Politolog by neměl zveřejňovat nepravdy o informacích o Evropské unii

Jiří Jaroš Nickelli
25.7.2016     Česká národní listy

Toto mne napadlo po přečtení článku pana politologa Metropolitní univerzity v Praze Petra Justa v Metru (15. 7. 2016, str. 08) již název článku “Nikým nevolení úřednici?” vzbuzuje dojem kontroverzního tématu, jak by se pravilo politicky korektně. Zůstaneme-li v témže duchu, musíme odmítnout hned několik tvrzení pana politologa.

První takové kontroverzní tvrzení zní, že prý teprve brexit vzbudil v Unii a také u nás debaty o vystoupení z Unie. To ovšem není pravda: Pravda je, že nejrůznější opoziční iniciativy, hnutí a sdružení diskutují o vystoupení z Unie již dávno před brexitem. O vystoupení z Unie se u nás, pokud se dobře pamatuji, začalo mluvit již tehdy, kdy jsme byli tlačeni k podpisu Lisabonu, ne-li dříve.

Druhé kontroverzní tvrzení je že prý u nás je nejvíce slyšet hlas euroskeptiků, zatím co hlas obhájců Unie prý slyšet (téměř) není. Nevím, v jakém Česku a v jakém hlavním městě to pan politolog žije. Toto jeho tvrzení považuji za hrubou dezinformaci, totiž za holou nepravdu!

Kdo to že má v rukou “oficiální mainstreamový tisk”? Kdo to že má v rukou Lidové noviny, Právo, Hospodářské noviny a MF Dnes. Jsou toto euroskeptikové?? Jak toto může kvalifikovaný politolog vůbec vydat na trh informací?? To považuje všechny občany naší země za ignoranty a polovzdělance? Právě tento oficiálně povolený tisk na všech stáncích denně pere do hlav informacemi otlučených občanů, že brexit volili “nevzdělanci, staří hlupáci z venkova” a že nejlepší a jediná varianta je setrvání v blahoslavené Unii. Jiné, neřku-li opačné názory, jsou vydávány za hlasy “kremelské propagandy z dílny satana Putina a jeho společníků”, na něž, jak praví poslankyně Langšádlová, je jediná léčba atomová bomba.
(Hlouposti snoubící se se zločinným záměrem…)

Toto jsou názory “oficiálního mainstreamu”, jak se tomu politicko-korektně po anglicku praví. Kdepak tu máme euroskepiticismus a hlasitou převahu?? Má-li ovšem pan politolog na mysli neoficiální internet na hranici sledování BIS a jinými složkami, pak ovšem bychom mohli připustit televizní slogan “půl na půl”. Ovšem i zde jsou servery naprosto prounijní, které nemají na práci nic jiného než denně soptit na své euroskeptické protivníky.

Konečně se dostáváme k hlavnímu trumfu pana politologa. Lituje, že prý se u nás rozšířil “mýtus o nikým nevolených úřednících”, kteří mají rozhodovat v Unii, asi jako rozhodovali rakouští byrokrati a militaristé o porobených národech rakouskouherského mocnářství.

Prý to není pravdy – prý rozhodovací moc má europarlament a zvolení europoslanci. To tu máš čerte kropáč. Tak jsme asi v unii schizofreniků, Nedávný filmový dokument o fungování Bruselu jasně ukázal, jak bezmocnou hříčkou v rukou byrokratů unie jsou páni europoslanci, kteří navíc mají zcela omezené pravomoci a mohou si stěžovat asi jako na nádražní lampárně. Takže zde někdo lže. Buďto o tomto lhali mnozí europoslanci (proč by měli?), anebo lže pan politolog (pro koho? je jasné). Občane, vyber si…Ostatně sama nedávná jednání o TTIP to ukazují s děsivou názorností. I europoslanci dostávají na své stoly jen drobty informací či dezinformací?? Typické odpadky z panského stolu ouřadů Unie. Kabinetní politika eurobyrokratů, na niž si stěžuje řada samotných europoslanců (pan Zahradil, pan Keller, paní Konečná a jiní asi nebudou jen výjimkami!) přesahuje i jejich veřejné blbnutí s nařízeními nemajícími obdoby v dějinách, od idiotsky zakázaných žárovek po ty pověstné guláše. Škoda, že už nemáme výborného slušného Ransdorfa…ale i tak pravda vyplave na povrch. Závěrem jen tolik – páni politologové, ať již se jmenujete pan Just, Pehe a další – neblbněte nám prostým občanům hlavy. My stejně umíme číst mezi řádky. Režimy nás to naučily skvěle – a tento poslední eurorežim je výborný pokračovatel této výuky.

Jiří Jaroš Nickelli, ČSOL Brno I