Putin pronesl zásadní prohlášení o tom, v čem se skrývá síla Ruska

8.10. 2016  AC24
Rusko nikdy nic nikomu nenutilo a nic se nikomu nutit nechystá, síla země se skrývá nejen ve schopnosti bránit se a přírodních bohatstvích, ale i v jednotě národa, prohlásil president Ruska Vladimir Putin během vystoupení na prvním zasedání nové Stání dumy.
“Vždy vycházíme z toho, že jakákoli země a jakýkoli národ mají přestě stejné právo na to být sílnými.To neznamená snažit se být velmocí. Nikdy jsme nikomu nic nenutili a nic se nikomu nutit nechystáme!

Síla Ruska je uvnitř nás samých, je uvnitř našeho národa, v našich lidech, v našich tradicích a naší kultuře, v naší ekonomice, v našem ohromném území a přírodních bohatstvích a ve schopnosti obrany, samozřejmě. Ze všeho nejdůležitější je ale, zcela jistě, jednota našeho národa,” řekl Putin.

„Musíme si pamatovat, že síla, veškeré komponenty síly Ruska, o kterých jsem právě teď mluvil, to je to nejdůležitější, je to možná i klíčová podmínka pro zachování naší státnosti, nezávislosti,” dodal prezident.

Ruský prezident Vladimir Putin dále prohlásil, že umění mocenských struktur pracovat zkoordinovaně a efektivně je jednou z hlavních podmínek úspěchu. Kromě toho ujistil, že Státní duma v novém složení se může spolehnout na jeho podporu a může počítat s těsnou součinností s vládou.

„V průběhu volební kampaně se projevila touha lidí po důkladných změnách v ekonomice a v sociální sféře. Jako zákonodárci máte před sebou napjatou, odpovědnou práci, kterou je třeba zahájit neprodleně. Přitom se vždycky můžete spolehnout na podporu prezidenta — na mou podporu, můžete počítat s tou nejtěsnější součinností s vládou Ruské federace. Umění mocenských struktur pracovat zkoordinovaně a efektivně je jednou z hlavních podmínek našeho společného úspěchu,” prohlásil Putin na prvním zasedání Státní dumy sedmého volebního období ve středu.

Kromě toho zdůraznil, že počítá i s tím, že Státní duma bude předmětněji spolupracovat se všemi, kdo mají právo zákonodárné iniciativy, včetně regionálních parlamentů a kromě toho bude aktivně uplatňovat praxi nulových čtení, veřejných jednání, mimo jiné s účastí zástupců těch stran, které se nedostaly do parlamentu.