Co říká současný zástupce velitele amerických sil v Evropě generál Tim Ray, když zdůvodňuje právě probíhající přísun tisíců vojáků na ruské hranice? „Dovolte mi, abych to řekl velmi jasně: Jde nám o potření ruské agrese, zajištění územní integrity našich spojenců a udržení Evropy, která bude jednotná, svobodná, prosperující a mírumilovná.“

Avatar
Původní autoři

Petr Hájek
15. 1. 2017  Protiproud
V komentáři pozoruje dramatické dění hned na počátku fatálního roku 2017 a snaží se mu smát – i když s trochu staženým hrdlem! Bitva o „pravdu“, která vypukla okamžitě po zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem, nabírá stále bizarnějších podob… Snaha vyvolat fatální konfrontaci velmocí ještě před Trumpovou inaugurací asi ztroskotala, ale ti, kteří ji připravovali, ztroskotat nemíní. Proto válku ještě ani zdaleka nevzdávají.

Hlavní tvůrci mystifikací, organizátoři státních převratů, barevných revolucí a skandálních volebních manipulací ve vyhlédnutých zemích jednají jako smyslů zbavení. Náhle objevili „nebezpečí dezinformace“ – základní nástroj jejich moci v Evropě a Americe po pádu bipolárního. „Nic než pravdu!“ volají nyní notoričtí podvodníci a lháři od Washingtonu po Prahu. Větší lež už asi zkonstruovat nelze.

To, co předvádějí v mezidobí od volby do předání úřadu poražení – Obama a jeho spojenci v obou hlavních politických stranách USA – nemá v moderní historii Západu obdoby. Je to současně hrozivé i směšné. A právě z tohoto paradoxního hlediska je třeba vnímat a hodnotit vše, co se nyní děje v celé otřásající se politické struktuře Západu – včetně České republiky.

Stále stejná píseň

Jistou paralelu bychom našli pouze v období těsně po druhé světové válce, kdy se zdála neodvratná ta Třetí – tentokrát již jaderná. „Výbor pro neamerickou činnost“ – výsměch svobodě slova a projevu, tedy hlavní mystifikační mantře údajných západních demokracií – vedl tehdy senátor McCarthy. Dnes jeho místo zaujal senátor McCain. A právě tak jako tehdy se američtí „učitelé“ opět pokoušejí implantovat předválečnou hysterii do zemí svého „evropského bratra“. A právě tak jako tehdy zatím nepříliš úspěšně.

Rozdíl je ale především v tom, že tehdy nebyl k dispozici „jednotný evropský prostor“, dnešní EU. Američané se ho proto pokusili vytvořit na vojenské bázi – a především kvůli větší kontrole „spojenců“ v dubnu 1949 založili NATO. Slovy prvního generálního tajemníka Hastingse Ismaye bylo hlavním úkolem NATO „udržet Ameriku v Evropě, Rusko mimo západní Evropu a Německo při zemi.“
Část článku, pokračování   Protiproudu