Rozhovor s chargé d’affaires Syrské arabské republiky Basharem Akbikem

18. 7. 2016
Vážený pane chargé d’affaires, během nedávné návštěvy naměstka ministra zahraničních věcí Sýrie byla dohodnuta účast ČR na obnově Sýrie. Jak jsme se mohli dočíst v tisku, jedná se o velmi obsáhlou a všestrannou akci, která má nejen ekonomickou, ale vzhledem k celkové situaci především politickou dimenzi. Česká diplomacie jako taková, včetně předchozí vlády, dokázala udržet kontinuitu racionálního přístupu k syrské krizi a nenechala se vtáhnout do snah o násilné svrhnutí prezidenta a vlády. Jak hodnotíte tento fakt a jak se díváte na budoucnost syrsko-českých, nejen hospodářských, vztahů?

Syrsko-české vztahy jsou bohaté, mají dlouho historii a byli vždy v zájmu a prospěchu obou národů.

Sýrie oceňuje a respektuje český postoj k řešení syrské krize a to je bez pochyb dalším politickým faktorem k rozvoji syrsko-českých vztahů. Skutečnost, že se česká vláda nenechala vtáhnout do snah o násilném svrhnutí syrské vlády a prezidenta, jak uvádíte ve vaši otázce, dokazuje její politickou moudrost a respektování vůle syrského lidu zvolit si své zástupce.

Realita potvrdila mylnost politiky, kterou bohužel přijali některé evropské státy, obzvlášt Francie a Anglie a důsledky této politiky nebyli tragické pouze pro syrský lid, ale vytvořili hrozbu pro celé lidstvo.

Návštěva vládní delegace v Praze vedená náměstkem ministra zahraničí v Sýrii na pozvání ministerstva zahraničních věcí České republiky vytvořila novou příležitost k výměně názorů na situaci v Sýrii a diskuzi o budoucí politické a ekonomické spolupráci. Zdůrazňuji, že Sýrie vítá účást českých firmem v procesu projektech rekonstrukce a obnovu Sýrie.Rád bych ocenil rozhodnutí vlády České republiky vyslat humanitární pomoc lidem v nouzi v Sýrii, kde dvě vojenská letadla přistála na mezinárodním letišti v Damašku .Toto gesto je důkazem předvídavosti a moudrosti, které může být příkladem pro ostatní země.

Existují náznaky turecko-ruského sblížení, podle zpráv světového tisku existují neoficiální kontakty mezi tureckou a syrskou stranou. Jak víme, Ankara hraje klíčovou roli strategického partnera pro syrský džihád, která je umocněná geografickou polohou, přímým sousedstvím. Není pochyb o tom, co by pro celkovou situaci znamenalo zastavení logistické i vojenské pomoci teroristům a uzavření turecko-syrské hranice. Erdogana děsí eskalace turecko-kurdského konfliktu a ozbrojení islamisté jakoby začali kousat ruku, která je krmila. Existuje šance, že i turecký autokrat „dostane rozum“?
Turecko se od začátku skandálním způsobem účastnilo krize v rozporu s mezinárodním právem a etických pravidel ve vztahu mezi sousedními státy. Otevřelo své hranice a umožnilo příchodu tisíce teroristů z celého světa do Sýrie a ozbrojila je.

Přispěla ke krádeži ropy, továren a strategických plodin jako například pšenice a bavlny. Tato politika dostala Turecko do nezávidění hodné situace.

Strana spravedlnosti a rozvoje se dostala k moci pod heslem nula problémů, ale momentálně je v nepřátelství s většinou jejich sousedních států.

Turecko-ruské sblížení je v zájmu Turecka, které začalo pociťovat dopad na ekonomiku a bezpečnost. Teroristé mají nadále v Turecku útočiště, dostávají nové moderní zbraně a zároveň volný přechod přes turecké hranice do Sýrie. Vzhledem k tomu všemu, neexistují žádné náznaky , že by Turecko začalo měnit svou politiku vůči naší zemi. Turecko musí přestat podporovat , ozbrojovat a poskytovat útočiště teroristům a zároveň jim znemožnit přechod přes hranice. Turecké vedení se spojilo s ďáblem, aby si realizoval Erdoganský sen o oživení Osmanské říše.

Ďábel obvykle odměňuje své spojence pozváním do pekel.

3.Vidíte šanci a prostor pro další pozitivní roli české diplomacie při politickém urovnání syrské krize?
Faktem je, že česká diplomacie se v současné době ujímá významné a výrazné role ve vztahu se Sýrií. České velvyslanectví v Damšku zastupuje zájmy mnoha západních zemí.

Komunikace obou států se nezastavila a pokud jde o proces politického řešení krize, vycházíme z rezolucí rady bezpečnosti a Vídeňské deklarace, které jsou koordinovány prostřednictvím velvyslance OSN panem de Mistura.

V tomto procesu je velký prostor, kde Česká republika může hrát výzmanou roli díky respektu a uznání, kterého se v Sýrii těší.

4.Jak hodnotíte současný americký postup v Sýrii, zejména v kontextu rusko-amerických kontaktů? A kde i přes intenzivní ruskou pomoc syrské armádě berou teroristé nové síly k dalším ofenzívním akcím?

Spojené státy jsou ve skutečnosti maestro , které koordinuje a vede nepřátelskou politiku vůči Sýrii.Veškeré teroristické frakce přítomné na syrském území dostávají zbraně, finance a logistickou podporu z regionálních států, které jsou aliančními státy USA.

Rusko- americké kontakty jsou především o řízení konfliktů nikoliv o jejich řešení , aby nedošlo ke přímému střetu, který by měl katastrofální následky.

5.V souvislosti s migrační vlnou se hovoří o důsledcích pro Evropu, přičemž se zcela sebestředně zapomíná na demografické následky pro Sýrii a další země původu. Pokud jsou mé informace správné, vyčlenilo Česko peníze na humanitární pomoc přímo v Sýrii. Jak se projevila migrace přímo v Sýrii v jednotlivých odvětvích průmyslu, ve zdravotní péči nebo školství, tedy v tradičně vysoce kvalitních společenských oblastech?

Teroristická válka proti Sýrii způsobila mnoho tragédií syrského lidu a vedla k přesunu milionů občanů ze svých domovů, aby se vyhnuli brutalitě ozbrojených teroristických skupin.Někteří z odstěhovalců byli nuceni přejít přes hranice a větší část se musela stěhovat do měst a oblastí , které jsou pod kontrolou syrské vlády.

Jak jsem uvedl na začátku rozhovoru, česká vláda byla průkopníkem v oblasti zasílání humanitární pomoci do Sýrie, aby pomohla zmírnit utrpení milionů lidí vysídlených ze svých domovů a umožnila jejich setrvání v Sýrii.Opakovaně jsme tvrdili, že částky vynaloženy na jednoho uprchlíka za hranicemi Sýrie , by stačily na podporu více než deseti osob vysídlených uvnitř Sýrie. Humanitární úsilí by se mělo zaměřit na pomoc zevnitř, aby zajistilo přežití místních stěhovalců a umožnila jim návrat do svých domovů.

Není pochyb o tom , že migrace tisíce lidí ze syrských občanů je velkou ztrátou pro celý národ a to se negativně odráží na různých sektorech života v Sýrii.

Mnoho přistěhovalců jsou vysoce vzdělaní, kvalifikovaní a zkušení lidé, kteří jsou v Sýrii potřeba.

6.Vaše prognóza pro druhou polovinu tohoto roku?

Pevně věřím, že dosáhneme úspěchu a porazíme ozbrojené teroristické skupiny a naše národní armáda bude pokračovat v úspěšném tažení proti terorismu.Jsme rozhodnuti vykořistit terorismus z naší země a to jak v zájmu našeho národa tak celého lidstva.Riziko ideologie wahhabismu , která je motorem všech ozbrojených teroristických skupin se netýká pouze syrské společnosti, ale také celeho lidstva. Jsme přesvědčeni, že většina států zapojených do syrské krize přehodnotí svou politiku. Je evidentní, že katastrofální výsledky této politiky začaly mít dopad na jejich společnost.. Budeme pokračovat v procesu národního usmíření, které přináší pozitivní výsledky.

Sýrie bude také pokračovat v hledání politického řešení, které bude respektovat jejich sjednocení , svrchovanost a svobodu na celém jejím uzemí a bude respektovat vůli syrského lidu a jeho svobodu zvolit si své zástupce bez intervence cizích států.

7. Vážený pane chargé d’affaires, děkuji Vám za tento rozhovor.

Děkuji vám a rád bych touto cestou popřál jen to nejlepší českému, přátelskému lidu.

Rozhovor vedl Petr Schnur