Řecko chce po Německu stovky miliard za dobu nacistické okupace

Avatar
Původní autoři

11.8. 2016   První zprávy
 Po dvou a půl letech práce řecký parlamentní výbor předložil zprávu, která potvrzuje  nárok Řecka vůči Německu ve výši 278,7 miliardy euro .
 V řeckém parlamentu se opět rozvinula debata o náhradách z doby 2.světové války, které by Německo mělo vyplatit Řecku.Autoři zprávy doporučují nejprve diplomatickou cestu,  ale v případě potřeby se i obrátit na soud.
 

Výplata náhrady je “právní i morální imperativ,” říká nová 77stránková zpráva. Byl by to “nejlepší základ pro upřímný a bezproblémový vztah mezi Němci a Řeky”.

Poslanci, kteří zprávu vypracovali požadují po řecké vládě, aby uplatnila své nároky. Je to poprvé, co poslanci oficiálně požadují po Německu odškodnění .

Otázka válečných reparací z let 1941-1944 z doby nacistické okupace Řecka není stále vyřešena. Říšská banka si v době okupace Řecka půjčila z řecké národní banky peníze v hodnotě asi 12 miliard dolarů a tento dluh, podobně jako reparace nebyl nikdy splacen.

“Německo nikdy pořádně nezaplatilo válečné náhrady za škody způsobené Řecku během nacistické okupace,” řekl premiér Tsipras v řeckém parlamentu. “Zločiny provedené nacisty, jsou stále živé, a máme morální povinnost nezapomínat na to co tyto síly udělaly v naší zemi.”

Německo stále dluží miliardy Řecku z doby 2.světové války

Řecko se snaží získat z Německa reparace už několik desítky let, ale Atény nikdy nekvantifikovaly své reparační nároky. Až nyní řecká parlamentní komise upřesnila řecké nároky.

Německo jako poražený stát mělo platit reparace již po prohrané 1.světové válce, ale nebylo schopné dodržet splátky. V roce 1929 zachvátila Německo velká hospodářská krize a Německo se stalo nestabilním státem. V roce 1933 Hindenburg jmenoval ke 30. lednu Adolfa Hitlera kancléřem Německa. V roce 1935 nacistický režim znovu zavedl povinnou vojenskou službu, odstoupil od Versailleské smlouvy.

Po další prohrané válce mělo Německo opět platit reparace, ale vzhledem k hospodářské podpoře pro znovuvybudování Německa byla v roce 1953 Německu prominuta část dluhů (50%).