Neoliberální ČSSD

Avatar
Původní autoři

Béda
11.9.2016   Outsidermadia

Zanedlouho tomu budou tři roky, co jsem napsal krátkou úvahu na téma Je ČSSD levicovou stranou? Dnes bych své tehdejší argumenty ještě rozšířil.

Česká strana sociálně demokratická:

  • v politické oblasti podporovala vstup ĆR do NATO, přelety NATO v průběhu protisrbské „kampaně“, podporovala mezinárodní zločiny NATO v různých zemích, podpořila politicky, materiálně neletálními vojenskými prostředky a léčbou majdanských nacistických bojovníků „za demokracii“ nacistický nedemokratický, násilný a neústavní puč na Ukrajině, podpořila v OSN zamítnutí rezoluce zakazující propagaci nacismu, podporuje tuhou bruselskou diktaturu, podpořila politicky motivované umělé sankce proti Rusku;
  • v ekonomické oblasti se podílela na privatizacích státního majetku – z těch největších na převodu státního finančního systému do rukou „1%“ mezinárodní bankovní oligarchie, na církevních restitucích, na přijetí zákona o fotovoltaice (s velikou pravděpodobností mohou profitovat někteří poslanci anebo rodiny poslanců ČSSD na tomto tunelu do peněženek občanů – i těch sociálně slabších). ČSSD podpořila protiruské sankce a úzce spolupracovala a spolupracuje s velkým kapitálem, oligarchy jak na vládní úrovni, tak formou různých pobídek, daňových prázdnin nadnárodním firmám a pod.. Dále podporuje zavedení korporátní totality formou TTIP a nutno říct, že zpravidla před volbami „hodí pod stůl“ své voličské základně pastelkovné anebo čtyřicetikorunové přilepšení důchodcům (na 1 chleba měsíčně);
  • v oblasti sociální a lidských práv se spolupodílela na paralyzování odborového hnutí (odboroví předáci jsou odměňováni tučnými politickými koryty v EU, v senátu a pod.) a na úpadku pracovního zákonodárství, podporuje masovou migraci gastarbeitrů ze „zdemokratizované“ bankrotující západní neválečné části Ukrajiny (přitom zbídačené lidi z válkou zmítaného východu Ukrajiny nijak nepodpořila), kteří pomáhají podnikatelské vrstvě v ČR srážet mzdy a životní úroveň zaměstnaců, podporuje západní intervence v cizích zemích a tichou podporou migrační invaze (viz uniklé emaily poradce premiéra Sobotky) podporuje perspektivní zničení konceptu národního státu, sociálního systému, zdravotního systému , důchodového systému a „přepsání“ systému vžitých tradic a hodnot (viz kupř. vztahy muže a ženy, emancipace žen, rovnost pohlaví, nahrazení demokracie náboženským dogmatismem…) na obraz přistěhovalců. 

Na závěr zůstává pouze položit obligátní otázku: Čí zájmy primárně reprezentuje tato politická strana?