Český překlad utajované části zprávy o 11. září – IV.

Avatar
Původní autoři

přeložil JF 
z oficiální zprávy Kongresu
21.8.2016   Kosa zostra čili vlkovobloguje.wordpress.com/ 
pokračování

Sálih al-Hussajn je strýc Samiho Omara al-Hussajna. Sami al-Hussajn je napojen na Islámské shromáždění Severní Ameriky (IANA) a je předmětem protiteroristického vyšetřování FBI. FBI také objevila, že Sálih al-Hussajn je hlavním dodavatelem IANA, nevýdělečné organizace usazené v Michiganu, která se věnuje šíření islámu ve světě. Podle FBI je úkolem IANA ve skutečnosti šíření islámského fundamentalismu a salafistické doktriny ve Spojených státech a v celém světě. 


IANA dostává příspěvky od bohatých saúdských dárců, extremistických islámských šejků a podezřelých nevládních organizací. Podle FBI požadovalo IANA peníze i od prince Bandára, ale z dokumentů není zřejmé, zda Bandár skutečně poskytl nějaké peníze této organizaci.

Dokumenty FBI rovněž naznačují, že několik saúdských námořních důstojníků bylo v kontaktu s únosci 11.září. Dokumenty konstatují, že úřadovna v San Diegu zahájila protiteroristické vyšetřování osoby jménem Usáma Nooh, saúdského námořního důstojníka, kvůli jeho spojení s Nawafem al-Hazmím a Chálidem al-Mihdhárem. Dále Lafi al-Harbí, další saúdský námořní důstojník, byl od 11.března 2000 do 27.března 2000 v devíti případech v telefonním styku s únosci letu 77, Chálidem al-Mihdhárem a Nawafem al-Hazmím.

FBI rovněž odhalila další, slabší spojení mezi osobami z vlády Saúdské Arabie a únosci v rámci vyšetřování případu PENTTBOM. Například podle FBI byla osoba jménem Fahd Abdulláh Sálih Bakala blízkým přítelem únosců Ahmeda al-Ghamdího a Hamzy al-Ghamdího. Bakala dříve „pracoval jako pilot pro saúdskou královskou rodinu a dopravoval Usámu Bin Ládina mezi Saúdskou Arabií a Afghánistánem během jeho exilu“. Navíc informátor FBI prohlásil po 11.září, že si je je na 50% jistý, že al-Mihdhár navštívil byt v McLeanu ve Virginii, když v něm v červenci a srpnu 2001 bydlel Hamad al-Utajbí z vojenského oddělení saúdského velvyslanectví. Dokumenty FBI také upozorňují na to, že únosce z 11.září Saíd al-Ghamdí mohl také navštívit tuto adresu.

Spojitost mezi úředníky velvyslanectví Saúdské Arabie ve Spojených státech a dalšími možnými teroristickými živly

Sdružený vyšetřovací výbor rovněž zkoumal v dokumentech FBI informace, naznačující další možné spojení mezi osobami ze saúdské vlády a teroristickými živly.

Podle FBI má Abduláh Bin Ládin řadu kontaktů na teroristické organizace. Je presidentem a ředitelem Světové asociace mladých arabských muslimů (WAMY) a Institutu islámských a arabských věd v Americe. Obě tyto organizace jsou místními pobočkami nevládních organizací se sídlem v Rijádu v Saúdské Arabii. Podle FBI je důvod se domnívat, že WAMY je „těsně spojena s podporou a financováním mezinárodních teroristických aktivit a v minulosti poskytovala logistickou podporu osobám, které chtěly bojovat v afghánské válce“. V roce 1998 publikovala CIA článek, ve kterém charakterizovala WAMY jako nevládní organizaci, která provádí financování, logistickou podporu a výcvik s možným napojením na afghánskou Arabskou síť, Hamás, alžírské extremisty a filipínské militantní skupiny (2).

Je také potenciálně zajímavý, alespoň zpětně, incident v roce 1999, ve kterém figurovali Mohamed al-Qudhaeín a Hamdan al-Šaláví. Al-Qudhaeín a al-Šaláví letěli z Phoenixu do Washingtonu, aby se zúčastnili party na saúdském velvyslanectví. Poté, co nastoupili v Phoenixu, začali se stewardů vyptávat na technické záležitosti letu, které stewardům připadaly podezřelé. Když letadlo vzlétlo, ptal se al-Qudhaeín, kde je koupelna. Jeden ze stewardů mu ukázal k zádi letounu. Al-Qudhaeín ale šel dopředu a dvakrát se pokusil vstoupit do kabiny posádky. Letadlo provedlo nouzové přistání a FBI případ vyšetřovala, ale rozhodla se nevyžadovat potrestání. Al-Qudhaeín a al-Šaláví tehdy tvrdili, že jim letenky zaplatilo saúdské velvyslanectví.

Ve své výpovědi před Sdruženým vyšetřovacím výborem agent, který sestavil „Phoenix EC“ konstatoval:

* V situaci po 11.září jsem se obrátil do minulosti a viděl jsem v tom případu něco, co mohlo být zkouškou nanečisto. V současnosti je případ předmětem šetření.

