Věřte hlavně v sebe, ve svou zemi a vlastní národ!

Avatar
Původní autoři

Ladislav Kašuka

10.7. 2016   posláno redakci NR
Musíte pochopit, že ne úplně všechno, co kdy udělali Američané je špatné a naopak, že Rusové zase nedělají vše úplně dobře! Stejně tak je tomu s kapitalismem, nebo komunismem!
Svět není tak úplně černobílý a člověk se někdy potřebuje zastavit, aby se mohl lépe „rozhlédnout“ a přibrzdit někdy zbytečně příliš „rozjetý vlak“. Američané ve své historii udělali hodně chyb a v posledních několika desetiletích se ze země, která bývala lídrem nejprve světové a později „západní“ demokracie, stala země potlačující práva občanů jiných zemí jen proto, že američtí politici získali dojem, že mohou vládnout celému světu, a že USA mají právo dělat nikým nejmenovaného světového četníka!

Rusko se na druhé straně v období Sovětského svazu po Stalinově smrti stalo zemí, kde se komunisté stali novou „rudou šlechtou“, která ztratila postupem času soudržnost s vlastním lidem a armádou a tuto ztrátu nahradila totalitními praktikami. Totéž platilo ve zbytku zemí socialistického bloku a to také zavinilo nakonec jeho rozklad a pád.

Nelze si myslet, že mohu vyvážet svůj způsob života a svůj politický systém nátlakem, nebo násilím do zemí, kterým je cizí, jako to dělají Američané a nelze si myslet, že mohu zakázat někomu svobodu projevu, nebo pohybu po světě, jako tomu bylo za „socialismu“. Marxismus jako celek je výplodem NWO, který je praktikován v současné době Bruselem s cílem úplně zničit národní státy a vytvořit snadněji ovladatelný pronárod bez historie, ovšem na kapitalistickém tržním základě!

V teorii marxismu jsou totiž pouhé dvě funkční části! Jednou z nich je ekonomická idea většinově národního hospodářství produkujícího bohatství pro stát a jeho občany, nikoli pouze pro pár jedinců a pak vláda občanů, lidu, nebo, chcete-li jinak řečeno diktatura proletariátu, tedy vláda poctivě pracující většiny! Tyto dvě ideje je nutné spojit se svobodou projevu a volností pohybu, které zase nabízí kapitalismus a možná dokonce s některými morálními zásadami, které ve své věrouce nabízí křesťanství a možná by konečně vznikl systém, ve kterém by se všichni poctiví občané měli dobře!

Takovému systému můžeme říkat přímá demokracie, lidová demokracie, nebo spoustou jiných nových názvů. Důležité je, aby se takto nastolený systém a jeho rovnováha zase nezvrhla v něco jako je bezohledný imperialismus, zaslepený nenávistný nacismus, nebo totalitní, svobody jedince potlačující komunismus!

V současnosti je naděje na vznik takového systému však minimální. Svět naopak zřejmě spěje k velkému válečnému konfliktu mezi USA a Ruskem, nebo aspoň k nové formě studené a informační války, ve které budou všechny špatné věci, veškerá chudoba a potlačování osobních a národních svobod „házeny“ na „nepřítele“ a jediný, kdo se bude mít dobře, bude na obou stranách pouze vládnoucí elita!

Proto je nutné vystoupit ze všech struktur, které nás nějak nutí v případě konfliktu jít kvůli zájmům jedné velmoci do války proti té druhé a je nutné vybudovat silný a suverénní národní stát postavený na právu občanů voličů řídit svoji zemi tak, jak oni sami rozhodnou, bez jakýchkoli direktiv ze zahraničí! Stát, kde velké podniky budou patřit státu a vydělávat pro lid a malé a střední podnikání bude podporováno státem a nebudou mu házeny klacky pod nohy ve prospěch velkých nadnárodních korporací, jako je tomu dnes!

Chci zemi, kde nebudou vládnout přímo, ani z pozadí oligarchové a mafie, jako je tomu v současné době v USA, EU a částečně pořád také v Rusku, nýbrž zemi, ve které si lidé uvědomí, že si mohou svobodně vládnout sami ke svému vlastnímu prospěchu!

Ladislav Kašuka.