Sergej Glazjev: “Stojíme na prahu zásadně nového modelu globálních ekonomických vztahů”

Avatar
Původní autoři

Sergej Glazjev, German Napolský
25. 12. 2016     zdrojzdroj
Příchod Donalda Trumpa, zřeknutí se Spojenými státy Transatlantického partnerství může přehoupnout EU, nebo alespoň část jejích nejsamostatnějších členů, směrem k Rusku, k Euroasijské unii. O tom, co máme společného, v čem jsou rozdíly, jaké jsou vyhlídky, hovořil s Vojensko-průmyslovým kurýrem prezidentův poradce Sergej Glazjev.


Sergeji Jurjeviči, můžeme nyní porovnat ekonomiku Euroasijské a Evropské unie?

“Jsou hnací motory hospodářského růstu, které leží mimo zemi, ale jsou pro nás velmi důležité”

Nemůže být nic jednoduššího. Vezměte statistiku, srovnejte parametry. Nejvýznamnějším rozdílem je výše úrokových sazeb. V Evropské unii jsou na nule a je otevřený přístup k úvěrům. My máme rekordní úroky na světě. Proto tam, i přes některé potíže, pokračuje modernizace a zavádění nových technologií, aktivně se rozvíjejí inženýrské školy. Ale u nás je kvůli přemrštěným úrokovým sazbám vědecky náročný průmysl pouze na rozpočtových objednávkách, což vede ke zvyšujícímu se technologickému zaostávání.

V Evropě se zformovala rozpočtová politika v zájmu rozvoje, tři čtvrtiny výdajů jdou na podporu vzdělání, vědy a ekonomiky. My, bohužel, stále ještě žijeme podle modelu z období před sto lety, kdy hlavní prostředky jsou vynakládány na byrokracii, na to, co je nazýváno policejním státem a na rozvoj nezůstává víc než čtvrtina výdajů.

Zejména ve finanční, úvěrové, daňové a rozpočtové rovině spočívá hlavní rozdíl mezi EU a EAEU. Přičemž v Evropě jsou daně vesměs na superbohaté, v podstatě na nadspotřebu, u nás jsou na výrobu. Náš reálný sektor žije v mnohem horších podmínkách, než je tomu u konkurentů. Proto je taková bilance obchodu s Evropou: vyvážíme suroviny a dostáváme hotové výrobky. Protože výroba je u nás dražší, půjčky jsou nedostupné, daně vyšší.

Jaké jsou podle vašeho názoru optimální výdaje na mocenské struktury, na obranu?

Nesmíme dělit rozpočet do funkčních oblastí, ale koordinovat ho se zájmy rozvoje. Když jsou finanční prostředky vynakládány na udržování byrokratického aparátu – je to jedna věc. Další věc je, když se vydávají na vědu v rámci obrany. Na to je třeba vynakládat víc než nyní, mnohem víc, abychom byli konkurenceschopní, vždyť to je zároveň financování vědeckého a technologického pokroku. Máme nadměrné výdaje na byrokracii, počet úředníků na jednotku hrubého domácího produktu je patrně nejvyšší na světě, desetkrát více, než tomu bylo v Sovětském svazu. Toto je nutné snižovat a zvyšovat náklady na rozvoj. Měly by tvořit minimálně dvě třetiny rozpočtu. A dnes tvoří asi čtvrtinu. Především je nutné zvýšit dotace na vědu – asi třikrát, aby to odpovídalo mezinárodním standardům. Na vzdělání bychom měli vydávat jedenapůlkrát více než nyní, na zdravotní péči dvakrát. Potom se přiblížíme ke světovému průměru.

Může se Euroasijská ekonomická unie realizovat bez Ukrajiny?

Bude se realizovat v každém případě. S Ukrajinou by samozřejmě byl větší ekonomický prostor, vyšší konkurenceschopnost, mocnější synergie.

Jaká je role EAEU v dnešním světě?

