EU bylo doporučeno, aby přijala opatření proti “ruské propagandě”

Avatar
Původní autoři

26. 7. 2016    zdroj
Evropské unii bylo doporučeno vytvoření povinného registru lobbistických organizací, aby se mohlo čelilo “ruské propagandě”. “EU a členské státy musí šířit objektivní informace v ruštině a adresovat je publiku, které zahrnuje ruskojazyčné menšiny, žijící v Evropské unii, i diváky na celém světě”… Příslušná doporučení jsou obsažena ve zprávě analytického centra Martens Centre se sídlem v Bruselu.


Zpráva “Medvěd v rouše beránčím”, kterou centrum zveřejnilo, je věnována ruskou vládou financovaným organizacím, které šíří vliv na Evropany.

Mezi těmito organizaceni jsou uvedena média – agentura Sputnik, televizní kanál Russia Today a televizní a mezinárodní projekt Rossijskoj gazety Russia Beyond the Headlines. Ve zprávě jsou také zmíněny “alternativní zpravodajské internetové stránky, jejichž příslušnost není specifikována”, Rusko-Insider, Baltnews a další.

Zvlášť jsou připomenuta “mozková centra”, jako je například diskusní klub “Valdaj”, Ruský výbor pro mezinárodní záležitosti, Ruský ústav strategických studií.

Ostatní části jsou věnovány organizacím v EU, které působí v zájmu Ruska, neoficiálním ruským “mozkovým centrům” a “organizacím na monitorování v zahraničí”, zvláštní pozornost je pak věnována pobaltským státům.

Jako doporučení v této oblasti je uvedena nutnost “vrátit vlastní program” v členských státech Evropské unie, zejména postavit proti “kremelským mýtům” o “škodlivosti a selhání” projektu EU podporu hodnot, založených na lidských právech, svobodách a svrchovanosti práva.

Podle autorů zprávy by se také měla podporovat demokratická občanská společnost za účelem posílení sociální soudržnosti a zapojení občanů do politického života.

“Média a organizace občanské společnosti v EU (stejně jako v Rusku, v největším možném rozsahu) by měla šířit fakta o ruské dezinformační činnosti”, je uvedeno ve zprávě.

Evropská unie a její členové mají také zvýšit požadavky na transparentnost nevládních organizací a lobbistů, musí být zaveden povinný rejstřík lobbistů, je zdůrazněno ve studii.

Policie a zvláštní služby mají podle autorů dokumentu zlepšit svou práci a prohloubit vzájemnou spolupráci “v boji proti nezákonné činnosti Ruskem kontrolovaných nevládních organizací.” Hlavní pozornost by měla být věnována kontrole finančních toků. Proti těm organizacím, které zjevně ohrožují národní bezpečnost, musí být přijaty právní kroky, je řečeno ve zprávě.

“EU a členské státy musí šířit objektivní informace v ruštině a adresovat je publiku, které zahrnuje ruskojazyčné menšiny, žijící v Evropské unii, i diváky na celém světě”, je poznamenáno ve studii.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová