Současná kvalita potravin – skrytá genocida českého národa – 2. díl

Martin Hyroš
4.12.2016   CFP

Czech Free Press pokračuje v informování o hrozbách skrytých v potravinách, které nám obchody nabízejí a které nejsou našimi státními orgány dostatečně kontrolovány. V prvním dílu se autor věnoval dusičnanům čili nitrátům v zelenině. V druhém dílu se autor věnuje pesticidům.


Pesticidy

jsou přípravky a prostředky určené k tlumení a hubení rostlinných a živočišných škůdců a k ochraně rostlin, skladových zásob, technických produktů, bytů a domů. Používají se na 95 procentech zemědělské půdy.

Zdravotní hledisko:

Pesticidům, popř. jejich nebezpečnějším produktům rozpadu, bylo v lidském těle prokázáno toxické a hormonální působení, některé jsou podezřelé z karcinogenity (rakovina), teratogenity (poškození lidského plodu) a mutagenity (poškození genetického materiálu), způsobují neplodnost.

Obzvláště zranitelnou skupinou jsou děti. Znepokojivé důkazy o toxicitě pesticidů u dětí vychází z dlouhodobých studií sledujících účinky insekticidů, známých jako organofosfáty.

Organofosfáty jsou základem mnoha insekticidů, herbicidů a nervově paralytických chemických zbraní.

Bylo prokázáno, že při vystavení těmto chemikáliím i při velmi nízkých expozicích dochází u dětí k poškození nervové soustavy, což může mít i vliv na vývoj mozku.

Pesticidy v potravinách v ČR

Pesticidů je cca 800 druhů a testy na jejich přítomnost v potravinách se provádí na cca 400 z nich.


Tedy zhruba na 50% druhů pesticidů se vůbec netestuje.

Přesto byly pesticidy nalezeny u cca 70% testovaných potravin. Pokud by se testovalo na přítomnost všech pesticidů, zřejmě by se nenašla zelenina a ovoce, která by v sobě neobsahovala mix těchto látek.

Výsledky kontroly pesticidů

Jak dopadly kontroly na pesticidy, se můžete podívat v níže uvedené tabulce „tabulka Zjištěné nálezy reziduí pesticidů v rámci monitoringu CL v potravinách v letech 2003 – 2012“

Zde více než jinde platí, že můžeme věřit pouze statistikám, které si sami zfalšujeme.

Podívejme se na výsledky z roku 2006.

Celkový počet testovaných vzorků 1100.

Počet vzorků s pozitivním nálezem 332.

Takže zpráva z roku 2006 zněla optimisticky: „Pouze 30% vzorků mělo pozitivní nález“.

A nyní se podívejme na rok 2012

Celkový počet testovaných vzorků je téměř stejný – 1017.

Počet vzorků s pozitivním nálezem již bylo 668. To je nárůst o 100%.

Takže zpráva z roku 2012 nezní optimisticky: „66% vzorků mělo pozitivní nález“.

Skutečnost je mnohem horší. Nárůst byl zapříčiněn pouze zvýšením počtu sledovaných pesticidů. V roce 2006 se testovalo na 184 pesticidů, v roce 2012 to již bylo 405 druhů pesticidů.

Jenže druhů pesticidů je mnohem více. Minimálně na 50% druhů pesticidů se jejich přítomnost v potravinách vůbec netestuje.

Z výše uvedeného vidíme, že skutečnost by byla zhruba dvakrát tak špatná, než jsou uváděné výsledky z roku 2012. A ty jsou sami o sobě velmi špatné.

– – –

Knihu si můžete koupit zde: http://detoxikace.tv
Sledovat na facebooku můžete zde: https://www.facebook.com/detoxikacetv
Předchozí díl najdete zde: http://www.nwoo.org/2016/04/24/soucasna-kvalita-potravin-skryta-genocida-ceskeho-naroda-1-dil/