Co, hned mluvit o světě? V první řadě je významná její role v naší ekonomice. Je to obrovský společný trh, v němž dosahuje Rusko asi 80 procent objemu výroby. Každý členský stát – Kazachstán, Bělorusko, Arménie, Kirgizie – má své silné stránky. Jejich spojení nám umožňuje obnovovat tu spolupráci, která byla dříve, vytvářet nové společné projekty, realizovat investice v obecném zájmu a tím zvyšovat ekonomickou aktivitu. To poskytuje dodatečné konkurenční výhody.

Mohu říci, že ihned po vytvoření celní unie a odstranění příslušných překážek se objem vzájemného obchodu zvýšil jedenapůlkrát pouze během jednoho roku. Dnes se na pozadí všeobecného poklesu obratu zboží tato tendence zachovává a je pro nás perspektivním a důležitým směrem vývoje.

Jsou hybné motory hospodářského růstu, které leží mimo zemi, ale jsou pro nás velmi důležité, například běloruské zemědělské strojírenství, které se kompletuje ruskými motory a dalšími komponenty. Tento příklad ukazuje, že jakýkoli úspěch v každé z našich zemí je plusem pro všechny.

Čím je pro Rusko ještě výhodný obchod se členy EAEU a co je připraveno kupovat?

Máme zde velký prostor pro práci, protože podíl vzájemného obchodu, pokud mluvíme o Rusku, je jen 13 procent, ale v Bělorusku je to asi polovina. A tento ekonomický model ukazuje, jak je možno využít euroasijskou integraci, absenci celních hranic.

V ruské ekonomice je udržována příliš vysoká orientace na těžební průmysl, chemické suroviny, na jejichž účet připadá většina obratu zboží nejen v oblasti zahraničního obchodu, ale také v rámci EAEU. Proto je nutno klást důraz na rozvoj strojírenství a dalších high-tech odvětví, kde ještě existuje vytvořená základna, zaměřená na celý bývalý Sovětský svaz, ale kvůli poklesu rozsahu výroby nemohou udržovat patřičnou rentabilitu.

Například náš letecký průmysl pracoval pro třetinu světa, ale dnes, vidíte, dokonce tak velké území, jako je Ruská federace, nestačí, aby se vytížily kapacity. Současná ekonomika je zaměřena na světový trh, ale dokud si na něm neosvojíte svůj vlastní prostor, nelze se vyhnout konkurenci. Musíme se nejdříve trénovat na společném ekonomickém prostoru.

Obecně lze říci, že éra liberální globalizace je u konce. Zvolený americký prezident oznámil odmítnutí podpisu dohody o partnerství a investicích s Evropskou unií, oznámil vystoupení USA z TTP. To znamená, že další pokusy vnucování odstranění hranic, nahánění všech pod standardy Mezinárodního měnového fondu již nemají efekt, nezabezpečují ekonomický růst dokonce ani ve Spojených státech. Stojíme na prahu vytvoření zásadně nového modelu globálních ekonomických vztahů, kde je restaurován význam národní suverenity, kde každý stát se snaží realizovat maximum svých konkurenčních výhod.

U nás v EAEU je realizována konkurence jurisdikcí. Proto, že evropská integrace, podle jejíhož vzoru jsme začali budovat svou unii, se nyní ukazuje jako rigidní byrokratické impérium. Tato rigidnost vede ke křehkosti, absenci flexibility, nedostatku respektu k národním odlišnostem. Pokus “formovat všechny podle jednoho mustru” už vedl k tomu, že Velká Británie opouští Evropskou unii. To je jen začátek. Evropská unie se bude muset buď decentralizovat nebo se rozpadnout.

Na tomto pozadí je naše euroasijská integrace organičtější, bere v úvahu osobitost zemí, spojujeme pouze ekonomické prostory, aniž bychom se snažili unifikovat politické systémy, nemícháme se do fiskální politiky, nevytváříme měnovou unii. Spojujeme pouze ty funkcionály regulace ekonomiky, u nichž se předpokládá celková výhoda díky většímu rozsahu výroby, kooperaci, spojení konkurenčních výhod. Tento euroasijský model je dnes atraktivnější a slibnější než rigidní byrokratická struktura EU, založená na donucení.

Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová