Washington se rozhodl vymoci dluhy od Ukrajiny v naturáliích

5. 10. 2016    zdroj
Rossijskaja gazeta informovala, že MMF vyzval Ukrajinu, aby dala svolení k prodeji pozemků, což je uvedeno v novém memorandu o pokračování spolupráce s Kyjevem a což potvrdil také vedoucí mise MMF na Ukrajině Ron van Roden. Podle zástupce MMF bylo ve washingtonském sídle fondu vyjádřeno politování, že na Ukrajině nadále zůstává v platnosti moratorium na prodej půdy, které brání “využití pozemků jako zástavního majetku při poskytování úvěrů.”


V publikaci je uvedeno, že “ještě jednou vyjádřit nepochopení” a ignorovat požadavky MMF se Kyjevu sotva podaří, i když, vzhledem k náladám ve společnosti, se ukrajinská vláda opět snaží rozhodnutí o prodeji pozemků odložit.

“Na splnění podmínek, které jsou uvedeny v dokumentu MMF, závisí poskytnutí dalších tranší, které jsou pro Kyjev naprosto nezbytné k udržení alespoň vnější finanční stability ukrajinské ekonomiky, připomínají noviny. Vlastní formulace fondu o “používání pozemků jako zástavního majetku” svědčí o tom, že Washington má vážný úmysl získat od Ukrajiny všechno, co do ní bylo vloženo a co jí bylo půjčeno, tím nejspolehlivějším způsobem – v naturáliích, to znamení prostřednictvím půdy. Protože to je v podstatě jediné cenné aktivum, které Ukrajině zůstává.”

“Jsou zde ještě karpatské lesy, ale na ty již zaostřila Evropa, upozorňuje list. Povolení neomezeného vývozu kulatiny do EU bylo podmínkou Bruselu pro přidělení Kyjevu slíbeného úvěru na rozvoj ve výši 600 milionů eur. Ukrajinští ekologové a obyvatelé Karpat mohou hystericky tlouct hlavou o zeď při pohledu na hory, které jsou kvůli dravé těžbě dřeva oblezlé, a zdá se, že brzy jim nebudou patřit ani ty pahýly, které tam zůstaly v důsledku “spolupráce” s EU a MMF.”

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová