„Historie i budoucnost přeje připraveným“

Ludvík Smýkal
9. 11. 2016
Téma „O současné situaci je třeba nejen hovořit a psát … “ Klubu politické iniciativy Nová republika , konaného 8.11.2016, už předem zřejmě napovídalo, že jeho účastníci se nebudou vůbec „nudit“. Diskuze zúčastněných k zvolenému tématu byla rozhodně zajímavá, bez „rozpitvávání“ průběhu akcí, které se okolo oslav státního svátku udály, kdo co řekl, kdo kam telefonoval, apod.

Zaměřila se na zhodnocení účelu a významu těchto akcí na politické dění v ČR a na podněty z toho vyplývající.

Pozoruhodné je , že někteří organizátoři shromáždění na Staroměstském náměstí, show Jana Krause, a jiných akcí, se v současnosti snaží bagatelizovat účel a význam těchto událostí.

Ministr kultury Herman „slibuje“ premíérovi, že se s ním v budoucnu bude o všem radit, místopředseda PSP ČR Gazdík tvrdí, že „zakázal“ Bartoškovi a Dykovi přečíst 28.10.2016 z tribuny na Staroměstském náměstí prohlášení o vyhlášení občanského neklidu, šéf divadla La Fabrika Richard Balous tvrdí, že o „nic nešlo“, oni přece „uznávají“ že pan prezident je demokraticky zvolený, jen by se měl omluvit za „sprostá slova“, výroky v Číně, apod.

Charakteristické je, že všichni zúčastnění událostí okolo oslav státního svátku 98.výročí vzniku samostatného československého státu, organizovaných jmenovanými i nejmenovanými politiky a umělci, se snaží proběhlé akce přeměnit na „show“. Zapomínají, že podobnou „show“ už občané zažili při volební kampani Karla Schwarzenberga, které se jmenovaní, až na výjimky, také zúčastnili.

Svými prohlášeními a vystoupeními se neúspěšně pokoušeli a pokouší zakrýt pravou podstatu

„problému“ – zabránit, aby Česká republika se mohla samostatně zapojit do změn, které v současnosti probíhají globální politice. České firmy, samostatně působící, podnikající a rozvíjející se , na euroasijských trzích jsou pro ně a jejich „chlebodárce“ nepřijatelné.

Nevadí jim prezident Miloš Zeman jako takový, „vadí“ jim politika, kterou prosazuje !

Z hlouposti nebo zcela úmyslně opomíjí, že změny v globální politice a ekonomice již probíhají a budou pokračovat bez ohledu na jejich „přání“, personální obsazení vlád dotčených států, postoj národních elit, apod. Odpor proti tomuto trendu v jednotlivých státech může způsobit, že vše bude zdlouhavější a složitější, ale změnám v globální politice to nezabrání.

Lze předpokládat, že změny v globální ekonomice se dotknou, ať chceme nebo nechceme, nejen našeho státu a našich podnikatelů, ale jejich důsledky pocítí každý z nás. Brexit a prezidentské volby v USA ukázaly, že „lze porazit mocenský konglomerát médií a nabubřelé pseudoelity“.

K prosazení změn v České republice je třeba se na ně připravit, nikdo tyto změny bez našeho úsilí za nás nepřipraví a neprosadí. Podmínkou je třeba vytvořit u nás „nezprofanovanou“ politickou sílu, sjednocující všechny vlastence, která svým programem „dekolonizace“ našeho státu, organizačním a finančním zajištěním, zaujme a přesvědčí většinu občanů o perspektivě a potřebnosti.

V České republice v posledních letech došlo a dochází v posledních letech k morální a hospodářské devastaci státu, projevující se ve všech oblastech naší společnosti. Tato skutečnost má mj. za následek nezájem mnohých našich občanů o vývoj naší společnosti, hospodářství, školství, kultury, apod. Tento stav, vyplývající v řadě případů z nedostatku objektivních informací, není dlouhodobě životaschopný a vyžaduje neprodlené se zasadit o změnu informací, kterými jsou naši občané v současnosti ovlivňováni.

Nejdůležitějšími šiřiteli informací jsou u nás veřejnoprávní sdělovací prostředky, zejména Český rozhlas, Česká televize a Česká tisková kancelář, u kterých je třeba iniciovat a prosadit přijetí legislativní změn s cílem převzetí veřejnoprávních sdělovacích prostředků pod řízení a kontrolu jejich koncesionářů občanů) formou přímé volby členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

„Historie i budoucnost přeje připraveným.“