Mírové setkání proti NATO

Avatar
Původní autoři

5. 7. 2016
 

se uskuteční v pátek dne 8. 7. 2016 od 13:00 do 16:00 v prostorách KSČM na Praze 1. Jedná se o reakci na jednání NATO ve Varšavě ve dne 8. – 9. 7. 2016. V rozporu se všemi deklarovanými dohodami se na ruskou hranici přesouvá nukleární vojenská síla NATO. Na summitu ji plánuje dále navyšovat a rozvinout „novou jadernou strategii“, včetně masívní přestavby evropských armád a má vnutit evropským zemím NATO výrazný růst vojenských výdajů. Hlavním cílem červencové schůzky je militarizace prostoru Černého moře a zřízení stálé flotily NATO v této oblasti. To je však v příkrém rozporu s mezinárodním právem.

Součástí mírového setkání bude telemost s Varšavou, kde ve 14:00 začíná jednání Světové rady míru, které má na programu tato témata:

  • odhalení nových plánů NATO ve východní Evropě a na Středním východě, stejně jako v jiných částech světa, spolu s odsouzením probíhajících imperialistických intervencí a agresí;

  • výměna názorů a zkušeností z boje proti NATO v jednotlivých členských státech a protest proti dalšímu rozšiřování NATO a sjednocení síly pro jeho rozpuštění na globální úrovni;

  • požadavek zrušení vojenských základen NATO a všech dalších cizích vojenských základen na světě;

  • deklarace solidarity s národy bojujícími za svá práva o využití svého bohatství, a to bez cizího vojenského nebo politického vměšování.

Setkání se zúčastní zástupci politických stran, spolků a občanských iniciativ. Například: Asociace Vojáci proti válce, Ne základném, České mírové fórum, KSČM, ČSNS, Klub českého pohraničí, spolek Lidé lidem, občanská iniciativa Lidová fronta a další.

V Praze dne Vladimíra Vítová, ČMF

www.ceskemiroveforum.com