„Bílé přilby“: za Sorosovy peníze proti Asadovi! Podle propagandistické mašinérie je činnost organizace „Bílé přilby“ (White Helmets), známá jako „Syrská civilní obrana“ (Syria Civil Defence).

Avatar
Původní autoři

napsal/přeložil mbi
6.10.2016   Eurasia 24
Hlavní funkcí organizace je propaganda, kterou „Bílé přilby“ démonizují Asada a snaží se vyvolat přímou zahraniční intervenci. V posledních letech se propaganda stala pro Západ, a zejména pro Spojené státy, závazným atributem všech válek a vojenských konfliktů, ve kterých se angažují.Šíření dezinformací, polopravd i zcela otevřených lží směřujících k tomu, aby ovlivnily veřejné mínění, a systematická snaha s ním manipulovat – to je věc, která se Washingtonu velmi, velmi daří.

Je přitom příznačné, že i když je oblast bojů prakticky pokaždé daleko od národních hranic Spojených států a jejich spojenců, obětí propagandy se často stávají jejich vlastní občané, jejichž názory se formují působením hromadných sdělovacích prostředků sloužících úzce orientovaným zájmům amerických a západoevropských elit.

Efektivity takového působení je přitom dosahováno kombinovaným působením celého spektra propagandistických nástrojů – falešnou interpretací počínaje a zcela nehoráznou, otevřenou lží při objasňování těch či oněch událostí a jevů konče.

Jedním z nejzářivějších příkladů práce západní propagandistické mašinérie je činnost organizace „Bílé přilby“ (White Helmets), známé také jako „Syrská civilní obrana“ (Syria Civil Defence).

I když byla vytvořena prakticky nedávno (počátkem roku 2013), byla téměř okamžitě zařazena mezi kandidáty na udělení Nobelovy ceny míru za letošní rok.

Navzdory skutečnosti, že šance na udělení ceny, nebo i pouze na zařazení do užšího okruhu kandidátů jsou jen minimální, zájem světové veřejnosti o tuto organizaci znatelně vzrostl – reklama svůj úkol splnila.

Pozornost si zaslouží skutečnost, že tato „nevládní organizace“ jen oficiálně (!) získává finanční prostředky ze státních rozpočtů minimálně tří hlavních členských zemí Severoatlantického paktu.

Konkrétně: 23 milionů dolarů dostaly „Bílé přilby“ (dále jen BP) od vlády USA, 29 milionů od vlády Velké Británie a 4,5 milionu od vlády Nizozemí. Podle zatím nepotvrzených informací dostává organizace od řady dalších zemí Evropské unie také materiálně-technickou pomoc.

Zastánci organizace mohou říci, že není nic špatného na tom, když lidé („obyčejní pekaři, krejčí, inženýři, umělci, farmaceuti“ apod.), kteří prý zachránili „desítky tisíc životů“ tím, že poskytli první pomoc těžce zraněným, kteří provádějí pátrací a záchranné práce a další záslužnou činnost, dostávají podporu od Spojených států a jejich spojenců.

Pro pochopení je velmi názorný příklad spolupráce BP s jejich hlavním sponzorem, tedy Spojenými státy, a to s tím, že tato spolupráce prý (!) přímo souvisí s národní bezpečností USA!

Přitom ministerstvo zahraničních věcí (USA) muselo hledat výmluvy před skutečností, že 16. dubna letošního roku byl představitel BP Raed Saleh vyhoštěn z USA pro podezření ze zapojení do teroristické činnosti.

Mluvčí amerického ministerstva zahraničí, který zřejmě nedostal jasné pokyny, jak se má v případě této citlivé otázky vyjadřovat, tehdy pro novináře uvedl: „S každým člověkem, a tady jsem z jistých důvodů opět nucen udělat vytáčku, libovolným člověkem patřícím do libovolné skupiny, který se dostane do podezření z vazby nebo spojení s extrémistickými skupinami nebo kterého vyhodnotíme jako hrozbu pro bezpečnost Spojených států, budeme jednat odpovídajícím způsobem.“

„Neznamená to ovšem, že zavrhneme nebo přerušíme styky s organizací, pro kterou tento člověk pracuje.“

Navzdory určité nesrozumitelnosti tohoto vyjádření, která je v poslední době vlastní řadě oficiálních představitelů americké administrativy, je základní idea diplomatova vyjádření zcela jasná: zahrávání si s teroristy a vytváření vzájemných strategických kontaktů s cílem zajistit si naplnění vlastních geopolitických zájmů končí tam, kde vzniká přímé ohrožení vlastní bezpečnosti.

Celá řada novinářů z různých zemí, kteří se specializují na problematiku oblasti Středního východu, vyjadřuje svoje pochybnosti nad čistotou úmyslů BP. Například známá aktivistka Vanessa Beeley, bojující za urychlené ukončení bojů v Sýrii a konsolidaci syrské společnosti, se domnívá, že BP jsou výsledkem působení vnějších sil majících zájem na svržení Asadovy vlády a na vytvoření podmínek pro vojenský vpád USA a jejich spojenců na území Sýrie.

Jak uvedla, „Bílé přilby“ soustřeďují svoje aktivity na oblasti kontrolované ozbrojenci Džabhat an-Nusry; členové této „organizace pro ochranu lidských práv“ přitom nevěnují žádnou pozornost zločinům spáchaným těmito teroristy a navíc – snaží se vytvářet o nich v médiích příznivý obraz a všechna obvinění (ze zločinů) přehazují na vládní a provládní síly.

S Vanessou Beeley souhlasí i americký novinář Rick Strerling, který pokládá aktivisty „Bílých přileb“ za „vysoce účinné manipulátory“. Hlavní funkcí organizace jako celku je podle jeho slov propaganda, kterou „Bílé přilby“ démonizují Asada a snaží se vyvolat přímou zahraniční intervenci.

Ve svém interview pro Sputnik hovořila Vanessa Beeley o úzké spolupráci „Bílých přieb“ s PR agenturou Purpose, jejímž cílem je zavádět postupně do povědomí veřejnosti ideu o nezbytnosti svržení Asadovy vlády pomocí zásahu vnějších sil.

Stojí za pozornost, že jeden ze zakladatelů uvedené agentury Jeremy Heimans se podílel i na vytvoření celosvětového nevládního sdružení Avaaz, které se v současné době v zájmu USA aktivně pokouší vštěpovat „demokratické hodnoty“ lidem nejen na Středním východě, ale téměř ve všech koutech světa.

Nezávislí žurnalisté již mnohokrát upozorňovali na spojení Avaazu s fondem Otevřená společnost – nevládní organizací založenou a řízenou nechvalně známým miliardářem Georgem Sorosem, veřejným agentem a proponentem amerického vlivu na mezinárodní scéně.

A právě Sorosovo jméno se objevuje ve většině veřejných informací o nestátním financování činnosti BP, takže tuto shodu okolností lze jen těžko nazvat náhodnou.

Zdroj: rusvesna.su

Překlad: mbi, Eurasia24.cz