Otevřený dopis českých generálů a plukovníků v.v., který je adresován Paulu Ryanovi, předsedajícímu Sněmovně reprezentantů Kongresu USA

Avatar
Původní autoři

24. 7. 2016
Excellence,
obracím se na Vás z pověření Republikové Rady Asociace Vojáci proti válce, jehož jsem předsedou a které sdružuje zainteresované generály a důstojníky Československé armády a České armády ve službě i mimo službu, usilující na základě svých životních zkušeností a praktických odborných znalostí o řešení mezinárodních sporů mírovou cestou, odvrácení válek a upevnění světového míru v souladu s Chartou OSN.


Obracím se na Vás v naléhavé záležitosti, tj. ohrožení míru nejen na evropském kontinentě, návratu ke studené válce v daleko širších a nebezpečnějších rozměrech a  reálného nebezpečí vzniku válečného konfliktu s nedozírnými následky. Musím bohužel konstatovat, že toto ohrožení je důsledkem neprozíravé politiky současné administrativy USA, praktikované již v podstatě od rozpadu bipolárního uspořádání světa. V tomto směru jsem ochoten vést i diskusi. Kritika této politiky se ozývá i u realisticky, demokraticky a lidsky uvažující části občanů a politiků USA, mezi něž si dovoluji zařadit i Vás. Proto si dovoluji obrátit se na Vás s tímto problémem.

Jde o závěry Summitu NATO obsažené v přijatých prioritách. Plnění těchto priorit prakticky znamená přípravu na válku se všemi důsledky. Celá východní, severní i jižní Evropa se stane jedním obrovským vojenským táborem s neusále se přemisťujícími vojenskými jednotkami. Zvýší se přítomnost Vašich vojsk na Evropském kontinentě. Zvýší se zbrojní výdaje. Obyvatelstvo je systematicky připravováno na válku. Jako hlavní nepřítel je označováno Ruska – Váš hlavní spojenec v boji proti fašismu.

Dovoluji si Vaši pozornost obrátit k některým faktům:

– z celkového počtu cca 60,000.000 obětí za 2 světové války bylo 43,440.600 Evropanů a 418.000 občanů USA. Z Evropských obětí bylo 23,200:000 z bývalého SSSR. (Chtějí snad jejich potomci rozpoutat zničující válku ?);

– téměř 80% infrastruktury včetně kulturních a historických památek na území Ruska (ale i Německa) bylo zcela zničeno a země vrženy zpět do doby kamenné. Chtějí snad tyto země opakovat historii v daleko zničujécí podobě?;

– je obcházena a hrubým způsobem porušována Charta OSN, Závěrečný akt Helsinské konference a take Zakládací smlouva NATO – “řešení mezinárodních sporů mírovými prostředky”, “zdržení se použití síly, nebo hrozby silou”, “nezasahování do vnitřních záležitostí jiných států”;

– občané přestávají mít důvěru k sílící protiruské propagandě a to i na základě zkušeností z falešných, nepravdivých informací o příčinách vzniku a průběhu Vašich válek v Jugoslávii, Afghanistánu,, Iráku, Líbii, Sýrii a podílem na destabilizaci režimů jiných států posledně Ukrajiny;

– jakékoliv rozmístění cizích, včetně Vašich vojenských jednotek, nebo vojenských základen ve Východní Evropě bude občany považováno za akt provokace a na území ČR za akt okupace ( i když formálně posvěcený souhlasem vlády )a to i na základě hstorických zkušeností.

Připomínáme, že ukončení případné nové války, která je Evropským státům stále silněji vnucována současnou administrativou Spojených států, bude mít zcela odlišné parametry v počtu obětí i materiálních škodách. Výrazně bude zvýšen jejich objem a citelně se dotkne mimo Evropy, take území a občanů Spojených států. Pokud zůstane někdo, kdo bude moci tyto oběti a škody spočítat.

Vážený pane předsedo

apeluji na vás nejen jako představitele státní moci, ale i jako reálně uvažujícího politika, který může vzhledem ke svému postavení a důvěře občanů své země, posunout myšlení rozhodujích sil směrem k nastolení důvěry mezi státy a zastavení realizace všech akcí, které vyvolávají nebezpeší vniku ozbrojeného konfliktu. Spojené státy by v mysli občanů měly zůstat osvoboditeli od fašizmu v roce 1945 a ne okupanty.

Praha 18. července 2016

Z pověření Republikové Rady Asociace Vojáci proti válce z.s. – Česká republika
(e-mail: vojaci.protivalce@email.cz)

Plukovník v.v. Jiří Bureš -Předseda VPV

Potvrzuje člen Republikové Rady VPV:

Generál-poručík v.v. PhDr Oskar Marek
Generál-major v.v. Ing. Michal Gondek
Plukovník v.v Prof.Ing Bohumil Svoboda DrSC
Plukovník v.v. Otakar Veselý