Ministerstvo obrany upevní ruskou přítomnost v Arktidě: Budování potřebné infrastruktury bude dokončeno v roce 2017.

6. 7. 2016    zdroj
Hlavní práce na výstavbě objektů pro plnění bojové služby a ubytování mužstva na arktické hranici Ruska jsou dokončeny, bylo Izvestiím oznámeno na Ministerstvu obrany RF. V současné době probíhá výstavba a vybavení technických pozic, parků a skladovacích ploch. Výstavba objektů pro ubytování vojenských jednotek v Arktidě se blíží ke konci v obci Rogačevo na ostrovech Země Alexandry souostroví Země Františka Josefa, Severní země, souostroví Novosibiřské ostrovy, Wrangelův ostrov a Mys Otto Schmidta.


Během posledních dvou let byly do arktické oblasti pro výstavbu objektů dovezeny námořní a leteckou dopravou potřebné materiály. Nyní je upevnění ruské přítomnosti v Arktidě jednou z priorit ministerstva obrany, uvedl zdroj v rezortu.

Pro vytváření infrastruktury jsou používány nejmodernější a nejprogresivnější postupy při architektonickém plánování a stavebním řešení, řekl zdroj Izvestií v armádním rezortu. Ministerstvo obrany Ruska převzalo také odpovědnost za zachování arktické flóry a fauny na území Ministerstva obrany Ruska.

Na ministerstvu bylo konstatováno, že zvláštní pozornost je věnována ekologické bezpečnosti regionu a odstraňování následků vojenských aktivit včetně sovětského období.

Práce na čištění životního prostředí, odvozu a likvidaci odpadů pokračují druhý rok. Podle plánu bude tato část činnosti vojenského rezortu pokračovat do roku 2020. Během uplynulého roku bylo v zóně Arktidy očištěno 78 hektarů půdy, sesbíráno 4,3 tis. tun kovového šrotu.

V tomto roce bude třeba sebrat asi 4,6 tis. tun kovového šrotu, je naplánováno, že více než 4,1 tis. tun se vyveze z arktických ostrovů na pevninu za účelem následné reciklace, uvedl zdroj Izvestií. Aby byla seskupení vojsk v zóně Arktidy zabezpečena, byly do výzbroje armády přijaty armádní terénní vozidlo a armádní sněžný skútr, vybavené vyhřívanou kabinou.

Zástupce ředitele Geografického ústavu Ruské akademie věd, doktor geografických věd Arkadij Tiškov poznamenal, že návrat ruských vojáků do arktického regionu je důsledkem geopolitické situace.

Rozvoj infrastruktury Ministerstva obrany RF se shoduje s rozvojem dalších infrastruktur podél Severního mořské cesty – Hydrometeorologické služby, Ministerstva nouzových situacích, Ruské akademie věd. To vše společně vytváří mezirezortní infrastrukturu, která umožňuje aktivnější rozvoj Arktidy a řešení dopravy a problémů ekologie, předpokládá expert.

Podle něj ministr obrany, prezident Ruské geografické společnosti Sergej Šojgu preventivně nastoluje otázky ochrany přírody v Arktidě a využívání ekologických technologií pro vytváření obranné infrastruktury. Problémy ekologie jsou podle Arkadije Tiškova řešeny dostatečně kvalifikovaně. Podle jeho informací je dnes za účelem očisty ruské arktické zóny nepřetržitě prováděno čištění území od tuhého odpadu, jsou vytvářeny unikátní mikrozávody na likvidaci odpadu a také speciální systémy pro sběr ropného odpadu.


 Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová