Putin schválil novou doktrínu informační bezpečnosti Ruska

Avatar
Původní autoři

6. 12. 2016     zdroj
Ruský prezident Vladimír Putin podepsal dekret o schválení nové Doktríny informační bezpečnosti Ruska. Dokument byl zveřejněn v úterý 6. prosince na oficiálním internetovém portálu právních informací. “Schválit navrhovanou Doktrínu informační bezpečnosti Ruské federace”, je uvedeno v textu dekretu, který vstoupil v platnost dnem podpisu.

Bylo také uvedeno, že Doktrína informační bezpečnosti Ruské federace č. Pr-1895, schválená hlavou státu 9. září 2000, pozbyla platnost.

“Doktrína je systém oficiálních názorů na zabezpečení národní bezpečnosti Ruské federace v informačním prostředí”, je uvedeno v dokumentu.

Podle doktríny je jedním ze zaměření v oblasti informační bezpečnosti předcházení válečným konfliktům, které mohou vzniknout při použití informačních technologií. Strategickým cílem Ruska je formování “stabilního systému nekonfliktních mezistátních vztahů v informačním prostoru”.

Dokument také upozorňuje na tendenci nárůstu “objemu materiálů, které obsahují předpojaté posuzování státní politiky Ruské federace v zahraničních médiích”. Zvyšuje se informační tlak na obyvatelstvo Ruska, především na mladé lidi, “z cílem eroze tradičních ruských duchovních a morálních hodnot”.

Rada bezpečnosti Ruska zveřejnila návrh této doktríny 24. června. Nová verze dokumentu rozšířila počet hrozeb, spojených s informačními sítěmi. Je upřesněno, že kromě nepřátelských zemí stojí proti Rusku v informačním prostoru “náboženské a etnické organizace a organizace “ochránců” lidských práv” a také teroristické a extremistické komunity. 

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová