Novinky nás se zřejmým potěšením informovaly, že “Rusové zuří”

Avatar
Původní autoři

Ivan David
29. 12. 2016
Novinky (zde) nás informují, že Rusové zuří. Redaktor buď patří k lidem, kteří mají velké problémy rozpoznat a charakterizovat emoční stavy jiných lidí, a nebo je jeho přání otcem myšlenky. Snad žije s představě, o obrovském vlivu médií. Asi chtěl vyvolat pro něj a jeho spřízněnce libou představu, že z karikatur přiblblého francouzského časopisu Charlie Hebdo 150 milionů Rusů vztekle poskakuje a vykřikuje kletby. Podle Lidovek (zde) časopis dokonce “rozzuřil Rusko”, což se prý projevilo tím, že se na internetu objevila petice. Ale není tomu tak, jedná se jen o další nejapnou provokaci za hranicí vkusu. Protože se už v rámci lidských práv všechno smí a nic se nemusí respektovat, je pro blbečky stále těžší upoutat pozornost. 

 “Repertoár souboru Rudé armády se rozšířil.”
(v další “karikatuře” je vyslovena lítost, že na palubě nebyl Putin)

Jistě nejen Rusové, ale všichni slušní lidé, kteří se o této nechutnosti dozvěděli musejí být znechuceni. Cítíme, že není daleko doba, kdy devastace hrobů na hřbitově bude naprosto banální záležitostí, která nestojí za zmínku. Tolerance k podobným hnusotám zašla už příliš daleko. Už tak se na “Západní kulturu” odjinud dívají jako na prostředí, kde “nic není hanba”. Uzrál čas ukázat, že pod pojmem svoboda je na místě si představovat něco jiného než bezbřehý prostor pro uplatnění cynismu asociálních psychopatů. 

Podle karikaturisty Štěpána Mareše, proslulého výtvarně velmi nadaného autora hrubě nevkusných karikatur, není výkon Charlie Hebdo “nic překvapivého”: “Já jsem to viděl na internetu a líbilo, nelíbilo, hlavně mě to nepřekvapilo. Je to časopis, který je zvyklý čeřit vody veřejného mínění a dělat si legraci ze všeho.” 

Dále pak pro Český rozhlas Mareš rozvinul svoje stanovisko (zde):
“Já jsem nic takového na Alexandrovce nekreslil také proto, že k tomu nebyl čas a událostí je tolik, že člověk nestíhá, co se děje. To zaprvé. Zadruhé ale také proto, že jde přece jen o tragédii, pád letadla, jsou tam mrtví, je to příliš čerstvá věc. Nedivím se ale Charlie Hebdo a  některým karikaturistům, že se to pro ně stalo vhodným terčem. Svádí to k  tomu. Rusko je stát, který není zvyklý na to, že by si z něj někdo utahoval a dělal takovou legraci. Přece jen Putina berou jako novodobou modlu a najednou si z nich někdo utahuje, ještě k tomu z Alexandrovců, kteří jsou jakýmsi mluvčím jejich armády a pro nás, pro západní Evropu i  symbol Sovětského svazu. To, že si z toho časopis jako Charlie Hebdo udělal legraci, to je něco, co je pro Rusko a Rusy naprosto nepřekousnutelné.”  

Novinář: Nežil jsem nadarmo, jen co nenávisti se mi podařilo vyvolat! (Karel Čapek, Bajky a podpovídky)