Vybydlená levice…

Ladislav Žák
15.10.2016  Vaše věc

Popravdě řečeno jsem chvíli hledal vhodný výraz pro stav v tom místě politického spektra, kde se dříve nacházela politická a společenská síla, které se říká levice. Obraz vybydlené nemovitosti s vyvrácenými dveřmi, rozbitými okny a oprýskanou omítkou, které občas zakryje nějaký ten billboard nebo transparent podle mého názoru odpovídá stavu levice. 

Ve skutečnosti nejde jenom o plášť budovy, uvnitř připomíná legendární průhledné transparentní paneláky v Chánově, dávno už stavba není funkční, vnitřní infrastruktura je zastaralá nebo vykradená, někde chybí i schody.

Vybydlená chatrná stavba levice však ještě stále stojí, ideově, organizačně i lidsky vyprázdněná, transparentní až k smrti. Stále se najde někdo, kdo si myslí, že má smysl, že reprezentuje časy, kde se levice rvala za rovná práva neprivilegovaných a za cenu osobních obětí byla úspěšná. V zemích, kde se následně dostala k moci, se dílem dala do oprav tržního hospodářství, dílem se ho snažila porazit, namísto toho, aby šla svou cestou s jinými hodnotami, než jsou značkové kecky, dovolená u moře a pak už jen samá pozitiva…

V Česku ukázaly volby, že lidí ochotných volit fangličkami ověšený squat je stále méně a nebude jich přibývat. Ruiny přitahují jen lidi určitého ražení, kteří v nich sice dokážou celou řadu prospěšných věci, ale nejde na nich postavit správu věcí veřejných v širším měřítku. Transparentní paneláky v Chánově budou strženy. Lidem došlo, že už z nich místo pro život nestane. Levnější je postavit nové a minimálně je hezčí, když tam nejsou.

Ruiny lze opravit, lze postavit novou stavbu, ale je to proces na dlouhá léta. Kdysi v devadesátém roce jsem říkal, že když budeme patnáct dvacet let intenzivně programově a organizačně pracovat, budeme se moci znovu jako autentická levice ucházet o přízeň voličů s vlastním alternativním hodnotovým systémem. Zdálo se to jako běh na dlouhou trať. Byla dána jednoznačně přednost tomu soustředit se na lapání kostí a drobků z panského stolu. Budování autentického levicového programu bylo zesměšňováno jako staromilství nebo dětinskost. Příživníci a squatteři definitivně ovládli levicový prostor…

Dnes, když strhneme ruinu squatu, nejsou ani náčrtky nové stavby. Není ani nějaká velká ochota něco nového tvořit. Možná radši ještě párkrát pověsíme.