Trápny záver Medziparlamentnej konferencie o spoločnej zahraničnej a  bezpečnostnej politike EÚ – Ako v segregovanej osade

Avatar
Původní autoři

15. 9. 2016    zdroj
Záver konferencie nečakane poznačil nemeckým zástupcom koordinovaný, agresívny útok “zástupcov Stredomoria” na slovenské vedenie konferencie a krajiny V4. Počas priebehu konferencie bolo čoraz viac vidieť emotívne požiadavky poslancov z južných krajín na iniciovanie okamžitého spustenia procesu prerozdeľovania migrantov do všetkých krajín EÚ. Požadovali aj zavedenie prísnych sankcií voči “neposlušným” štátom EÚ.


Situácia gradovala v čase, keď vedúci talianskej delegácie Massimo Artini ohlásil, že bez dodatočného zapracovania dôraznej výzvy na urýchlené začatie re-distribúcie migrantov do spoločného vyhlásenia, neumožnia delegácie stredomorských štátov schválenie záverov celej konferencie.

Takú výzvu nebolo vzhľadom k jej nepriechodnosti u iných delegácií možné
prijať.

“Multikulti team”, zložený z delegácií Talianska, Grécka, Malty, Cypru, Francúzska, Španielska a Portugalska, na to reagoval svojsky. Opustili svoje miesta, obkolesili predsednícky stôl a začali si hrubo a arogantne vynucovať akceptáciu ich nepriechodnej požiadavky.

Podľa Jaroslava Pašku bolo ich cieľom: vynútiť si relevantný dokument “Conclusions”, v takom znení, ktoré by im umožnilo u Európskej komisie opätovne aktivovať mechanizmus núdzovej reakcie, podľa článku 78 (3) Zmluvy o fungovaní únie. A s ním potom efektívne dotiahnuť nútené prerozdelenie migrantov z ich utečeneckých táborov do ostatných krajín EÚ.