Existují další známky toho, že pracovníci saúdské vlády mohli poskytnout podporu teroristickým sítím. FBI například zjistila, že mešita Ibn Tamíja v Culver City byla centrem extremistických aktivit jak před, tak i po 11.září 2001. Několik subjektů protiteroristického vyšetřování před 11.zářím mělo těsné vazby na tuto mešitu. Na základě rozhovorů a zkoumání materiálů FBI jsou agenti FBI v San Diegu přesvědčeni, že v tom čase byly přes mešitu propírány peníze nejprve pro somálské nevýdělečné organizace a poté pro další entity, napojené na Usámu Bin Ládina.

Někdy v roce 1998 se FBI dozvěděla o milionech dolarů, převáděných od somálské komunity v San Diegu na Al Barakaat Trading Company a další obchodní organizace, napojené na Usámu Bin Ládina. V té době se zdálo, že platby pocházejí od místní somálské komunity a směřují ve formě darů k somálským nevýdělečným organizacím. FBI je však nyní přesvědčena, že některé z plateb pocházely se Saúdské Arabie a že jak mešita Al Tamíja v Los Angeles, tak Islámské centrum v San Diegu byly zapojeny do praní peněz.

Podle bývalého agenta FBI v San Diegu, který se zúčastnil tohoto vyšetřování, mohlo toto schéma umožňovat saúdské vládě financování al-Káidy prostřednictvím krycích a nepřímých prostředků. Ve svém svědectví z 9.října 2002 tento bývalý agent komentoval možné praní peněz takto:

* Můj odhad jsou Saúdové – je to nějak spojené se Saúdy. A když uvážíte, že 70 až 80 procent obyvatel Saúdské Arabie podporuje Usámu Bin Ládina, to také může něco znamenat

Existují také náznaky podpory teroristických aktivit saúdskou vládou prostřednictvím charitativních organizací. Saúdy založená organizace Umm al-Qura Islamic Charitable Foundation (UQ) je islámská nevládní organizace napojená na podporu teroristických aktivit. Podle zpravodajského souhrnu ministerstva obrany o terorismu z května 2002 zahrnují aktivity podpory terorismu UQ podezřelé převody peněz, falšování dokumentů, poskytování zaměstnání pro hledané podezřelé teroristy a financování cest mládeže na výcvikové tábory džihádu. Ministerstvo obrany konstatuje, že od září 2001 převezli kurýři UQ přes 330.000 dolarů v hotovosti, z nichž většinu obdrželi od velvyslanectví Saúdské Arabie v zemích Dálného východu. V lednu 2002 administrátor UQ Yasir El Sajíd Mohammed cestoval do Thajska, aby vyzvedl přibližně 200.000 dolarů na velvyslanectví Saúdské Arabie v Bangkoku. Počátkem listopadu 2001 osobní asistent administrátora UQ cestoval do Kuala Lumpuru na schůzi na saúdském velvyslanectví. Podle ministerstva obrany se vrátil s desetitisíci dolarů.

Pracovníci CIA, ministerstva financí i FBI, ti všichni se zajímali o napojení nadace al-Haramain na saúdskou vládu a teroristické aktivity. Podle odpovědi FBI z 18.listopadu 2002 měla nadace al-Haramain Islamic Foundation (HIF) jasné napojení na saúdskou vládu a zpravodajské zprávy naznačovaly, že poskytuje finanční a logistickou podporu al-Káidě. V roce 1993 založila HIF svůj americký úřad v Ashlandu, Oregon, a od té doby tento úřad obdržel asi 700.000 dolarů od mateřských úřadů v Saúdské Arabii. FBI stále vyšetřuje HIF a aktivity jeho úřadu v Portlandu. Podle dokumentů je jasné, že HIF měl zájem na jmenování imáma mešity v Cajonu, Kalifornie, kterou řídil al-Bajjúmí.

Vrchní právník ministerstva financí dosvědčil zájem své agentury o nadaci toto:

* Mr. Aufhauser: Za druhé, a to je důležité, vyplývá z Rickova svědectví o nadaci al-Haramain, dvěma pobočkám, proti kterým vedeme veřejné akce, al-Haramain skutečně představuje závažný problém pro PCC a pro financování terorismu a pro politiku Spojených států. Je to ovšem největší, myslím, že největší, islámská charita na světě. Jméno nadace je synonymem charity v islámském světě. Jejími přímými dohližiteli jsou členové královské rodiny. Významnými přispěvateli jsou členové královské rodiny. Nemáme dostatek zpravodajských informací o ústředí, o tom zda zjevně podporují lidi z al-Káidy a další. Ale na významných pobočkách, které jsou v současnosti vyšetřovány, máme bohaté důkazy o tom, že jsou do těchto poboček pomocí kurýrů převáženy velké sumy peněz, že jsou do nich elektronicky převáděny velké sumy peněz, že mnoho z těchto peněz se různě rozplyne bez jakýchkoli dokladů, a konečně, že tyto úřady mají významné kontakty s extremisty, islamistickými extremisty.

Činitelé CIA v současnosti dokládají, že značně pokročili ve svém vyšetřování nadace al-Haramain:

* Před rokem jsme měli spoustu zpráv, naznačujících, že pobočky jsou napojeny na al-Káidu… Během loňského roku jsme sebrali mnoho zpravodajských údajů a policejních údajů a před měsícem nebo šesti týdny jsme připravili materiál, který toto všechno shrnuje. Tento materiál nám dává první jasný náznak, že vedení centrálního úřadu je zapleteno do podpory terorismu, a rovněž to vyvolává otázky a princi Najífovi.