DESATERO – proč nevolit Okamuru

Avatar
Původní autoři

Luděk Prokop

20. 9. 2016
1) Žádná ani z tradičních parlamentních stran, ani z nynějších vládních – koaličních stran, si to určitě nepřeje. Nepřejí si to ani zkušení matadoři, parlamentní politici, ani nově zvolení parlamentní politici, jsoucí za poslance ve sněmovně v jiné partaji než v té, za kterou byli zvoleni.


2) Proti volbě SPD budou rovněž usilovně pracovat zaměstnanci masmédií podporující vládní politiku, podle příkazů a zadání svých majitelů. Přesvědčí nás, že hlas pro SPD Okamury propadne ve prospěch zvolených stran, kterým hlas dát nechceme.

3) Nechceme a nemáme rádi žádné změny, aneb nám to vyhovuje tak, jak to je.

4) Okamura zatím nelhal a byl stálý v názorech. Po volbách držel slovo a snažil se prosazovat sliby dané před volbami, zatím co jsme již uvykli tomu, že političtí matadoři nám lžou a slibují i to, co ani nechtějí dodržet, ani prosadit či prosazovat. My si libujeme ve slibech, o kterých víme, že se o jejich dodržení zvolení politici ani nepokusí. Libujeme si ve lžích a v ohýbání pravdy, protože tak jsme tomu navykli. Zvyk je železná košile a zákon setrvačnosti platí nejen pro fyziku ale i pro naše myšlení stejně, jako pro naše volební preference.

5) Okamura je populista. Nejhorší z jeho populismu je to, že prosazuje referendum a odvolání politika referendem.

6) Okamura populista znamená, že hovoří řečí, které rozumí prostý lid. Nemluví dvojsmyslně tak, aby měl prostor pro manévrování a výmluvy, že jeho řeč znamenala něco jiného, než jak to hloupý plebs pochopil. A pokud kdokoli hovoří řečí, kterou plebs chápe a rozumí řečenému, tak je populistou. A to přeci nechceme, být akademickou obcí a kavárenskou intelektuální elitou považováni za hloupý plebs, který z hlouposti volí populisty, populisty hovořící naší řečí jednoznačně, bez intelektuálních falší a bez příkras vhodných k pozdějším vytáčkám.

7) Okamura prožil nelehké dětství a byl v mládí nucen pracovat. Pracoval jako popelář, jako prodavač a v cestovním ruchu jako průvodce cizinců. To jej pro volbu do politiky, kde působí rození politikové, kteří nikdy a nikde nepracovali, takže nejsou zasaženi pro politiku žádnými škodlivými vlivy – vysloveně handicapuje. Tohle by měl uznat každý volič.

8) Okamura je z rasových hledisek míšenec a to jej staví do pozice rasisty, což vícekrát odhalila naše média, hlídací psi demokracie, média usilovně hledající předepsané pravdy jejich majitelů.

9) Okamura tvrdošíjně prosazuje referendum. Na rozdíl od naprosté většiny profipolitiků z ostatních stran, si tudíž jako částečný Japonec neuvědomuje zásadní problém této věci. A sice to, že my lidé Češi, jsme natolik hloupí a nesvéprávní, že nemůžeme rozhodovat sami za sebe a pro sebe. Je to sice v rozporu se základy naší demokracie v tezi, že stát se nemůže starat o každého občana a vodit svéprávného občana za ručičku, že občan se musí starat především sám o sebe – ale budiž. Konec konců vychází to na stejno. O vstupu do EU jsme rozhodli hlasováním a o vstupu do NATO za nás rozhodly elity. A nakonec jak vidno, obojí je špatně.

10) Okamura se příliš razantně staví proti přijímání muslimských imigrantů, přestože je to proti vůli EU – vedené soudružkou Merkelovou. Okamura bezohledně boří kličkování demokraticky zvoleného předsedy vlády, který vůči občanům, voličům, se v této věci staví velice „obezřetně“, aby mohl zaujímat konstruktivní postoje jak vůči šéfové EU, tak vůči celému vedení EU. A sice bez ohledu na surově alarmující nepřístojnosti, provázející onu imigrační invazi v zemích s vyspělou demokracií.