Kongres USA zavádí další omezení pro ruské diplomaty

Avatar
Původní autoři

2. 12. 2016    zdroj
Pracovníkům ruské diplomatické mise bude povoleno cestovat na vzdálenosti přesahující 40 km od velvyslanectví pouze po předchozím vyrozumění orgánů USA v předchozím kalendářním čtvrtletí. Sněmovna reprezentantů Kongresu USA schválila ve středu návrh zákona o financování zpravodajských služeb USA ve fiskálním roce 2017. Text dokumentu obsahuje také ustanovení, jež určují další omezení pro ruské diplomaty, kteří pracují v USA. Pro toto rozhodnutí hlasovalo 390 kongresmanů, jen 30 jich bylo proti.


Nová pravidla jsou zakotvena ve zvláštní části nazvané “Omezení cest akreditovaných diplomatů a konzulů Ruské federace ve Spojených státech”. V souladu s iniciativou je pracovníkům ruské ambasády dovoleno cestovat na vzdálenosti přesahující 25 mil (40 km) od budovy velvyslanectví nebo konzulátu v kalendářním čtvrtletí pouze v případě, že první den tohoto období nebo k poslednímu dni předcházejícího čtvrtletí ředitel Federálního úřadu pro vyšetřování ( FBI) ujistí příslušné výbory Kongresu, že během posledních čtyř měsíců rezort nezaregistroval žádná porušení daného režimu ze strany diplomatů z RF. To znamená, že v předchozím čtvrtletí v souladu se zavedeným režimem informovali úřady USA o svém úmyslu vyjet za rámec 25 mil.

Příslušnými výbory jsou výbor rozvědky, pro zahraniční styky a také justiční výbory. Přičemž má podle zákona ředitel FBI právo zrušit výše uvedená omezení, “pokud to napomůže práci orgánů činných v trestním řízení nebo národním zájmům USA”. Avšak v případě přijetí takového rozhodnutí bude mít také povinnost o tom informovat zákonodárce.

Ministerstvo zahraničí RF již dříve kritizovalo takové návrhy. “Americké úřady nastoupily linii přitvrzení a rozšíření stávajícího oznamovacího režimu cest ruských diplomatických pracovníků nižších a středních hodností na 25 mil (40 km) od centra města, v němž se nachází příslušné diplomatické zastoupení, který platí již několik desetiletí, řekla na briefingu mluvčí ministerstva zahraničí RF Marija Zacharova. Tento postup je zakotven v rusko-amerických dokumentech na základě parity, nelze jej jednostranně změnit. Ale děje se to”.

“Pokud se Washington skutečně rozhodne otevřít stávající dohody, budeme samozřejmě postupovat zrcadlově, budou zavedena podobná omezení vůči americkým diplomatům v Rusku, zdůraznila Zacharova. Není to naše volba”.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová