Dobrá zpráva – Evropská unie stále myslí na každého

Avatar
Původní autoři

Oldřich Průša
12. 7.  2016
V souvislosti s “prvním kolem britského brexitu“ mi vytanul na mysli stařičký text z konce dubna 2004, publikovaný v Britských listech těsně před vstupem deseti nových zemí do Evropské unie. Dlužno dodat, že jsme si potvrdili, že EU myslí nejen na nás evropsky sjednocené Evropany, ale Evropská unie myslí i za nás, což se ale stále častěji na různých místech projevuje tzv. hudrováním. A nejen to. 


Eventuelně až opakováním referend (Irsko), předěláváním Ústavy na Smlouvu se stejným obsahem atd. Důvod si vždy nějaký najde. Disciplína holt musí bejt. Z Bruselu se stává pro lidi v členských zemích jakýsi „řídící orgán.“

Nehlasující – mimo „ostrovany“ – jak se zdá, ve většině nevěřili v brexit. Někteří v něj nevěřili jako ve „spasení“ – komisaři a jiní úředníci. Mnozí v něm však nalézali možnost, jak postupně měnit Unii v organizaci občanů v jednotlivých státech, nikoliv „poddaných“ ve státu jednom. Přitom právě ti hlasující nebyli občané ale poddaní Jejího veličenstva. Zdálo se chvíli, že Velká Británie může mít na kahánku. Nezdá se. Skotsko, ani Irsko se neoddělí. Gibraltar zůstane s jediným občanstvím. Z Británie nebude nic malého, ale vše zůstane při starém. Jak královna v čele Commowealthu, tak i to ostatní. Neb je to chtěné. Ne voliči, ale loutkovodiči, kteří nám vše zařizují tak, jak bychom si měli přát. Bude zajímavé sledovat, zda se součástí problému stanou Juncker nebo Merkelová, Tusk, Schulz či další.

Máme štěstí, že součástí nejsme my – jeden národy ze 27? To my nejsme. Nebo jen zprostředkovaně, protože nás chce vyměnit Sobotka. Prý jsme se neosvědčili.

Je příznačné a humorné, jak se ihned po ohlášení výsledků britského referenda začala z různých míst (ne-li pak jednoho zdroje) rojit myšlenka o odchodu nejen Britů, ale i angličtiny. A bylo to myšleno vážně. Chce někdo vnášet další zmatky? Těch současných je málo?

V rámci Evropské unie se můžeme dočkat nejednoho překvapení, až možná i zázraku. Bez EU se Evropa neobejde, ale Unie musí být pro lidi. Ke čtyřem svobodám, na kterých je EU zakotvena, politické vedení nepatří.

Politiku a politikaření ať si řeší doma jednotlivé členské státy s „renomovanými stranami i nesystémovými hnutími.“ Na vlastní účet – ku svému prospěchu či škodě.

Následující text je tedy spíše pro pobavení, než aby se blížil realitě.

Britské listy
28. 4. 2004

Dobrá zpráva – Evropská unie myslí na každého

Ze drem vil finali cum tru

Oldřich Průša

V souvislosti s nadcházejícím vstupem deseti zemí do Evropské unie je třeba znát všechny dokumenty, které se nejen našeho členství týkají. Je třeba zároveň ocenit, že orgány EU a jejich experti na přístup nových členů mysleli. Již s předstihem a dávno. Tento dokument je někdy z poloviny roku 2000. Je dobře, že nezapadl, tři dny před přístupem k Evropské unii je dobře si jej připomenout.

BE PREPARED IN TIME

Five year phase in plan of “EuroEnglish”

The European Commission have just announced an agreement whereby English will be the official language of the EU, rather than German, which was the other possibility. As part of the negotiations, Her Majesty’s government conceded that English spelling had some room for improvement and has accepted a five year phase in plan that would be known as

“EuroEnglish”.

In the first year, “s” will replace the soft “c”. sertainly, this will make the sivil servants jump for joy. The hard “c” will be dropped in favour of the “k”. This should klear up konfusion and keyboards kan have 1 less letter.

There will be growing publik enthusiasm

in the sekond year, when the troublesome “ph” will be replaced with the “f”.This will make words like “fotograf” 20% shorter.

In the third year, publik akseptanse of the new spelling kan be expekted to reach the stage where more komplikated changes are possible. Governments will enkorage the removal of double letters, which have always ben a deterent to akurate speling. Also, al wil agre that the horible mes of the silent “e”s in the language is disgraseful, and they should go away.

By the 4th year, peopl wil be reseptiv to steps such as replasing “th” with “z” and “w” with “v”. During ze fifz year, ze unesesary “o” kan be dropd from vords kontaining “ou” and simile changes vud of kors be aplid to ozer kombinations of leters.

After zis fifz year, ve vil hav a realy sensibl riten styl. Zer vil be no mor

trubls or difikultis and evrivun vil find it ezi to understand each ozer.

ZE DREAM VIL FINALI KUM TRU!

Pozn.: ukázalo se, že shora uvedený dokument vznikl a byl publikován okolo roku 1998.