Člověče, nenechej ze sebe udělat pouhého voliče

Radim Valenčík
20. 12. 2016 blog autora

Téměř každý den jsme svědky toho, jak je náš svět stále nebezpečnější a nebezpečnější. A zatím tu není politická síla, která by se k tomu postavila čelem, vyvinula poctivou snahu o pochopení příčin současných problémů.

Všechny politické subjekty, která se připravují na podzimní volby v příštím roce (bez výjimky!), chtějí z člověka udělat pouhého voliče: Nabídnout mu líbivý program, s jehož realizací se to nemíní vážně, a v případě úspěchu se podílet na pokračování tunelování naší země shora a posluhování selhání globální moci (a všechny politické subjekty bez výjimky spoléhají na to, že člověk zredukovaný na pouhého voliče nebude mít na výběr a jeho volba bude volbou nejmenšího zla). Nyní však máme možnost to změnit.

Před pár dny jsem napsal pár řádek k tomu, co by mělo být v programu strany, která by byla volitelná:

Zásady programu pro jakoukoli stranu, která chce uspět v podzimních volbách

Viz: http://radimvalencik.pise.cz/4088-program-strany-ktera-chce-vyhrat-volby.html

Dostal jsem na něj velké množství ohlasů. Poučných. Přesvědčily mě o tom, že existuje zájem na tom, aby strany měly skutečný program a nikoli jen politický kýč. Dokonce mně velmi milým způsobem mailem poděkoval předseda jedné z nikoli bezvýznamných politických stran (hádejte které, uvedu v dalším pokračování, ve kterém budu reagovat na ohlasy). A to aniž bych v této fázi jednotlivé politické subjekty přímo oslovil. Komplexní program zatím v našem týmu intenzivně dopracováváme, ještě je brzo jít s ním přímo do politické arény a oficiálně jej nabídnout (to bude, až dokončíme letošní monografii, někdy v únoru či březnu).

Když už jsem u toho, zde je plný text stávající, velmi nahrubo rozpracovaná verze monografie, která je širším teoretickým zázemím pro program jakékoli strany, která by chtěla uspět:

http://valencik.cz/

Filozofie, ekonomie, politologie, sociologie, psychologie, historiografie

MARATHON
Zvláštní číslo/2016
číslo 141
Teoretický časopis věnovaný otázkám postavení člověka ve světě, ve společnosti, v současném dění

Obsah

1. Úvodní poznámka
2. Ekonomický základ odvětví produktivních služeb

1. Úvod
2. Výchozí teze: Vyhodnocení a doplnění loňských
3. Čím začít, proč a proč a nyní: Plně zásluhová a plně uzavřená
4. Navazující aktivity: Co a jak bude odstartováno na bázi transformace
5. Lázeňský cestovní ruch a prodloužení období produktivního uplatnění
6. Metody myšlení
7. K problematice vývoje finančních trhů z vyjednávání HCC
8. Problém realizace reforem: zde a nyní
9. Závěr

MARATHON
Internet: http://www.valencik.cz/marathon
Vychází od listopadu 1996
Registrační značka: MK ČR 7785
ISSN 1211-8591

e-mail: valencik@seznam.cz

Uvítám připomínky i zdrcující kritiku, případně jakoukoli formu spolupráce. Nenechejme si vnutit pozici pouhého voliče a pokusme se přimět aspoň některé politické subjekty k tomu, aby si začaly seriózně konkurovat v přípravě programu, který by k něčemu byl. Nenechejme je, aby si konkurovaly jen ve špatnostech a schopnosti podvádět lidi.


Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/4098-clovece-nenechej-ze-sebe-udelat-pouheho-volice.html