Přichází katolická církev k rozumu?

Avatar
Původní autoři

jip
9. 7. 2016 Vaše věc
 

Biskupská konference, což je shromáždění všech českých katolických biskupů, rozhodla včera o tom, že tato církev stáhne všechny žaloby na kraje v souvislosti se sporným paragrafem restitučního zákona, umožňujícím podávat žaloby na změnu vlastnictví i vůči subjektům (osobám, firmám a dalším), které nakoupily v průběhu let pozemkový či jiný majetek v dobré víře, že toto vlastnictví je čisté a nevztahují se na něj tedy ani církevní restituce. Biskupská konference údajně vyzve i církevní řády, které ovšem nepodléhají její přímé pravomoci, aby učinily totéž.


Je to nesporně rozumné rozhodnutí a je škoda, že přichází až poté, co česká veřejnost opět začala větší měrou uvažovat o nenapravitelné chamtivosti katolické církve, respektive vrcholné církevní hierarchie.

Česká katolická konference nemohla nereagovat na tyto odmítavé a odsuzující postoje české veřejnosti. Tyto nálady vlastně do budoucna českou katolickou církev připravovaly o jakékoli možnosti širšího působení na veřejnost, rozšíření jejího vlivu mimo komunitu aktivních věřících. Těch je však v celém národě tak 3-4 %. Řada katolických věřících přitom nijak zvlášť na církevním majetku a jeho vyžadování katolickou církví, či dokonce církevními řády, nelpí.

Také pokud chce česká katolická církev v blízké době dosáhnout pozvání Svatého otce Františka do Česka, nemůže pokračovat v této politice, která je v přímém protikladu s tím, co hlásá a hlavně dělá právě papež František. Jinak řečeno, papež František by vůbec neuvažoval o přijetí pozvání do ČR, od stávající církevní hierarchie, kdyby se dále projevovaly příznaky nenapravitelné chamtivosti vysokého českého katolického kléru.

(jip)