Český překlad utajované části zprávy o 11. září – V.

Avatar
Původní autoři

přeložil JF 
z oficiální zprávy Kongresu
21.8.2016  Kosa zostra čili vlkovobloguje.wordpress.com/
dokončení

Nedostatečná spolupráce Saúdů na protiteroristickém vyšetřování

Ve výpovědi a v rozhovorech si řada agentů FBI a CIA stěžovala Sdruženému vyšetřovacímu výboru na nedostatek spolupráce Saúdské Arabie na vyšetřování terorismu před i po útocích 11.září 2001. Například vysloužilý agent FBI v New Yorku prohlásil, že, z jeho hlediska, byli Saúdové celé roky nepoužitelní a dělali jen obstrukce. Podle něj Saúdové jednali pouze tehdy, když šlo o jejich vlastní zájem.

Podle některých zaměstnanců FBI je tento způsob reakce pro Saúdy typický. Například jeden agent FBI popisoval jedno vyšetřování po 11.září, při kterém poskytl saúdské vládě kopie pasů vyšetřovaných osob. Saúdská vláda odpověděla, že nemá žádné záznamy o uvedených osobách.

* V problému al-Káidy a saúdské zpravodajské služby to vede nazpět k našim snahám spolupracovat se Saúdy a přimět je aby nám pomohli s vyšetřováním al-Káidy… většinou to byly velmi nepříjemné vztahy, kdy nám Saúdové na nic nereagovali rychle nebo ochotně. Někdy to udělali, mnohdy ne. V každém případě vše postupovalo velmi pomalu.

Zaměstananci FBI i CIA zmiňovali osobu jménem Madani al-Tajjíb jako případ, kdy Saúdové velmi nespolupracovali. CIA i FBI po léta naléhali na Saúdy, aby jim umožnili mluvit s al-Tajjíbem. Podle bývalého vedoucího Station Alec, al-Tajjíb se staral o veškeré finance Bin Ládina, když ten byl v Súdánu, a každý výdaj nad 1000 dolarů musel být schválen al-Tajjíbem. Al-Tajjíb se v roce 1996 přestěhoval do Londýna, aby tam pracoval s Cálidem al-Fawwazem, dalším důležitým činitelem al-Káidy, který byl později zatčen. V létě 1996 se al-Tajjíb vrátil do Saúdské Arabie. Saúdové opakovaně odmítali žádosti FBI a CIA o možnost promluvit si s al-Tajjíbem s tím, že, podle slov agenta FBI, byl al-Tajjíb jen „chudák, který přišel o nohu. On vůbec nic neví.“

Bývalý vedoucí Alec Station uvádí příklad Mohameda Jamala Chalífy, Chalífa je švagr Bin Ládina a důležitá figura al-Káidy. Vláda USA zatkla Chalífu ve Spojených státech v roce 1994. Chalífa byl jordánskou vládou odsouzen k smrti v nepřítomnosti pro svou účast na bombovém atentátu v Jordánsku. V důsledku toho vláda USA souhlasila s jeho vydáním do Jordánska. Jordánci ho pak vrátili do Saúdské Arabie. Podle mínění agenta CIA Saúdové „přeplatili“ Jordánce, aby vrátili Chalífu do Saúdské Arabie. Podle tohoto agenta byl v Saúdské Arabii Chalífa uvítán po příjezdu nejméně jedním významným státním činitelem. Nyní Chalífa pracuje v Rijádu pro jednu nevládní organizaci a pracuje a cestuje zcela svobodně.

Vrchní právník ministerstva financí dosvědčil 23.července 2002 při slyšení o nedostatku spolupráce Saúdů toto:

* Avšak je zde skoro intuitivní pocit, že se všechny věci nedějí dobrovolně. Takže bych vás chtěl plně informovat o tom, na co jsme se museli ptát, co jsme museli vymáhat a o co jsme museli doslova bojovat. Poskytnu vám jeden a půl příkladu. První z nich je, že po jisté době souhlasili Saúdové se jmenováním člověka jménem Julaidín, který se pravidelně toho všeho zúčastňoval, a jeho jmenování se stalo během 10 dní veřejným. Po dvou týdnech přišli a řekli – OK, Měli bychom postoupit dále s tím jmenováním a zmrazit zakázky pana Julajdína. Zeptali jsme se – co proti němu máte? Protože oni určitě věděli, co proti němu máme my, protože jsme se s nimi o to podělili, když jsme se je pokoušeli přesvědčit, že by se k nám měli připojit. Odpovědí bylo, že to není nic nového.

* Mr. Bereuter: Věřili jste tomu?

* Mr. Aufhauser: Ne, myslím, že to bylo krácení daní, nebo jiný motiv, o kterém nám nic neřekli.

Stav vyšetřování zpravodajské komunity USA ve věci vazeb mezi terorismem a příslušníky saúdské vlády

Avšak FBI i CIA stále disponují jen omezeným porozuměním vazbám saúdské vlády na teroristické živly. V uzavřením slyšení 9.října 2002 ředitel Muller sdělil, že:

* Mám-li mít jednu opatrnou předběžnou poznámku – v tomto okamžiku máme stále více otázek než odpovědí a já bych varoval před unáhlenými závěry dřív než o té věci budeme vědět daleko více.

* S ohledem na specifickou otázku, zda jsme věděli, že saúdská zpravodajská služba podporovala teroristické skupiny, myslím, že v tom všem dosud není úplně jasno.

FBI i CIA zjistily, že existuje možnost, že osoby, spojené se saúdskou vládou mohly poskytovat podporu teroristům.

* Abú Zubajda řekl, že je přesvědčen, že al-Káida musí být určitě ve styku se Saúdy ve Spojených státech, a al-Káida a Usáma Bin Ládin obzvláště – oni investovali spoustu energie do kultivování toho, co al-Zubajdá nazývá dobrými vztahy se Saudy ve všech směrech. Řekl, že Bin Ládin je velmi rád, když Saúdové v armádě a ti úspěšní v obchodu a ti z královské rodiny poskytují aktivní podporu pro jeho věc. Řekl, že se Bin Ládin aktivně snažil vytvářet tyto vztahy.

Další osoby z FBI i CIA opakovaly tyto poznámky v současném svědectví pro Kongres.

Co jsme shledali jako znepokojující na případech, o kterých jsme se dověděli od FBI, o obou případech v Los Angeles a o některých z případů, kterými se zabývala úřadovna ve Washingtonu, ve kterých jste mohli vidět, jak saúdské peníze proudí k různým lidem, je to, že to má stejné obrysy, jaké můžeme vidět i u jiných plateb od Saúdů, dlouhotrvající podpora saúdské vlády těm skutečně fundamentalistickým wahhábistickým a salafistickým charitám a hnutím po celém světě, v tom smyslu, že vidíte, jak peníze proudí směrem k fundamentalistům a byli byste velmi překvapeni, kdyby některé z nich neskončily jako podpora teroristům. Měli jsme už před 11.zářím 2001 četná podezření, která jsme vyjádřili v řadě dokumentů, a zase je tady spousta kouře a problémy, které před námi vyvstávají, jsou: kdo o těch platbách ví, komu tyto platby jsou určeny, zda jsou tyto platby poskytovány centrální vládou, místními činiteli nebo soukromými osobami. Vědí vůbec osoby, které tyto platby poskytují, co se děje s jejich penězi? A jestli to vědí, proč ty platby poskytují? Je v tom nějaký druh vydírání? Organizují tím podporu teroristům? Je zde problém, zda se řídí svými vlastními zájmy nebo zda to dělají z jakési povinnosti vůči něčemu nebo někomu.

Asistent výkonného ředitele FBI Pasquale D’Amuro řekl na tomtéž slyšení:

Bývalý zvláštní agent úřadovny v San Diegu to potvrdil ve svém svědectví:

Na uzavřeném slyšení 9.října 2002 oznámil ředitel Mueller, že se dozvěděl o některých skutečnostech, týkajících se problému Saúdů, pouze na základě vyšetřovací práce Sdruženého vyšetřovacího výboru:

* Nastínil jsem zde pořadí událostí, myslím, že naši agenti si leccos zjišťovali a jako výsledek toho zjišťování vyšla najevo některá fakta a pro mne, mimochodem, by nevyšla najevo už dříve nebo by nevyšla najevo vůbec, kdyby se je naši pracovníci nesnažili zjistit. To je to, co vám chci říci. Takže souhlasím s vámi v tom, že to zjišťování přineslo věci, které se nemusely dostat před tento výbor.

Senátor Dewine: Avšak to co říkáte, je, že tato zjišťování přinesla fakta, která neunikla vaší pozornosti.

* Ředitel Mueller: Ano.

(1) FBI ve své odpovědi 18.11.2002 poznamenává, že „finanční záznamy vykazují vklad v hotovosti ve stejné výši, jaká byla vyplacena ve stejný den al-Bajjúmímu z jeho účtu, což naznačuje, že únosci proplatili nájem“. Avšak jiný dokument FBI datovaný 14.října 2002 dochází k poněkud odlišnému závěru. Dokument konstatuje, že „kontrola účetních záznamů v al-Mihdhárově a al-Hazmího bance ukázala, že neexistuje žádný bankovní dokument, který by dosvědčoval zaplacení nájemného nebo platbu Omaru al-Bajjúmímu od al-Hazmího nebo al-Mihdhára.“

(2) Podle odpovědi FBI z 18.listopadu 2002, ačkoli několik osob ve WAMY podporuje al-Káidu a další teroristické skupiny, poznatky nejsou postačující k tomu, aby organizace jako celek byla označena za vůdčí orgán podpory terorismu