Slabé argumenty proti EET

Avatar
Původní autoři

3.12.2016  Tribun

Předesílám, že EET vůbec nepovažuji za nejlepší možné a jediné řešení problému daňových úniků při platbách v hotovosti, stejně tak ho ale na druhé straně za nástroj ďáblův a konec svobody a demokracie. Nepochybuji ovšem o tom, že určitě někde existují dobré a silné argumenty proti, nejsou to ale podle mě ty, kterých jsou plné internety.

Nejkategoričtější argument proti, který jsem zaznamenal, zní že jde o omezování svobody podnikání. Nemohu si pomoci, ale pokud je účelem EET zajištění výběru daní, pak mi z toho plyne, že svoboda podnikání je podnikateli chápána především jako krácení daní, protože veškeré další dopady EET nejsou nijak dramatické. Pořizovací náklady? Všichni, kdo s EET začnou, mají nárok na jednorázovou slevu na dani 5000,- přitom hotové řešení pro EET se dá pořídit i za necelé 4000,-. Administrativa? Vydávat účtenky a vést účetnictví přece patří k povinnosti podnikatelů již dávno a minimálně to účetnictví vedou podnikatelé sami a rádi (nebo si alespoň nedovedu představit, jak bez přehledu o majetku, příjmech a výdajích zvládají podnikat). Čím tedy EET omezuje svobodu podnikání?

Druhý argument by se dal charakterizovat jako velký bratr a např. Paralelní Polis ho shrnula takto:

“Systém EET pokládáme za reálný nástroj centralizované kontroly občanů ze strany státu. Centrálně ukládané informace o každém uskutečněném obchodu mohou být v budoucnu plošně zneužívány a souhrnná data o zákaznických preferencích představují drastický zásah do soukromí všech občanů.”

Jenže ať už se podívám do zákona, nebo do specifikace, nikde se informace o tom, co bylo nakoupeno, neodesílají, jen agregovaná částka a její rozpad podle kategorií DPH. Ano, bude se vědět, za kolik toho každý jednotlivý podnikatel prodal, ale se ví už dávno, pokud podnikatel plní své evidenční povinnosti, jen zatím ne centrálně. Jenže centralizace je trendem doby. Chápu nesouhlas s centralizací, ale vadí mi odmítání centralizace ze strany státu, nad kterým mají jeho občané skrze parlament pořád jakous takous kontrolu, v situaci, kdy probíhá mnohem důslednější centralizace na úrovni soukromých, v naprosté většině zahraničních či nadnárodních, korporací, nad nimiž nemají kontrolu vůbec žádnou. Nebo mi snad chtějí lidé z Paralelení Polis tvrdit, že nepoužívají platební karty, mobilní telefony či internet? Přitom tyhle všechny firmy o nich vědí více, osobnějšího, citlivějšího a zneužitelnějšího, než stát, notabene na základě částečně anonymní zaevidované tržby.

EET lze jistě kritizovat z mnoha dobrých důvodů a mnoha způsoby, ty nejčastější a nejhlasitější však podle mě mezi ně nepatří.

– – –

Poznámka redakce: 
Všichni odvádíme daně na služby, které nám poskytuje stát. Daňové úniky jdou proti nám, obecně snižují úroveň služeb poskytovaných státem. Největší daňové úniky však u nás páchají korporace a velcí podnikatelé, ne živnostníci. Ale na velké korporace Babiš a jeho ANO nedosáhne, nebo nechce dosáhnout.