Právo volit, by mělo být povinností a zároveň výsadou!

Avatar
Původní autoři

Ladislav Kašuka
16.8. 2016   posláno redakci NR
Parlamentní a komunální volby jsou v demokratických zemích jedinou možností, jak mohou občané změnit politické a ekonomické směřování země, ve které žijí (pokud ovšem někdo nezorganizuje nějakou barevnou revoluci, nebo majdan, při kterém se nelegitimně chopí moci – v takovém případě nejsou občané povinní vládu, jenž z takového protiústavního puče vznikla respektovat a mají právo se vydat svou vlastní cestou).

Právo volit, by však neměl mít každý, nýbrž jen ti, kteří nějakým způsobem prospívají společnosti, v níž žijí! V zásadě to znamená, že spravedlivé by bylo takovou výsadu udělit jen lidem, kteří pracují, nebo slouží v armádě, a mělo by být upřeno lidem, kteří si odmítají najít práci a pouze parazitují na ostatních! Právo volit, by proto nemělo být určováno věkem jednotlivce, ale odpracovanými roky!

Myslím, že by k poskytnutí volebního práva úplně postačilo 5 odpracovaných, nebo v armádě odsloužených let, po jejichž dobu, bylo do státní pokladny poctivě odváděno sociální a zdravotní pojištění. Pokud někteří jedinci tuto podmínku nesplní, nemají právo volit! Volební právo by také mělo být odebráno lidem, kteří spáchali nějakou závažnou trestní činnost, za kterou dostali trestní sazbu vyšší tří let, nebo opakovaně trestaným recidivistům s nižšími tresty!

Občané, kteří splní výše jmenované podmínky, by naopak měli mít volební účast povinnou, protože jenom tak lze docílit toho, aby zvolení političtí představitelé země skutečně měli mandát vládnout z vůle všech slušných pracujících občanů, kteří přispívají k rozvoji země!