Jiří Baťa: Pane europoslanče Jiří Pospíšile,

Avatar
Původní autoři

23. 11. 2016
od potenciálního kandidáta na funkci prezidenta České republiky bych rozhodně očekával mnohem větší prozíravost v tom, co jako významný politik říkáte. Nemohu totiž nezareagovat na Váš dialog s panem předsedou senátu Štěchem, kde jste se mj. vyjádřil také k Číně a pročínským politicko-ekonomickými kontaktům. Jste vzdělaný a dalo by se předpokládat, že také inteligentní člověk, což jaksi vyplývá z Vašeho titulu JUDr. Smůla je ovšem v tom, že jste k titulu přišel v profláknuté plzeňské právnické fakultě. Ale k věci.

 

     Pane europoslanče a doktore práv, aniž bych současné vládě premiéra Sobotky nějak stranil ( spíše naopak), velmi nekorektně jste se vyjádřil k mezinárodní politice vlády, když jste se ve vztahu k Číně vyjádřil, že fetišizuje dohodu s Čínou“. Tato Vaše poznámka nebývale koresponduje s Vašim známým postojem k Tibetu a jeho představiteli, tj. Jeho Svátostí dalajlámovi. Je-li však řeč o nějaké fetišizatici pak ne dohoda s Čínou, ale Váš  (a Vašich kolegů) pokrytecký postoj k Tibetu a dalajlámovi , což lze  jednoznačně hodnotit jako typický znak kategorické fetišizace.
     Pokud byste přece jenom přes Vaše vzdělání nepochopil, proč nelze podle Vás považovat fetišizující dohodu s Čínou pak je nutné Vám, pane vysokoškolsky vzdělaný europoslanče za TOP 09 připomnout, že nejen Česká republika má s Čínou obchodní smlouvy, dohody a jiné druhy spolupráce, ale totéž praktikuje celá řada jiných, včetně západních států. Zatím co kritizujete postoj prezidenta Zemana za jeho postoje k Číně, ve světě se dějí věci, které by Vám měly vyrazit dech. Jistě jste jako politik zaregistroval návštěvu prezidenta Čínské lidové republiky ve Velké Británii, která jej přivítala tak, že podobných poct se dostane jen málokterým státníkům západních demokracií. Společná jízda prezidenta ČLR v královském zlatém kočáře s britskou Jeho Výsostí královnou je jen důkazem, jak si Velká Británie považuje za čest přivítat na svém teritoriu takovou personu, jakou je prezident Čínské lidové republiky.
      Máte snad za to pane europoslanče, že vztahy Velké Británie vůči Číně jsou také zfetišizovány? Nebo, že se snad Velká Británie přiklání k Východu a odklání od Západu? S Vaším konstatováním o fetišizaci dohody s Čínou však také korespondují slova, na rozdíl od Vás zcela nevzdělaného Karla Schwarzenberga, čestného předsedy TOP 09, za kterou jste činný v EU, který se k vládním pročínským vztahům nelibě, či spíše sprostě (ale s noblesou jemu vlastní) vyjádřil: „ Lezeme do prdele čínskému drakovi, vracíme se do totáče”.Platí snad (kromě toho totáče) totéž i v případě Velké Británie?
    Musím proto konstatovat, že rozdíl  mezi Vašimi postoji a hodnoceními z pohledu Vašeho vzdělání a předpokládaného intelektu a pana Schwarzenberga bez vzdělání a bez intelektu, není prakticky žádný. Jde totiž o významou  shodu názorů, jen vyjádřené jinými slovy jako např. Váš názor,  že „ našimi největšími partnery jsou naši sousedé“,  čím jste měl na mysli „naše sousedy“, sdružené v EU, NATO apod. Názor, že „Lezeme do prdele čínskému drakovi“, či že „se vracíme do totáče“, jsou hodny lidí stejného geopolitického myšlení a stejných priorit a hodnot, pro které jedinou přijatelnou variantou jsou vazby na západní struktury, USA, NATO a EU. Tito lidé zásadně odmítají akceptovat všestrannou spolupráci se státy na východ od nás jako je Čína nebo Rusko. Na Číně jim vadí nedodržování lidských práv, jako by to  byla jediná země na světě, která lidská práva nedodržuje a Rusko, které považují za (ničím relevantním neodůvodněným) za pro nás největší současné nebezpečí. Mezi tyto lidi patříte i Vy a Váš guru Schwarzenberg.
     Pane europoslanče Pospíšile, nikdy ani na okamžik jsem nepochyboval o tom, že Vaše eventuální rozhodnutí kandidovat na funkci prezidenta je zcela nereálné (a tedy zbytečné). Nicméně, žijeme (prý) v demokratickém státě, máte tedy na kandidaturu plné právo. Avšak s postoji a názory, kterými se otevřeně prezentujete v úsilí a ve snaze vymezovat se konzistentním, promyšleným  a racionálním krokům a činům prezidenta M. Zemana, si jen kopete stále hlubší jámu, do které propadnete spolu s dalšími, kteří se snaží prezidenta diskreditovat a dehonestovat v naději, že se již pro další funkční období rozhodne znovu  nekandidovat.
     Nicméně, přes všechny zde uvedené kritické výtky a nesouhlasy k Vašim postojům a názorům Vám chci, pane europoslanče, poděkovat za všechna ta slova a činy, kterými za sebou úspěšně  pálíte všechny mosty, které by Vás případně mohly přivést na Hrad. Tím současně také dáváte větší  jistotu nám občanům, že v budoucnu nebudeme mít za prezidenta člověka, který svou ambiciozní  a neskromnou optikou není schopen vidět a posuzovat svět reálně, opravdu demokraticky a objektivně, který ctí a uznává jiné, cizí hodnoty, neumí či ani nechce rozlišovat dobré od špatného, který víc než na občany myslí na své ego, velebí hodnoty západní politiky, člověka, který nekoná pro prosperitu České republiky, pro její občany, jejich úspěchy, spokojenost, prosperitu a život v míru.
     Pane europoslanče Pospíšile, ještě jednou díky a vydržte prosím, držím Vám palce!
S občanským pozdravem
Vlasti zdar a jejím občanům zvlášť“
Jiří  B a ť a , důchodce