Dopis premiéru Sobotkovi

Avatar
Původní autoři

18. 1. 2017

Mgr. Bohuslav Sobotka
předseda vlády České republiky
Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01  Praha 1 – Malá Strana
Pane premiére,

je pozoruhodné, jakou pozornost věnujete 48. výročí sebeupálení studenta Jana Palacha. Nechci ze široka rozebírat důvody tohoto aktu, který je mnohými považován za čin hrdinský či vlastenecký, jinými za naprosto zbytečný akt sebevraždy, který v podstatě nic nevyřešil a svým způsobem, díky médiím, vyvolal jen mimořádnou pozornost veřejnosti, případně té části politiků či politických aktivistů, kteří tento čin dali do souvislosti s politickou situací v zemi a dali jí příchuť politického protestu, i když tomu tak zcela úplně nebylo. 

Podle nich to byl čin, který měl být údajně protestem proti vývoji v Československu po okupaci vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968. Vy sám jistě víte, jak to všechno ve skutečnosti bylo, ovšem v dnešní době, okolnostmi vynucený politicky korektní, zato falešný postoj Vás nutí k pokryteckému jednání, prezentovat čin Jana Palacha jako čin veskrze hrdinský a věnovat jeho činu potřebnou dávku politické pozornosti a piety. Nicméně, zůstal nám v paměti jen tento údajně politicky motivovaný protest, na dalším vývoji ve společnosti se však jeho čin nijak výrazně či významně neprojevil. Ale budiž, student Jan Palach se obětoval jako národní hrdina té doby, čest jeho památce!

Nicméně pane premiére, projevil jste osobní úctu, vzdal čest člověku který obětoval svůj život jisté celospolečenské myšlence politického významu v době totality, v době vlády komunistů. Dnes žijeme v jiné společnosti, údajně s demokratickým režimem. V této souvislosti si dovolím položit Vám otázku, jak byste se asi zachoval v případě, že by dnes nějaký občan, přesněji havíř z OKD, si rovněž vzal život proto, že mu tento režim (za Vaší pomoci) vzal práci a peníze, připravil jej o byt, přivedl jej a jeho rodinu do těžké ekonomické situace, která jej donutily až k podobnému zoufalému a neuváženému činu. Ptám se, zda byste tento čin rovněž hodnotil jako hrdinství, protože by jím tento člověk chtěl demonstrovat sociální křivdu, bezpráví, nečestnost, nepoctivost, podvodné jednání lidí, tedy včetně Vás, kteří kauzu OKD zavinili a kteří rodiny havířů do takové zoufalé situace dostali .

Byl byste ochoten, pane premiére, schopen akceptovat tyto důvody, nebo jak bývá Vaším častým zvykem, tuto událost byste vysvětloval zase po svém tedy, že by to byl čin neopodstatněný, bezdůvodný, unáhlený, že se mohl jistě vyřešit v jeho prospěch atd.? A hlavně, že Vy s tím nemáte nic, ale vůbec nic společného, protože Vy jste konal v rámci zákona! Proto byste zřejmě tento čin spíše nejen odsoudil, ale hlavně neuznal jako reálný důsledek kauzy OKD. Proto byste také zřejmě ani neprojevil žádnou pietní účast, žádnou svíčku nebo pugét! Prostě (tipuji), hodil byste na takovou událost, jak se říká deku, protože takový čin by sebou evidentně nesl i stopy Vašeho spolupachatelství.

Jsem přesvědčený, že se ve svém úsudku a odhadu nemýlím a pokud snad ano, pak jen ve svém vyjádření či popisu Vašeho přístupu k takové události. Rovněž si nemyslím, že se k tomuto dopisu vůbec vyjádříte, protože jistě máte jiné starosti, je před volbami, na stole zákon Anti Babiš a mnohé jiné. Poznamenávám, že rovněž kauza OKD není ani zdaleka vyřešena a spolu s ní i Vaše účast na ní jak by smet!

Pane premiére, svůj dopis neukončím tím obligátním přáním mnoha úspěchů, protože ty úspěchy, pokud nějaké jsou, jdou vždy jen na Váš vrub, resp. na vrub politiků a politických stran včetně Vaší ČSSD která, jak se nechala slyšet členka ČSSD Nytrová, je prolezlá korupcí, na občany myslíte a slibujete pro ně něco udělat jen když je před volbami.

Takže, doklepejte už nějak to své účinkování do voleb a věřím, že „úspěchy“ ČSSD ve volbách již nebudou takové, které by Vám a ČSSD dávali možnost znovu vládnout. Upřímně, nic proti ČSSD jako takové, ale když už, tak s jinými, poctivými a čestnými lidmi, což není Váš případ.

S pozdravem

Jiří Baťa důchodce, 16. ledna 2017