Českoslovenští vojáci v záloze: Stojíme za kolegou Martinem Holkupem

26. 9. 2016   Československý voják

„Věřím, že všichni ti, kteří těží z války a přispívají k jejímu vzniku, by měli být zastřeleni hned první den občany své země.

Ernest Hemingway


Voják v záloze Martin Holkup v rozhovoru pro ČT poukázal na tento moudrý citát a za svoje slova je nyní souzen. Hrozí-li mu trest, hrozí i nám všem, neboť i my se cítíme být vázáni povinností bránit svou zemi, své ženy, děti, přátele a sousedy, nejsme však povinováni slepou oddaností politikům, armádě či zbrojním magnátům.

Stojíme za kolegou Martinem Holkupem a slibujeme, že se postavíme na odpor každému, kdo by nám upíral nejzákladnější lidská a občanská práva, mezi něž řadíme právo na obranu sebe a blízkých, stejně jako svobodu slova.

Vojenské přísahy nás nikdo nezbavil – to jediné se snažíme veřejnosti sdělit v době, kdy se ohrožení válkou cítí být snad už všichni Evropané. Nejsme to my, českoslovenští vojáci v záloze, kdo řinčí zbraněmi. Naopak. Hledáme cesty, jak hrozbu možného válečného konfliktu odvrátit.

Případný trest pro Martina Holkupa, ať už by byl jakýkoliv, by byl trestem pro nás všechny, a museli bychom ho přijmout jako neopodstatněný a neodpustitelný akt násilí a zvůle.

Svorně doufáme v jediný možný výsledek: zproštění obžaloby.

Zdroj: Českoslovenští vojáci v záloze