Smekám před Jakubem Jandou a Kremlin Watch I.

Avatar
Původní autoři

– vlk –
20. 6. 2016  Kosa zostra čili vlkovobloguje.wordpress.com

Jak už vás Kosa informovala ve svém pátečním vydání, to,co si říká Evropské hodnoty, resp. její sekce pod ještě údernějším názvem Kremlin Watch vydalo cosi, co nazvalo ANALÝZA. Abych byl úplně přesný – má to být analýza stížnosti na sotva uvěřitelné množství přehmatů a dezinformací, kterých se ve svém zpravodajství o ukrajinském konfliktu dlouhodobě dopouštěla/dopouští Česká televize a kterou vypracoval a  na Kavčí hory donesl jeden z autorů Kosy – Petr Pražák, píšící pod značkou PP.Který také okamžitě na tuto „analýzu“ reagoval, takže 17.6. jste si mohli přečíst jeho bleskovou odpověď 

Televizní stížnost – PP odpovídá Kremlin Watc

Já jsem tehdy slíbil, že tohle nenechám bez povšimnutí, jen že to bude chvilku trvat. A  sliby, jak známo, se mají plnit. Nejen o Vánocích.

Jakub Janda už v předstihu informoval, že tzv. Evropské hodnoty si na televizní stížnost důkladně posvítí… Viz

Janda doslova napsal:

Červen bude skvělej měsíc.

S různými partnery zveřejníme:

– přehledovou mapu české pro-kremelské scény
– přehled aktivit prezidenta republiky, kterými přímo poškozuje strategické bezpečnostní zájmy ČR dle platné Bezpečnostní strategie státu
– mapu českých pro-kremelských webů
– rozjedeme kampaň, která z těchto webů dostane reklamu slušných firem
– detailní analýzu obsahu top 4 českých pro-kremelských webů
– návrh české strategie proti dezinformačním kampaním
– evropskou strategii proti dezinformačním kampaním se zhruba 50 konkrétními kroky
– analýzu stížnosti o informování ČT o Ukrajině
– terminologická doporučení, jak čemu a komu na Ukrajině říkat
– analýzu právních nástrojů proti potírání dezinformačních kampaní

Kremlin Watch, think-tank Evropské hodnoty.

Bojovat se musí.

Vidíte ten záběr? Tu šíři? Tu univerzalitu?

Nejen, že je schopen dokonale popsat a  zmapovat ohniska štvavé a podvratné propagandy v  naší zemi, vedle toho , levou zadní stihne uhlídat vlastizrádné aktivity prezidenta republiky, rozjet kampaň, která zbaví místní centra ideologické diverze reklamy a tím i peněz, nutných na provoz, z kterých u 4 nejhlavnějších provede DETAILNÍ rozbor jejich obsahu, ale jen tak mimochodem si ještě stihne střihnout návrh české, ale co české -CELOEVROPSKÉ strategie proti dezinformačním kampaním, s  ne méně než 50-ti konkrétními kroky a  vše doplnit a završit analýzou právních nástrojů proti potírání dezinformačních kampaní!  Malý ten, kdo má jen malý cíl! Evropa potřebuje, dle Jakuba Jandy a jeho souputníků naprosto nezbytně nové aktualizované

Malleus maleficarum

tedy Kladivo na čarodejnice!

Dovolím si přetisknout o Kladivu z Wikipedie toto:

Kniha je rozdělena do tří částí:

Bůh Všemohoucí a jeho souhlas, Ďábel, čarodějnice – zabývá se ďáblem, čarodějnicemi a čaroději, definicí čarodějnictví a jeho reálností.
Metody a pakty spolčených čarodějnic, jak je objevit, jak je rozpustit, projevy čarodějnictví a obrana proti němu, likvidace následků čarodějnictví.
Soudní (církevní i civilní) procesy, mučení, tresty – návod pro inkvizitory, jak nejlépe usvědčit obviněné ze spolku s ďáblem. Autoři se snaží dodat věrohodnost své knize tím, že vyprávějí příběhy „ze života“, které dokazují existenci čarodějnictví. Vyzdvihují význam udavačství.

Stačí nahradit slovo čarodějnice termínem prokremelské weby nebo prokremelská scéna, či slovní spojení projevy čarodějnictví a obrana proti němu, likvidace následků čarodějnictví Jandovými evropskou/českou strategii proti dezinformačním kampaním se zhruba 50 konkrétními kroky a zejména Soudní (církevní i civilní) procesy, mučení, tresty – návod pro inkvizitory, jak nejlépe usvědčit obviněné ze spolku s ďáblem. dát dnešního výraziva ve formě – analýzu právních nástrojů proti potírání dezinformačních kampaní a je to jako noha!!!Text z  roku 1486 je naprosto aktuální a  funkční i dnes, neb Wikipedie praví že…

Kniha poskytuje dosti věrný obraz své doby, charakterizované strachem a nejistotou, kde obyvatelé Evropy hledali viníky situace… a že …sepsání díla mělo přesvědčit současníky o nebezpečí čarodějnictví a získat spolupracovníky na jeho potírání….

Smekám před Jakubem Jandou! Dnes poprvé a nikoli naposled….

Jenže tenhle článek má být věnován úzce tomu co z toho jeho kladivově čarodejnického spolku vypadlo ohledně PP a jeho stížnosti. Což uznávám, že pro někoho, kdo si troufá radit celému světu- eh čo to tárám – zatím jen jandovsky skromně -pouze celé Evropě,je jen droboučká lapálie, která je téměř pod jeho rozlišovací schopnost. Přesto i  této téměř zanedbatelné banalitě věnoval svůj čas a svou pozornost!Takže smekám před ním podruhé!

Přiznám sebekriticky, že kdybych byl v jeho pozici, toho, kdo vytváří celoevropské návody na hon a zničení čarodejnic, tak bych nějakou stížnost v zemičce rozměru a váhy České republiky, vůbec neřešil… Neměl bych na to čas. Ale komu čest, tomu čest!

Ale je nejvyšší čas se vrátit k tomu, co ohledně stížnosti vypracované PP zjistil Kremlin Watch.

Odkaz na celou analýzu jsem už dával, ale pro jistotu – ještě jednou

Do tohoto článku, který asi bude delší než obvykle dám jenom kompendum závěrů

Hodnocení stížnosti na zpravodajství České televize o Ukrajině

16.6.2016

„Demokratické instituce, mezi které se Česká televize jako klíčové veřejnoprávní médium počítá, jsou pod konstantním agresivním tlakem dezinformačních snah Putinova Ruska a jeho spojenců. Jejich cílem je oslabit, umlčet, či zásadně snížit legitimitu demokratických institucí západních států. K tomuto cíli směřuje i snaha poškodit Českou televizi, kterou můžeme z české dezinformační scény sledovat systematicky.“

Na Radu ČT dorazila rozsáhlá stížnost na informování ČT o ruské agresi na Ukrajině. V tomto textu se budeme věnovat charakteristikám samotného dokumentu a způsobu jeho zpracování. Autorem je analytik programu Kremlin Watch Roman Máca.

Po hodnocení samotné téměř pětisetstránkové žádosti a ukázce šesti modelových příkladů, jaké metodologické a faktické chyby se v ní objevují, dochází k závěru, že:

Mezi hlavní opěrné body stížnosti patří důraz na použití prokremelského narativu a pohledu pro popis osob a výkladu událostí.
Často se také objevuje orientace na drobné detaily.
Rozporován je rovněž celkový obraz, kdy je očividný komplexní obraz kritizován subjektivním pohledem.
Dále dochází k tlaku na využití „alternativních“ zdrojů a začlenění do zpravodajství takových zpráv a jejich výkladu dle pohledu stěžovatele.
Objevují se i výtky k opomíjení dalších zdrojů vztahujících se k tématu, což je v tzv. rychloobrátkovém zpravodajství nemožné.
Celý pokus hodnotíme jako další z dezinformačních snah, jak napadnout jednu z demokratických institucí.

Hned úvodem přiznávám svou nedostatečnou, sám se stydím napsat vzdělanost, takže radši sečtělost- musel jsem se podívat, co přesně znamená slovo narativ…. Vím, že ve společenství vzdělanců a alfabetů jako je Janda a  konkrétní tvůrce oné „analýzy“ – jistý Máca, už tímhle konstatováním jsem out , takže před Jakubem Jandou smekám potřetí. Ale musel jsem si ověřit, jestli se PP nedopustil nějakého hrubého faulu a nepřístojnosti, které mi unikly při redakci jeho příspěvků na Kose nebo nepoužil nějakou podpásovou manipulativní metodu, když svou stížnost koncipoval. Tudíž jsem nedočkavě opět testoval Wikipedii a  našel tam toto:

Pojem narativ označuje jak mluvené, tak psané vyprávění. Dále ale může také představovat obrazovou, pohybovou a hudební činnost, či jejich kombinace. Základem vyprávění jsou dva sociální subjekty, a to vypravěč a posluchač[2]. Kořeny počátku narativů sahají až do antického Řecka, konkrétně k řeckému filosofovi Aristotelovi. Ve svém díle Poetika jako první nastoluje myšlenku vyprávění. Tuto činnost charakterizují po sobě jdoucí události. Vyprávění by mělo mít předem danou stálou strukturu – úvod, stať a závěr[3].

Ulevilo se mi!!!! Jde o metodu vyprávění, kterou vymyslel a jako první používal poslední světový encyklopedista – Aristoteles… Potud vše v pořádku, tak kde je problém? Jo vlastně jasná páka! – ten narartiv PP je PROKREMELSKÝ! Marně projíždím Stížnost podanou Petrem Pražákem a  hledám v ní nějaké nějaké VYPRÁVĚNÍ!!!! Nemluvě o  dvou sociálních subjektech v  tom případném vyprávění.

Ne ta stížnost je stížnost, jak má být. Upozornění na konkrétní úlet ve zpravodajství ČT, s vyzdrojovaným doložením přesného času vysílání, konkrétního pochybení a popsání toho, jak to ve skutečnosti bylo!!! Marně hledám nějaké vyprávění, které by alespoň vzdáleně pasovalo do rámce stanoveného Aristotelem pro narativ – tedy úvod, stať i závěr…. Opravdu marně. Jen klasická stížnost ve své krystalické formě.

Nemluvě o  tom, že ta stížnost není PROKREMELSKÁ, což už jsem psal posledně, když jsem účtoval s Jandovou hysterickou reakcí na to, že se taková stížnost vůbec objevila! Jde o stížnost KONCESIONÁŘE české televize na to, co za své peníze od ČT dostává! Protože a nejen on se domnívá, že ČT se z veřejnoprávní informační instituce stala pouze hlásnou troubou jisté propagandy. A  nejenom dojem, on to potvrdil i televizní radní Janouškovec svým dnes už absolutně klasickým výrokem:

„Je to skutečně tak, že Česká televize má určený úhel pohledu. Má ho určen na základě doporučení Evropské komise, která povoluje veřejnoprávním médiím fungovat z poplatků, nebo z daní jenom za předpokladu, že budou prosazovat, obhajovat a dívat se na všechno z úhlu pohledu tradic evropského humanismu a kritického myšlení. Česká televize se na to nesmí dívat tak, jako kdyby byla součástí současného Ruska, které nikdy žádné humanistické tradice v evropském slova smyslu nemělo. To bychom museli vystoupit z Evropské unie,“

Věřím, že tenhle výrok Janda s Mácou znají. A  nepochybně by nyní odvětili, že

– s  Janouškovcem souhlasí

– a  proto že aplikují i  tu část, že ČT zkrátka musí o čemkoli referovat zásadně nikoli jak ukazují ověřitelná fakta, ale především tak, jak právě stanoví Evropská unie, ale zejména ne, aby to náhodou bylo v  souladu s pohledem Moskvy. Když to budu parafrázovat podle dnes už rovněž superklasického výroku Jiřiny Šiklové – je nutné se mýlit s Evropskou unií než mít pravdu s Ruskem!

Chci Jandovi a Mácovi sdělit, že normální je pokud možno se nemýlit s nikým! Absolutně s nikým. Ani s  EU, ani s USA a přirozeně – už vůbec ne s Kremlem! To platí pro každého soudného a dospělého člověka. A  dvakrát, či spíše třikrát, by totéž mělo platit pro veřejnoprávní media, financovaná občany!!! Jinak ztrácí smysl.

Nemluvě o takové drobnosti jako je statut České televize, který naprosto přesně specifikuje její poslání! Dovolím si ze statutu ČT ocitovat znění článku II.

Článek II

VEŘEJNÁ SLUŽBA ČESKÉ TELEVIZE

Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání stanovené zákonem o ČT, jsou zejména

– poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů;

– přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky;
 

– vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo národnostní původ, národní totožnost, sociální původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto programy a pořady odrážely rozmanitost názorů a politických, náboženských, filozofických a uměleckých směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a podporovat soudržnost pluralitní společnosti;

– rozvíjení kulturní identity obyvatel České republiky včetně příslušníků národnostních nebo etnických menšin;

– výroba a vysílání zejména zpravodajských, publicistických, dokumentárních, uměleckých, dramatických, sportovních, zábavných a vzdělávacích pořadů a pořadů pro děti a mládež.

PP neudělal nic jiného, než že si dovolil sepsat prohřešky České televize proti jejímu vlastnímu klíčovému dokumentu a požádal, s doložením chyb a omylů proti poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací o zjednání nápravy. Nic víc.

Jsem na 1500 slovech a vlastně pořád ještě v úvodu… Co s  tím? No původně jsem si myslel, že ten Mácův výtvor a  s hrdým názvem ANALÝZA, vezmu bod po  bodu a podrobím jeden každý přezkoumání a konfrontaci s realitou, jenže to by mi vyšlo tak na týdenní seriál. A na to opravdu nemám čas. Ne, pokud se chci věnovat ještě jiným věce , ne pokud by v  tomhle týdnu měla být dvě vysílání na Slobodném vysielači, ne pokud chci vidět nějaký fotbálek na ME, ne pokud mne nemá zabít moje dobrá žena Karkule, ne pokud mám dodržovat nějaký zdravotní rytmus, ne pokud….ne pokud… ne pokud….

