Trestní oznámení na J. Štětinu

2.12.2016   CFP

Trestní oznámení
OZNÁMENÍ O SKUTEČNOSTECH NASVĚDČUJÍCÍCH TOMU, ŽE BYL SPÁCHÁN TRESTNÝ ČIN


NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ
odbor mezinárodní
Jezuitská 4
Brno 660 55

Já, níže podepsaný Jiří  B a ť a  tímto podávám oznámení
na skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin zneužití zastupování státu a mezinárodní organizace podle
§ 315 tr. Zákoníku, odst 1,  
„Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení, územní celistvost nebo obranyschopnost České republiky anebo zničit její samostatnost anebo poškodit mezinárodní organizaci, ač je pověřen zastupovat Českou republiku nebo mezinárodní organizaci, jejíž je Česká republika členem, nebo vyjednávat s cizí mocí anebo jinak chránit zájmy České republiky nebo mezinárodní organizace, jejíž je Česká republika členem, při jednání s osobou, která zastupuje zájmy cizí moci, zneužije své pravomoci jednat za Českou republiku nebo uvedenou mezinárodní organizaci, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let“, 
resp.
§ 315 tr. Zákoníku, odst 3, bod b)
„Odnětím svobody na osm až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li takovým činem závažné ohrožení mezinárodního postavení České republiky nebo postavení mezinárodní organizace, jejíž je Česká republika členem“, 
kterého se opakovaně dopustil Ing. Jaromír Štětina
t.č. europoslanec v Evropském parlamentu za politickou stranu TOP 09 tím, že
ohrozil národní bezpečnost a poškodil zahraniční politiku České republiky v Evropském parlamentu. Ing. Štětina prohlásil, že Evropa je ve válce s Ruskem. Tento výrok okamžitě převzala všechna ruská média a zaznělo stanovisko, že normalizace vztahů s USA nemusí znamenat zrušení ruských protisankcí proti vybraným evropským zemím, v čele s Českou republikou.
Výrok ing. Jaromíra Štětiny byl vyhodnocen jako potvrzení nepřátelského postoje české vlády k Ruské federaci a to i navzdory tomu, že Jaromír Štětina je jen europoslancem za politickou stranu TOP 09 a nemá s koaliční vládou Bohuslava Sobotky nic společného. Nicméně jeho výrok byl EU jako takový akceptován a byly z něj vyvozeny příslušné závěry.
Ing. Jaromír Štětina tak těmito výroky doslova vykonává medvědí službu své zemi. Na Štětinův výrok ihned reagovali europoslanci z Itálie a Řecka, kteří projevili hlasité projevy nesouhlasu. Tato forma politiky přivádí Českou republiku do hluboké izolace, ze které se nemusí po normalizaci vztahů mezi USA a Ruskem dostat.
Ing. Jaromír Štětina mj. v nejkritičtějším období událostí na Ukrajině jezdil do Kyjeva do centrály batalionu Azov, kde vyvolával a podporoval militantní atmosféru a členy toho polofašistického uskupení podporoval v jejich majdanské a protiruské činnosti.
Výše uvedené skutečnosti nasvědčují tomu, že
Ing. Jaromír Štětina se dopustil vědomého závažného trestného činu zneužití zastupování státu a mezinárodní organizace podle§ 315 odst. 1 a odst. 3, bod b) trestního zákoníku a tím se dopustil závažného ohrožení mezinárodního postavení České republiky nebo postavení mezinárodní organizace, jejíž je Česká republika členem, v tomto případě Evropské unii.
Na základě výše uvedených skutečností jsem přesvědčen, že zde jsou důvody k zahájení úkonů trestního řízení směřujících k objasnění a prověření uvedených skutečností, které důvodně nasvědčují spáchání závažného trestného činu. Tímto zároveň
žádám,
aby mne státní orgán Nejvyššího státního zastupitelství v zákonné lhůtě od podání tohoto oznámení vyrozuměl o výsledku šetření a přijatého opatření..
V Holešově, 30. listopadu 2016                                                                                                   
Jiří  B a ť a    v.r.