr Pražák ČT vyčítal a konkrétně dokládal, že tato ve svém zpravodajství

– nečerpala z řady renomovaných zpravodajských medií

– osvědčených světových agentur a zpravodajských medií,

– že se neopírala o  přímá svědectví svých vlastních zahraničních reportérů, kteří měli dostatečnou příležitost osobně sledovat tamní tragické události z bezprostřední blízkosti

Přesný opak je pravdou. Petr Pražák toto všechno výslovně konstatuje a  uvádí. Jenže současně si stěžuje a VŽDY konkrétně dokládá, že informace z oněch vyjmenovaných zdrojů popisovaly ověřitelnou realitu zkresleně, tendenčně a neúplně. Zkrátka, že výsledná informace pro diváka/čtenáře webu ČT byla v příkrém rozporu s  realitou. Vedle toho na řadě případů dokazuje, že naopak řada informací a to jak renomovaných zpravodajských medií / např. New York Times/ a  osvědčených světových agentur /např. Reuters/ byla ignorována, pokud podávaly odlišný obraz od toho, který se ČT snažila trvale a  opakovaně o Ukrajině vytvořit! Což je přesný opak toho, co píše Rada!

Jistě nejen mne by zajímalo, na základě čeho si těch 13 členů Rady, kteří stojí za dopisem odeslaným Petru Pražákovi, tvořilo svůj názor. Říkám 13? Vlastně bych řekl, že jen 9.

Takový radní Šarapatka měl o  stížnosti naprosto jasno už asi 4 dny před jejím podáním. Vyjádřil se jasně – jde o kágébácký fabrikát a předkladatel stížnosti je prokremelský pohunek. Vše,detailně, průkazně doloženo zde:

Televizní stížnost shozena Radou se stolu! Ale jakým způsobem – to budete zírat! DOPLNĚNO!!!

Nechápu, jak někdo takový, evidentně jasně předpojatý a vůči stěžovateli navíc kromobyčejně sprostý, může o stížnosti vůbec jednat, natož hlasovat a dokonce komentovat přijaté stanovisko Rady do medií! Evidentně může!

Podobně nestranného, vidím radního Jankovce – viz jeho „slavný“ výrok o  mantinelech v nichž se smí pohybovat Česká televize a  které určují její obsah-cituji:

Je to skutečně tak, že Česká televize má určený úhel pohledu. Má ho určen na základě doporučení Evropské komise, která povoluje veřejnoprávním médiím fungovat z poplatků, nebo z daní jenom za předpokladu, že budou prosazovat, obhajovat a dívat se na všechno z úhlu pohledu tradic evropského humanismu a kritického myšlení. Česká televize se na to nesmí dívat tak, jako kdyby byla součástí současného Ruska, které nikdy žádné humanistické tradice v evropském slova smyslu nemělo. To bychom museli vystoupit z Evropské unie.“

a byť ne tak absurdně vyhraněné, pány Beniaka a Kratochvíla, kteří cítili podpor kolegu Jankovce obhajovat a měli pro něj plné pochopení. Detaily s  autentickými výroky viz zde:

Média /nejen/ o ukrajinském konfliktu 20.2.2015

I tihle tři, jestliže chtěli zůstat věrni sami sobě a tomu, co už ohledně zpravodajství ČT a jeho úrovni veřejnosti sdělili a řekli, dle mého názoru neměli jinou volbu, než stížnost zamítnout, bez ohledu na její obsah a  jeho průkaznost.

Tohle bylo jasné předem. Takže z  15-ti členů MOHLO nějak rozhodovat jen 11. Dva vyslovili, svým způsobem, souhlasné stanovisko se stěžovatelem. Zbylých 9 podpořilo ten dopis posílající Petra Pražáka na lampárnu.

Zajímalo by mne na základě jakých informací si udělali závěr. Četli či nečetli stížnost? Nikdo neví, dopis nic v tomto směru neuvádí.

Odbočím opět k té reklamaci bot. V prodejně s námi sepsali reklamační zápis. Kde musela být přesně popsána vada, kterou reklamujeme. Pro jistotu jsme si pořídili i fotodokumentaci. A následně přišlo uznání reklamace, s krátkým konkrétním odůvodněním, proč ji dotyčný řetězec uznává. Prostě bylo uznáno, že šlo o nekvalitní šití! Tečka.

Vůbec netuším, kolik konkrétních prohřešků Petr Pražák za časové období, kterého se jeho stížnost týká, na těch 500 stranách zaevidoval a doložil. Zapomněl jsem se ho zeptat a počítat se mi to nechce. Z pochopitelných důvodů.

Zajímalo by mne, jestli Rada a její členové si nechali udělat alespoň nějaký expertní posudek. Který bych rozhodně, být radním, k tak závažnému a rozsáhlému dokumentu požadoval já. Prostě bych chtěl materiál, který by přezkoumal jeden každý ve stížnosti uvedený případ na oprávněnost či nikoli a sám bych si buď namátkově nebo spíše podle faktického zpravodajského významu, vybral vzorek nejméně deseti připomínek, které bych ověřil na primárních zdrojích osobně. A  svou zkušenost srovnal následně s expertním stanoviskem. Rozhodně bych také pozval na zasedání Rady Petra Pražáka a  na pár věcí se jej přímo zeptal. Abych měl jasno, jestli jde o nějakého věčného kverulanta potížistu nebo jak říká radní Kratochvíl nějakého toho profesionálního revolucionáře, takového Che Guevaru, revolucionáře za každou cenu nebo prostě blázna, co chce být jen zajímavý pro okolí. A zcela nepochybně bych ho určitě témže či následném sezení seznámil s tím co by mi řekla expertíza a moje vlastní zjišťování.

Rada nepotřebovala vidět a slyšet Petra Pražáka, ačkoli to, dle vlastního vyjádření sám navrhoval. Nelze se nedomnívat že buď proto, že se ztotožnila, v lepším případě, s názorem Kratochvílovým – že jde zase o dalšího Che Guevaru nebo v tom horším o kremelského pohunka podle Šarapatky. O tom jsem osobně zcela přesvědčen, protože jsem nezaznamenal, že by se Rada od těch dvou v prvém případě – nehorázném v druhém -sprostém, výroků sebeméně distancovala!

Nepitvejme se ale, pro tuto chvíli ani v Kratochvílově nabobství ani ve sprostotě Šarapatky, jakkoli mi to vadí velmi. Jde mi o ten expertní posudek. Byl? Nebyl? To opravdu Radu naprosto nezajímalo z kolika procent byla stížnost vůbec oprávněná a  konkrétně v případech kterých??? Nebo snad ten posudek má a  je tam dokázáno, že si Petr Pražák všechno vymyslel, takže mu oprávněně napsali, co napsali? Dovolím si o tom druhém scénáři důvodně pochybovat, když dva radní mají jiný názor. A proč ho tedy nezažalují oni nebo ČT pro pomluvu, protože text Stížnosti je internetu veřejně dostupný!

Takže znovu – existuje nějaké průkazné ověřování stížnosti expertním posudkem, který si Rada nechala vypracovat a o které se v závěrečném hlasování opřela? Firma, od které jsem kupoval boty, si ho vypracovat nechala. Byť svými lidmi!

Může ovšem být, že Rada měla stížnost za naprosto bagatelní a neinteresantní záležitost, která němá ani protihodnotu páskových sandálů ze slevy, takže usoudila, že posudku na 500 stránek stížnosti netřeba. A podle toho s ní naložila…

Pokud za ten expertní posudek ovšem nepovažuje 9-ti stránkový blábol, omlouvám se -Analýzu stížnosti na Českou televizi, sepsanou spolkem s názvem Evropské hodnoty. Což Kosa dostatečně a průkazně rozebrán v  těchto článcích
Televizní stížnost – PP odpovídá Kremlin Watch

a seriál

Smekám před Jakubem Jandou a kremlin Watch I.-IV.

Ten spolek, na rozdíl od Petra Pražáka, podle přímého svědectví jeho zástupce ředitele – Jakuba Jandy, přístup ke členům televizní Rady měl ve věci Pražákovy stížnosti, kupodivu měl! Z  jakého titulu?! Viz screenshot z Jandova twitteru

Pro úplnost dodávám, že Jakub Janda a Roman Máca, který prý onu „analýzu“ vyráběl, jsou stejně jako další lidé napojení na spolek -jmenujme za všechny předsedu jeho dozorčí Rady -Petra Koláře, přímou součástí toho, nač si Petr Pražák stěžoval, protože v ČT a jejích zpravodajských pořadech vystupují jako experti. Kromě jiného také k Ukrajině a tamní občanské válce! Jsou tedy předem diskvalifikováni vytvářet jakékoli analýzy ohledně ohledně stížnosti Petra Pražáka!

Opakuji -jak to, že Jakub Janda a spol. měli přístup k členům Rady? Jak to, že jim mohli předávat vůbec nějaké materiály? Jak to, že nebyl Radou vůbec kontaktován předkladatel stížnosti, ačkoli to sám navrhoval?!

A přidám ještě jednu otázku – je náhoda, že Rada o stížnosti rozhodovala na výjezdním zasedání v Brně a nikoli, jak je běžné v Praze? Čímž při nejmenším laické veřejnosti i Petru Pražákovi jasně ztížila účast?

Nemá smysl, abych ventiloval své pocity z toho, co předvedla Rada České televize ohledně Pražákovy stížnosti. To je k ničemu. Otázkou je, co s tím vlastně dál???

Vím, že Petr Pražák připravuje další kroky. Ostatně, ve své odpovědi Radě ČT je už i konkretizoval.

Já ale pořád přemýšlím nad tou Šarapatkovou sprosťárnou. Tohle mu má projít a máme dělat jako, že si to vlastně může klidně dovolit? Nejsem sám, kdo si myslí, že je to na soudní žalobu a že dokud tihle Šarapatkové nenarazí už konečně na zákon, budou si dovolovat a určitě čím dál více.

Jenže soud znamená několik věcí – především velké nároky na čas a peníze. Petr Pražák je student. Já důchodce. Oba bychom čas mít měli. Na soud v Praze, když z Prahy ani jeden z nás není? Nejméně ve dvou kolech? Student se navíc potřebuje koncentrovat na studium a své budoucí povolání já jsem ve věku, kdy si říkáte – kolik mám vlastně ještě dní před sebou, stojí mi za to část z nich odepsat na nějakého Šarapatku?

A to nemluvíme o finanční stránce věci. Už moje babička razila heslo, že nejdražší věc na světě je kapka potu na čele vašeho advokáta. Mám tedy rodinné peníze vrážet do nějakého soudního sporu? Moje dobrá žena mi už takhle Kosu trpí se skřípěním zubů, nyní na ní mám chtít , aby souhlasila s tímhle výdajem? Nehledě k tomu, že takový Šarapatka nejspíš může počítat s právní pomocí právníků ČT nebo/a si určitě může dovolit velmi dobrého právníka už vzhledem k tantiemám, které za členství v  Radě ročně dostává. Snažil jsem se zjistit, kolik že to ročně je, ale z vyhledávače jsem dostal jen souhrnný údaj, kolik je v rozpočtu ČT na tento rok plánováno prostředků na činnost Rady jako takové. Podle rozpočtu ČT je to 11 760 000Kč. Upozorňuji, že na činnost Rady, tedy na veškeré náklady. Řekněme, že na tantiemy jde 1/3 takže mi to vychází asi na 261 000 na jednoho člena. Samozřejmě, je to jen naprosto nekvalifikovaný odhad. Ale toho případného právníka má, v každém případě, z čeho platit.

Pokud někoho z vás napadlo, že vás snad oslovuji se žádostí o příspěvek, prosím – zapomeňte na to. Nic takového nemám absolutně v plánu. Tudy pro mne cesta nevede. Spíše mne zajímá, jestli mezi čtenáři Kosy není nějaký advokát, který by se věci ujal. Nepochybuji, totiž , že případný soud by byl mediálně velmi sledovaný a  že by to byla hodně dobrá reklama. Nehledě k tomu, že máme cosi s Petrem Pražákem projednáno. Ale to bych eventuálně rád vysvětlil až tomu, kdo by tu právní službu eventuálně chtěl podstoupit.