Je vám jedno, kolik platíte za elektřinu?

Avatar
Původní autoři

Václav Marek
21. 7. 2016
Jestli ano, tak dále nečtěte. Když ne, tak pro to něco dělejte, nikdo to za Vás neudělá.
Do roku 2001 hlídal náklady za elektřinu stát aq platili jsme jednomu dodavateli jeden zisk. V roce 2001 se rozdělila dodavatelská společnost na 5 oblastí a na ochranu zákazníků byl zřízen Energetický regulační úřad (dále jen ERÚ, který však maloodběratelé nemají zájem kontrolovat.


A proto se původní poměr v platbách za distribuci a činnosti s ní spojené, který na počátku roku 2001 se blížil poměru v odebraném počtu MWh, 52% velkoodběratelé a 48% maloodběratelé, začal výrazně měnit ve prospěch velkoodběratelů, protože ti nelení a chodí na ERÚ naříkat, že s tak drahou elektřinou jsou jejich výrobky neprodejné. Zveřejnění návrhu nové tarifní struktury, která měla ještě více zvýhodnit velkoodběratele a prohloubit diskriminaci mezi maloodběrateli, však narazilo na odpor občanů.

Na základě poznání, že ERÚ neplní Energetický zákon, konkrétně paragraf na ochranu zákazníků, byl založen v Blansku dne 7.4.2016 spolek Maloodběratelé elektrické energie z.s. s celorepublikovou působností a vytýčil si cíl – dojednat s ERÚ změnu deformované ceny elektřiny pro maloodběratele tak, aby každý platil podle skutečných nákladů.