Takže zbývá jediné, vypustit všechno, co ve své odpovědi napsal Petr Pražák a  věnovat se především tomu,co nepojednal nebo jen málo. Tedy odpustím si rozbory bodu 1,2,3 té Mácoviny. Přesněji, měl bych si odpustit. Ale nedokáži to. Úplně pominu bod 1. který už opravdu vyčerpávajícím způsobem vyřídil PP.

k bodu 2 – O  autorovi mi nezbude , než dodat vedle odpovědi PP následující:

Jde o zjevný pokus Kremlin Watch nějak difamovat autora. Ačkoli ten plně vyhověl při psaní stížnosti i jejím podání zákonu! Největším problémem Kremlin Watch je evidetně to, že jaksi nezanechal elektronickou stopu. Zřejmě tenhle fakt je už sám o sobě, pro ten spolek postačující k  tomu, aby občan bez elektronické stopy /tedy nejméně takové, kterou nenalezne jakýsi Máca/ byl zbaven svého občanského práva – např. podání stížnosti….

Chci Jakuba Jandu a  jemu podobné upozornit, že stížnost nesmí být podávajícímu k újmě, takže už jakékoli přímé napadnutí osoby stěžovatele /např . spekulací o jeho motivech a  ve spojení s konkrétně uplatněnou verzí proruského agenta / ze strany Kremlin Watch je protizákonné. A  pokud má Janda s Macou problém s tím, že PP udal svoji adresu, kterou musel prokázat platným dokladem a ta adresa vede na ověřitelně existující a obývaný dům, uniká mi, co měl PP  jaksi v nepořádku. Měl se snad PP, před podáním stížnosti dostavit na adresu Evropských hodnot -Vlkova 36, 130 00 Praha 3 a tam se nechat perlustrovat osobně Jandou a Mácou? Pokud ano, pak oběma sděluji, že osoba stěžovatele ze zákona požívá ochrany osobních údajů, že jim do toho nic není a  že je to jen mezi Petrem Pražákem a Českou televizí!

k bodu 3 – Motivace

Máca usoudil toto:

Na stížnost tak lze nahlížet nejen pouze jako na výtky ke konkrétnímu obsahu zpravodajství, ale také jako na snahu k očernění instituce, což je v dlouhodobém zájmu Putinova Ruska.Cílem tak může být vtažení ČT do nekonečné debaty o nepodstatných drobnostech, její vyčerpání reagováním na značné množství stížností, znevěrohodnění a pošlapání autority instituce.

Tohle, dle mého soudu už zavání nejméně pomluvou a urážkou na cti! Jde vlastně o konstatování, že PP je agent cizí mocnosti a koná s  cílem rozvrácení ústavního pořádku v České republice…. Nejsem právník, netuším jestli je to opravdu zralé na soudní pojednávání. Kdyby náhodou ano, pak by mne zajímalo, jak by Janda s Mácou unesli důkazní břemeno! Řekl bych, že se pohybují na mimořádně tenkém ledě! Jakkoli nepochybuji, že kdyby k nějakému procesu mělo dojít, že by zcela jistě snadno našli prostředky na ty nejdražší a nejmazanější advokáty, kteří v ČR jsou. Na rozdíl od PP.

Jsem si jistý, ale že by se všichni ti sokolové práva i tak docela zapotili, protože nutně musí platit, že stížnost je platná a  musí se provést náprava, i kdyby byla oprávněná jen částečně – i zde je totiž důkazní břemeno na straně ČT! Ta musí vyvrátit všechny body, obsažené ve stížnosti Zpochybnění některých bodů NEDISKVALIFIKUJE stížnost jako celek!

No a tím jsme se vlastně dostali k  tomu, co jsme chtěl dneska vlastně pojednat zejména – tedy tomu, co z „analýzy“ vypadlo, že je jako špatně. Tedy konkrétně a doložitelně špatně.

Ale jsme na 2400 slovech. Nejméně ještě jednou tolik ještě určitě přidám. Takže to pro dnešek ukončíme – zítra je také den! A já své rozbory, jak je kosířům dobře známo, dělám velmi důkladně. A  těch devět údajných omylů, které Kremlin Watch byly schopny, kromě obecných klišé v  500 stránkové stížnosti najít!!!! / slovy devět – z 500-ti set stránek/ si hodlám opravdu důsledně a velmi podrobně přezkoumám. Na obecné bláboly totiž neslyším.

takže – pokračování zítra.