(Možná) poslední soud k Akci VÁPNO – 12.10.2016

Avatar
Původní autoři

Jan Koral
11. 10. 2016      NWOO
Ve středu 12.10.2016 od 13:30 u Obvodního soudu pro Prahu 1, Ovocný trh 14, v místnosti č. 11 v přízemí bude pokračovat už asi šesté přelíčení našeho případu, kdy jsme žalováni od Technických služeb hl. města Prahy za náhradu škody, kterou jsme měli způsobit tím, že jsme v srpnu roku 2012 na Václavském náměstí napsali hesla o našem mafiánském státě. Zda-li to bude opravdu poslední jednání, nikdo neví. My bychom si to přáli.

Zřejmě jediná věc, která zbyla od minule k projednání, bude odborný posudek na to, zdali částka oněch cca 115 tis. Kč, kterou po nás Technické služby vymáhají, je adekvátní. Vznesli jsme řadu argumentů pro to, aby bylo jasné, že ta částka je přehnaná, ale to není to hlavní, o co nám jde. Chceme dosáhnout osvobozujícího rozsudku, ve kterém bude jasné, že jsme žádnou škodu nezpůsobili a tedy ani nebude naší povinností něco nahradit.

Nejzákladnější úvaha je taková, že jsme dle vlastních možností upozornili na skutečnost, že náš stát řídí zločinci, což se mimo jiné projevuje tím, že je obyvatelstvo masivně okrádáno, atd. Orgány, jejichž povinností je vymáhat platné zákony a Ústavu ČR by místo pronásledování nás – aktivních občanů, kteří se snažíme o nápravu poměrů, měli pronásledovat ty, na jejichž zločiny upozorňujeme. Pokud to dotyčné orgány nedělají, pak není jejich jednání a rozhodnutí legitimní. Avšak to je v mafiánském státě nebo totalitní diktatuře běžný stav. Nerozhoduje právo a spravedlnost, ale více či méně přímé násilí.

Jak už jsem v mnoha předchozích reportážích o tomto případu psal, tak naše soudkyně je v rámci stávajících poměrů poměrně rozumná. Avšak snaží se o to, aby byla částka, kterou máme zaplatit, snížena a zřejmě nám nebude chtít dát za pravdu v našem úsilí o prosazení práva a spravedlnosti. Dle toho také budeme reagovat na předpokládaný výsledek soudu.

Pokud vás tento případ zajímá, tak nás přijďte zítra podpořit.

Další informace o Akci Vápno: http://www.nwoo.org/?s=akce+v%C3%A1pno