Evropsky hodnotný Jakub Janda

Avatar
Původní autoři
Ivan David
4. 8. 2016
Ti, kteří si Jakuba Jandu vybrali jako reprezentanta, měli špatný odhad, protože většina česky mluvících obyvatel ČR ještě vkus neztratila. Kde nejsou hranice a pojmy ztrácejí smysl, tam nejsou hodnoty. Mluví se o něm jako o známém lobistovi zde, natočil porno za peníze, teď prostituuje ve jménu “Evropských hodnot”. Jaké hodnoty šíří po sociálních sítích Janda sám? Kdo a proč jsou jeho podporovatelé a “kolegové”?


Zdá se, že ONI nejsou schopni sehnat nikoho než než lobistu a pornoherce. Slušný člověk by to nedělal. Kdo to dělá, není slušný člověk. Funguje jako Tomáš Klvaňa při propagaci radaru v Brdech.

Podstata prostituce podle psychiatra profesora Jana Dobiáše není v tom, že si nechá platit, podstata je v bezvýběrovosti, jakýkoliuv partner je přijatelný. Promiskuitní člověk si přece jen vybírá, vydržovaný milenec si vybral toho, kdo platí. Prostitut si vybírá kohokoli, kdo platí. Nemusí jít jen o sex.

Prorežimní média berou tohoto prostituta zcela vážně a tím dokazují svůj pokleslý vkus a pocit kolegiality s individuem, které dokázalo a dokazuje, je za peníze schopno skoro všeho .

V rámci “západních hodnot”, které hájí má Jakub Janda vytetována na prsu čínská písmena – možná vyjadřují západní hodnoty a mají blízko k západní Číně – možná turkickému národu Ujgurů vyznávajících islám a bojujících proti ČLR na jejimž území žijí. Někteří Ujguři se přidali k Islámskému státu aby bojovali proti “západní zvrácenosti”.

Protože Janda ukázal, že je všeho schopný, mohou být i Evropské hodnoty v jeho pojetí čímkoliv. Podle toho kdo a za co platí. V devatenácti si nechal zaplatit za gay porno. Je to pornografie (ze starořeckého pornos chlapec a grafein zobrazovat).

Pro Radiožurnál je pornoherec autoritou

Nedivme se, že se Radiožurnál dovolává Jakuba Jandy jako moralizující autority. Ostudné je i to, že jakéhosi Josefa Šlerku s vyjadřováním arogantního primitiva představuje Radiožurnál jako reprezentanta Univerzity Karlovy. Podobně byl nedávno jistý blábol vydáván za produkt Masarykovy Univerzity. 

Naprostou ztrátu schopnosti sebereflexe a dobrého vkusu pak redakce Radiožurnálu dokazuje například tím, že nechává pana Šlerku komentovat autoritativní výrok lobisty a pornoherce Jandy o prezidentu republiky jako pro Český rozhlas relevantní názor zde. Šlerka ovšem v tomto bodě s pornohercem Jandou nesouhlasí a připisuje prezidentovy výroky jeho slábnoucí paměti. Paní redaktorka Karolína Koubová se táže Šlerky, zda vyjádření prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka, že Jandova tvrzení jsou jen žvásty, je vyjádření dostatečné k tak vážnému obvinění. Ignoruje, skutečnost, že prezident může vnímat jako vážná obvinění pouze taková, která pocházejí od osob, které si vážnost zaslouží. Podle paní redaktorky si pornoherec Janda zaslouží takovou vážnost, aby se jeho bláboly prezident vážně zabýval. Ukazuje to, kam až došel Radiožurnál. O prezidentovi republiky to nevypovídá nic. Ostatně pornoherec Janda není ani na úrovni k níž by se sklonil prezidentův mluvčí. Vyjádřil se k němu jen proto, že na to byl reprezentantem prorežimních médií dotázán. K tomu ostatně byl “think tank” Evropské hodnoty stvořen. Tvůrci nepochopili, že pornoherec prezidenta neponíží – stále ještě v žádné evropské zemi.

Koho chleba jíš…

Jak redaktorka Karolína Koubová sama připomíná, na financování “Evropských hodnot” přispělo Ministerstvo školství vedené “sociální demokracií” 300 000.-, sponzorskými dary Evropský parlament (nechápu, jak může parlament někoho sponzorovat…) a Americké ambasády. Tedy Ministerstvo školství, USA a Evropský parlament financují pornoherce Jandu, aby nám definoval Evropské hodnoty. Podle Škerky je to v pořádku “mají prostě transparentní účet a nějak financovaný jsou.. z něčeho ty lidi žít musej a dostávají granty v rámci toho, co chtějí dělat… máte taky ňákou čest jó… kdybyste byli usvědčený z toho, že jste něco udělali jen proto, že jste potřebovali ty peníze, tak příště už žádný nedostanete…” Poslední věta je nejen hloupá, ale i zjevně lživá, neboť je zřejmé, že je to přesně naopak.

Když je systém postavenej na lži, tak nebude fungovat…

“Tyhlencty servry” podle Šlerky “devastují politickou scénu”. Tento člověk je Radiožurnálem představován jako “odborník na analýzu dat ze sociálních sítí”. K tomu snad není co dodat. Paní redaktoraka hovoří o “české desinformační scéně”. Expert Šlerka “z Karlovy Univerzity” si klade otázku, proč čtvrtina lidí volí “antisystémové strany jako KSČM a Úsvit Tomia Okamury, které jsou v rozporu s demokratickým uspořádáním”. Podle “experta” může být parlamentní strana úspěšná ve volbách “v rozporu s parlamentním uspořádáním”… Připouští že stav je způsoben nespokojeností a nelze ho opravit změnou ve “virtuálním světě”, kterým míní svět stvořený médii. Má úplnou pravdu v tvrzení, že: “Když je systém postavenej na lži tak nebude fungovat.”

Oba – Janda i Šlerka nejsou reprezentanty onoho Západu, který dosáhl vysoké kulturní úrovně, jsou reprezentanty úpadku Západu tak, jak ho známe dnes s degradací hodnot včetně morálky. Nelze současně fungovat jako pornoherec a jako morální autorita. Pornoherci mohou být společensky tolerováni, nemohou být a nebudou pro společnost vzorem.

Proč čtvrtina Čechů považuje za relevantní zdroje netransparentní alternativní servery?
Soudím, že ona čtvrtina jsou inteligentní občané, kterým současně není lhostejné, kam směřuje společenský vývoj a proto se chtějí seznámit i s tím, co prorežimní média úmyslně zamlčují nebo překrucují. Protože polovina obyvatel má podprůměrný intelekt, znamená to, že ona čtvrtina je už polovina – to je to, co režim znepokojuje.

Úpadek Západu způsobil, že slova už nic neznamenají a každý se může označovat jak chce. “Evropské hodnoty” se samy označují jako think tank, tedy doslova jako nádrž plná myšlenek. Jsou sice nádrží, do které někdo sype peníze, chudost myšlenek ovšem nepřekvapí. Jak řekl pan Škerka, na lži se nedá dlouhodobě stavět.