Co je to referendum? Referendum je, když…

Avatar
Původní autoři

Jiří Baťa
30. 12. 2016
V příspěvku pana Jiřího Jírovce (Nová republika) se v diskuzi rozhořela debata o referendu, o jeho podstatě, významu atd. Bezpochyby je referendum způsob, jak se správně a hlavně spravedlivě vyjádřit k nastolené otázce nebo problematice. Tento způsob rozhodování byl vytvořen (neznámými) lidmi s čestným charakterem, vzácnou schopností pro maximálně poctivé a spravedlivé posuzování a rozhodování s vyloučením všech možných vlivů, spekulací a podrazů, které se za stávající praxe při řešení té které problematiky bez skrupulí (hlavně ze strany politiků) běžně praktikují.


Referendum má to vzácné specifikum, že ti, kteří v něm rozhodují o jisté otázce či problému, mohou výsledek ovlivnit jen svým osobním názorem, čestným přístupem a teprve až výše procent spravedlivě, bez vlivu vnějšího okolí rozhoduje o pozitivním či negativním výsledku tohoto referenda.

Praxe však ukazuje, že referendum jako takové je nepřijatelná forma či způsob rozhodování pro ty, kteří o správné a spravedlivé (již z pouhého předpokladu) a tedy pro ně nevýhodné rozhodnutí, nemají zájem. Pak zcela logicky referendu nejen brání, ale obstrukcemi co nejvíce zdiskreditovat svými důvody, pohledem a subjektivním hodnocením jeho realizai znemožňují. Všechny tyto důvody pocházejí z obav, ne-li strachu, že by schválním referenda s výsledkem pro ně nevýhodným mohli totálně narazit, ztroskotat, být od problému odstaveni, bez možnosti tuto problematiku či předmět otázky referenda dál k svému prospěchu obhajovat, nebo jinak ovlivňovat či prosazovat.

Zásadní problém referenda však zřejmě je, jak je otázka vyvolaného referenda položena, formulována a obsahově vystižena. To je záležitost, kterou by si měli předkladatelé referenda před jeho vyvoláním řádně promyslet, protože to ovlivňuje jak účastníky referenda, tak jeho odpůrce či oponenty. Čím jasnější, pochopitelnější a zřejmější je vypovídající podstata referenda vyjádřena, tím také jednodušší mají rozhodování účastníci i jeho odpůrci či oponenti.

Důležitým faktorem však zůstává samotné rozhodování o možnosti realizace a  uskutečnění referenda, o kterém nerozuhoduje nikdo jiný, než zase politici. Je to jednak v jimi stanovování kvóra a všech dalších podmínek pro vyvolání referenda, kterými se snaží oponenti (politici) znemožnit či alespoň maximálně stížit přijetí a vyhlášení referenda. Zde se promítají výše zmíněné tendence, že pokud by mělo být referendum pro politiky (oponenty) předem a jednoznačně nevýhodné, pak budou vytvářet takové podmínky a obstrukce, které referendum buďto předem znemožní, nebo stíží natolik, že jeho realizace bude de facto nemožná.

Jinými slovy, pokud nebudou politici v plném rozsahu respektovat ústavní právo občanů na referendum, pokud budou stanovovat takové podmínky pro vyvolání referenda, které referendum znemožňuje nebo nepřijatelně stěžuje, potom je evidentně a trestuhodně porušováno základní právo občanů na referendum, které jim zaručuje Ústava ČR. Otázka je, zda je v naší společnosti právní síla, aby takové a mnohé jiné porušování či nedodržování Ústavy ČR bylo možné, bez ohledu na poslaneckou ši senátorskou imunitu, také zákonnou cestou postihovat. Při vědomí, že sami politici prohlašují, že jsme právní stát, měli by také tento status reálně a odpovědně respektovat! Že se tak neděje, je nabíledni.