Britský parlament přiznal, že USA o Kaddáfím lhaly

Avatar
Původní autoři

26. 9. 2016       PaulCraigRoberts
Jak sděluje P.C.Roberts, potvrzuje tato parlamentní zpráva to, co alternativní média prohlašují už léta. Že totiž celá protilibyjská válka byla založena na lžích a enormní měrou se zasloužila o rozšíření terorizmu. Zpráva, kterou vydal zahraniční výbor dolní sněmovny 22. září, je založena na výpovědích hlavních tvůrců tehdejší britské politiky, na studiu dokumentů, které se věci týkají, i na šetření předmětné události na místě – to je v Africe. Výsledkem všech těchto šetření je závěrečné zjištění, že válka proti Libyi byla založena na lžích, že Libyi destruovala a rozšířila terorizmus far and wide (to je do daleka a do široka).
Překlad: Lubomír Man