K záchraně národa je potřeba se aktivizovat a v rámci nalomených demokratických procesů je třeba do struktur nižších řídících elit (do parlamentu a vlády) navolit nové figury.Nebylo by to poprvé, kdy někdo z politiků prodá své přesvědčení třeba za umoření své hypotéky.

VK
30.7. 2016    AENews   

Plivanec do obličeje českým občanům: Dohoda s Tureckem o kšeftování s uprchlíky není v ČR ratifikována, ale Sobotkova vláda už rozhodla o přijetí 81 migrantů z Turecka! Politika MKT už je i v Česku!
Něco není v Česku v pořádku. Zatímco v Evropě islamisté masakrují lidi, přejíždějí je náklaďáky, sekají do nich sekyrami ve vlaku, střílí po nich z upravené divadelní pistole, zabíjejí je mačetami, vyhazují do vzduchu v hospodách bombami a podřezávají hrdla farářům, Sobotkova vláda rozhodla, že začne přijímat migranty z Turecka [1], ovšem na základě dohody, která v ČR ještě vůbec neprošla ratifikačním procesem a tudíž je stále neplatná! Jak je to možné? Copak vláda v Praze má mandát od parlamentu, aby jednala mimo rámec ratifikačního procesu? Ne, celé je to soukromá aktivita Sobotkovy vlády a bláboly o tom, že se vláda opírá o dohodu s Tureckem, jsou pouze zastíracím manévrem.

Vláda jedná z vlastní iniciativy, protože ona zmíněná dohoda EU s Tureckem nemá zatím právní účinnost v ČR. Upozornil na to Petr Mach [2]. Opět se ukazuje, že vláda v Praze je ve vleku globalistických sil, které se pohybují na hraně organizovaného zločinu. Koneckonců, reforma policie a ÚOOZ pouze odhalila, jakým způsobem se nyní v nejvyšších strukturách politiky realizují tzv. „zkrácené“ řídící procesy, které přeskakují ratifikační proces mezistátních smluv. Pojďme si rozebrat rizika toho, co to bude znamenat, pokud ČR začne přijímat uprchlíky bez toho, aby proces ratifikace smluv byl dokončen.


Turecko zřejmě dohodou s EU zruší. Co potom?

V Turecku probíhají mohutné čistky po zinscenovaném převratu. Ruské tajné služby předpovídají brutální ochlazení vztahů mezi Bruselem a Ankarou, což potvrdilo včerejší tvrdé prohlášení „alkoholového medvídka“ Junckera v Evropské komisi. Oznámil, že bezvízový styk Turecka s EU nepřichází v této chvíli v úvahu a co se týče vstupu Turecka do EU, tak to už teprve ne, ani teď, ani v dohledné budoucnosti [3]. Co to bude znamenat? Ankara nemusí smlouvu s EU o přerozdělování uprchlíků respektovat a může chtít její novelizaci, která povede k tomu, že nakonec smlouva spadne pod stůl. Takže smlouva ani ratifikována být nemusí, protože nebude životaschopná. Jenže Sobotkova vláda už nebude moci uprchlíky z ČR vrátit, protože si je nasunula k sobě do země mimo rámec smlouvy, která vůbec nikdy neměla oporu parlamentu a ani Turecka. Takže nelze se na přijímání migrantů z Turecka dívat optikou dohody, která dosud nemá právní moc a nebyla ratifikována, ale pouze brýlemi zájmů a notiček Sobotkovy vlády. Komu slouží?

Lidu České republiky rozhodně ne. Slouží zájmům neziskového sektoru v ČR, který v rámci prvků podobných organizovanému zločinu, ne nepodobného fungování nechvalně proslulé Mrázkovy „krakatice“, prostupuje do nejvyšších řídících struktur státu. Uniklé emaily premiéra Sobotky z počátku tohoto roku (více zde) odhalily, že je obklopen celou řadou podivných postav a lobbistů, jejichž napojení na neziskový sektor, zahraniční fondy, ambasády a různé think-tanky představuje mohutné obludárium mocenských sil a zájmů, které de facto neovlivňují rozhodovací procesy vlády, ale přímo je definují, úkolují a řídí. Jak jinak si vysvětlit, že vláda ČR nyní svévolně obchází ratifikační proces parlamentu?

Vláda si s parlamentem vytřela pozadí. To je realita!

Odpověď je celkem jednoduchá. Vláda používá exekutivní klauzuli o mezinárodních smlouvách, které jsou právně závazné, a to i bez souhlasu parlamentů. Ratifikační proces parlamenty probíhá až ex-post a zde je zajímavá podivnost, která stojí za zmínku. Pokud by parlament ČR smlouvu s Tureckem neratifikoval, tak smlouva by platila dál ve vztahu k partnerům v zahraniční, ale neměla by právní oporu směrem dovnitř České republiky. Poskytování peněz ze státního rozpočtu na integraci migrantů podle neratifikované smlouvy by mohlo být spatřováno jako problém, ne nepodobný tunelování, ovšem na státní úrovni. Vytahování peněz z kapes daňových poplatníků na integraci migrantů podle smlouvy, kterou parlament ČR neratifikoval, by mohlo být zneužito i v mnoha jiných případech.

Pokud by vláda ČR podepsala mezinárodní smlouvu s vysláním vojáků mírových sil na Ukrajinu, a tuto smlouvu by parlament ČR neratifikoval, vláda by přesto byla povinná vojáky na Ukrajinu vyslat, protože mezinárodní smlouvy mají tu explicitní vlastnost, že se opírají o mandát vlády, která smlouvu podepíše a očekává se (implicitně), že vláda má mandát od svého parlamentu takovou smlouvu podepsat. Vymáhání platnosti takové smlouvy má potom velice dalekosáhlé důsledky. V rámci mezistátní dohody může nastat situace, že se po volbách změní vláda, ale platnost smlouvy o uprchlících bude platit dál a vypovězení smlouvy může mít dalekosáhlé důsledky a v některých případech to ani nemusí být možné.

Silná slova proti kvótám v televizi, ale v tichosti se nasunují migranti!

Vůbec se mi nelíbí, jak vláda ČR se snaží mediálně stavět do role odpůrců migrace v EU na straně jedné v hlavních vysílacích časech televizí, ale na straně druhé v tichosti a salámovou metodou, kousek po kousku, v malých dávkách, nasunuje do ČR migranty, a to na základě dohody s Tureckem, kterou český parlament ještě ani neratifikoval. Co nebo kdo nutí vládu Bohuslava Sobotky, aby přijímala migranty a Araby ve chvíli, kdy jejich soukmenovci vraždí v Německu a ve Francii občany západní civilizace jako lovnou zvěř? Jaký to vysílá signál směrem k českým občanům? Mají se snad občané v Česku také začít pomalu bát? Také je budou za čas arabští migranti přejíždět náklaďáky anebo sekat sekyrama? A jak si má český občan vysvětlit skandál, že policie v ČR začíná pokutovat lidi na internetu za svobodu slova? Více o kauze zde. Diví se snad potom někdo, že důraz alternativy na svobodu slova je tak silný?

Vláda, která se zodpovídá lidu, by měla s okamžitou platností vyhlásit stop-stav na přijímání migrantů do doby, než se podaří neprodyšně utěsnit hranice Schengenu. Zároveň by vláda měla iniciovat proces uvnitř EU za reformu Evropské unie, která by zrušila základní pilíře Lisabonské smlouvy a předchozí smlouvy z Nice v tom smyslu, aby rozhodovací procesy byly v EU vráceny do stavu původních smluv z Maastrichtu, kdy všechny členské země EU si byly rovny a měly právo veta. To je základní recept na záchranu Evropské unie, pokud tedy někdo ještě z politiků chce unii zachránit, anebo spíš už se počítá s Evropským superstátem, který Angela Merkel nazývá „Das neue Europa“, kdy EU se transformuje ze souručenství států do federalizovaného celku s jednotnou vládou, politikou, domácí i zahraniční, financemi, daněmi a armádou. V takovém svazku pochopitelně již nebude mít Maastricht ani Lisabon žádný význam, protože samostatné země Evropy po právní stránce zaniknou a stanou se součástí obrovské evropské Říše, ne nepodobné vizím Germanie, kterou si vysnil Adolf Hitler ve spolupráci s Albertem Speerem.

To, co teď v Německu a Francii probíhá za útoky, to je proces MKT

V zemi, kde vládu ovládají poradci, lobbisté a neziskový sektor, nelze očekávat světlou budoucnost. Kroky, které činí Sobotkova vláda, jsou cestou německého „MKT“ (Multi Kulti Terrorism) a předpokladem členství země v Nové Evropě jako integrální součást nového „Geheimordnung“ v Evropě a „Neue Weltordnung“ v celé západní civilizaci. Vůbec totiž nejde o hrstku 81 migrantů. Jde o signál vyslaný novosystémovým strukturám, že Česko se chce účastnit zrychlených procesů NWO v Evropě, které byly spuštěny Brexitem. Je to přihlášení se české vlády k projektu „Das neue Europa“ a já si nejsem jistý, že by k tomuto rozhodnutí měla Sobotkova vláda jakýkoliv mandát od českých voličů.

Je to pouze důkaz toho, že k záchraně národa je potřeba se aktivizovat a v rámci nalomených demokratických procesů je třeba do struktur nižších řídících elit (do parlamentu a vlády) navolit nové figury. Je potřeba ale pečlivě vybírat, protože nadnárodní elity mají v ČR podchycené i jednotlivé figury z opozice, včetně té mimoparlamentní. Je smutné nechat se koupit za koblihy a klobásky, ale stejně tak je tragické uvěřit oportunistům, kteří používají antimigrační problematiku jako výtah k moci. Nebylo by to poprvé, kdy někdo z politiků prodá své přesvědčení třeba za umoření své hypotéky.

-VK- 
Šéfredaktor AE News