Hádejte, co to je? Obsahující „hrubý a nestoudný nacionalismus“; – svědčící o „děsivé změně v Americe“; – překypující „opovržením vůči Washingtonu“ (rozuměj tamní elitě a kavárně); – „podkopávající demokracii“; – „agresivní, sobecký, bojechtivý“; – „plný zloby a zatrpklosti“; – „absurdně přemrštěný, téměř hloupý“; – „urážkou inteligence posluchačů“; – nebo samozřejmě „čistě populistický“.

Avatar
Původní autoři

Geo, ralh 
24.1.2017   Eurasia24

Takový byl dle ČTK Trumpův inaugurační projev! Sobecký a bojechtivý? Přečtěte si Trumpův projev bez návodu ČTK. Stojí za to.
Přitom takzvaná „tradiční média“ („mainstream“ nebo také „smradlavá žumpa“) brečí nad klesajícími náklady a sledovanostmi. I nadále ale sebevražedně diskreditují všechny, kteří pohlédli pravdě do očí, vymýšlejí si patvary jako „post-truth“, a když nic nefunguje, usilují o zavedení cenzury. 

Jestli ještě někdo naivně věří vyváženosti veřejnoprávního zpravodajství, nechť v textu najde alespoň jeden komentář „evropských médií“, který by obsahoval alespoň jeden pozitivně zabarvený přívlastek.

Proto děkujeme veřejnoprávní ČTK za návod na správné přečtení inauguračního projevu „naparujícího se chuligána“, kterého „bychom se měli obávat“, přejeme naší „národní“ tiskové kanceláři
Text článku: Geo, Eurasia24.cz dobrou noc, a přinášíme přepis projevu do češtiny, ať si každý udělá názor sám. A nejen na Donalda Trumpa:

Vrchní soudce Robertsi, prezidente Cartere, prezidente Clintone, prezidente Bushi, prezidente Obamo, američtí spoluobčané a národy celého světa! Děkuji vám.

Dnes nás, americké občany, spojuje velký úkol: obnovit náš stát a vrátit lidem to, co jim patří.

Společně budeme určovat směr Americe i světu na dlouhé roky.

Střetneme se i s výzvami. Budeme překonávat obtíže. Ale poradíme si. Každé čtyři roky se scházíme, abychom v souladu se zákonem a klidně předali vládu, a jsme vděčni prezidentu Obamovi a první dámě Michelle Obamové za laskavou pomoc při tomto předání vlády. Byli skvělí.

A přesto má dnešní ceremoniál zvláštní význam. Protože my dnes nepředáváme pouze vládu od jedné administrativy ke druhé či od jedné strany ke druhé, ale my předáváme vládu z Washingtonu (DC) vám, americkému lidu.

Příliš dlouho malá skupina lidí v hlavním městě těžila ze své moci, zatímco lidé za ni platili. Washington rozkvétal, ale lidé nedostali svůj podíl. Politici prospívali, ale lidé přicházeli o práci a továrny se zavíraly.

Establishment se zabýval sám sebou, ale ne občany naší země. Jejich vítězství nebyla vaše vítězství; jejich úspěchy nebyly vaše úspěchy; a zatímco oni se oddávali potěšení v hlavním městě, v rodinách bojujících po celé zemi o přežití bylo málo důvodů k oslavám.

Ale všechno se mění, tady a teď, protože tento okamžik je vášText článku: Geo, Eurasia24.cz okamžik: on patří vám! Patří každému, kdo je zde dnes přítomen, a všem v Americe. Toto je váš den. Toto je váš svátek. A Spojené státy americké jsou váš stát.

Ve skutečnosti není důležité, která strana je u vlády, ale zda je tato moc kontrolována lidem. Na 20. ledna 2017 se bude vzpomínat jako na den, kdy se lidé opět stali vládci své země. Na zapomenuté muže a ženy naší země se už nikdy nezapomene.

Všichni vás dnes poslouchají. Vy, desítky milionů z vás se stanete součástí historického dění, takového dění, jaké svět nikdy předtím neviděl. Jádrem tohoto dění je jasný princip: Stát existuje proto, aby sloužil svým občanům.

Američané chtějí ty nejlepší školy pro své děti, bezpečné čtvrtě pro své rodiny a dobrou práci pro sebe.

Jde o spravedlivé a rozumné požadavky spravedlivé společnosti. Nicméně pro mnoho našich občanů existuje jiná realita: matky a děti zahnané do chudoby ve velkých městech; zničené továrny ležící jako náhrobky v krajině naší země; vzdělávací systém, do něhož se investovala spousta peněz, ponechává naše mladé a krásné studenty bez poznání; a trestná činnost, gangy a drogy ukradly příliš mnoho životů a oloupily naši zemi o nevyužitý potenciál.

Tato americká krvavá lázeň končí přímo tady a právě teď. Jsme jedna země a jejich bolest je naše bolest. Jejich sny jsou i naše sny; jejich úspěch je i naším úspěchem. Sdílíme jedno srdce, jeden dům a jeden velký osud.

Služební přísaha, kterou jsem dnes složil, je přísahou všem Američanům. Za mnoho desetiletí jsme obohatili cizí průmysl na úkor amerického průmyslu.

Při sponzorování armád jiných zemí jsme dopustili tragickou vyčerpanost našich vlastních ozbrojených sil; chránili jsme hranice cizích národů a odmítali bránit naše vlastní.

Utratili jsme miliardy dolarů v zámoří, zatímco americká infrastruktura zchátrala a rozpadá se.

Učinili jsme cizí země bohatými, zatímco bohatství, moc a důvěra v naši zemi zmizely za obzorem.

Továrny se jedna po druhé zavíraly a vyvážely ze země a nikdo ani nepřemýšlel o milionech amerických dělníků zanechaných ladem.

Naši střední třídu pustili k vodě a promrhali její majetek po celém světě.

Ale to je minulost. Nyní budeme hledět pouze do budoucna.

Sešli jsme se tu pro vyhlášení nového dekretu, který zazní v každém místě, v každém hlavním městě v zahraničí a v každém vládním úřadě.

Od tohoto dne budeme nadále řídit naši zemi podle nového principu.

Od této chvíle se tímto principem stane: „Amerika především“ (America First). Každé rozhodnutí o obchodu, o daních, o imigraci, o zahraničních věcech bude učiněno na základě toho, jaký prospěch to přinese americkým dělníkům a americkým rodinám. Musíme chránit naše hranice před zhoubným jednáním jiných zemí vyrábějících naše produkty namísto nás, rozkrádajících naše obchodní společnosti a likvidujících naše pracovní místa. Tato ochrana povede k mohutnému rozkvětu a síle.

Budu za vás bojovat každým dechem a nikdy vás nezklamu.

Amerika začne znovu vítězit, vítězit tak, jako nikdy předtím. Obnovíme naše pracovní místa. Obnovíme naše hranice. Obnovíme naše bohatství. Obnovíme naše sny.

Postavíme nové silnice a dálnice a mosty a letiště a tunely a železnice po celé naší krásné zemi.

Vyjmeme lidi z podpory a vrátíme jim práci, napravíme naši zemi americkýma rukama a americkou prací.

Budeme sledovat dvě jednoduchá pravidla: nakupovat americké a vyrábět americké zboží.

Budeme hledat přátelství a dobrou vůli ve všech zemích světa, ale děláme to s ohledem na skutečnost, že právo každé země je především dbát o své vlastní zájmy.

Nechceme vnutit náš způsob života každému, ale spíše se staneme zářným příkladem pro následování.

Posílíme staré aliance a vytvoříme nové a sjednotíme civilizovaný svět proti radikálnímu islámskému terorismu, který zcela vymýtíme z tváře Země.

Základem naší politiky je bezpodmínečná věrnost Spojeným státům americkým a skrze věrnost naší zemi se znovu staneme věrnými sobě navzájem.

Když svá srdce otevřete vlastenectví, nezůstane žádný prostor pro předsudky.

Bible nám říká, „jak je dobré a úžasné, když Boží lid žije společně v jednotě.“

Musíme mluvit otevřeně, posuzovat naše rozdílné názory čestně, ale vždy usilovat o solidaritu. Když bude Amerika jednotná, nebude Ameriku možné zastavit. Nikdo nesmí mít strach, jsme pod ochranou a budeme vždy pod ochranou.

Budeme pod ochranou velkých mužů a žen z našich ozbrojených a bezpečnostních sil, a co je nejdůležitější, jsme pod ochranou Boha.

A konečně, musíme rozšířit naši mysl a naše sny musejí být ještě větší. My v Americe chápeme, že země žije, dokud bojuje.

Nebudeme nadále tolerovat politiky, kteří jen mluví a nic nedělají, jen si neustále stěžují, ale nikdy nic nerozhodnou. Čas na prázdné řeči je u konce. Přišel čas konat.

Nedovolte, aby vám někdo říkal, že je to nemožné. Žádná hrozba nemůže porazit srdce a zničit ducha Ameriky.

Nestrpíme porážku. Naše země bude vzkvétat, opět. Stojíme na prahu nového tisíciletí připraveni odhalit tajemství vesmíru, osvobodit zemi od bídy a nemocí a využívat energetiku, průmysl a technologie budoucnosti.

Nová národní hrdost naplní naše duše, změní naše názory a uzdraví naši zmatenost. Je na čase si uvědomit, že stará moudrost našich vojáků nebude nikdy zapomenuta: ať jsme černé kůže, tmaví nebo bílí, všichni máme stejně rudou krev vlastenců a my všichni se těšíme ze stejných úžasných svobod, všichni uctíváme velkou americkou vlajku. Děti narozené v urbanizovaném Detroitu nebo na větrných pláních Nebrasky, všechny vidí stejnou noční oblohu, jejich srdce jsou naplněna stejnými sny a sdílejí stejný dech života, stejný, jaký naplňuje i všemocného Stvořitele.

Proto všichni Američané, v každém městě, blízkém i vzdáleném, malém i velkém, od jedněch hor ke druhým, od oceánu k oceánu, slyšte tato slova: Už nikdy vás nebudou ignorovat. Váš hlas, vaše naděje a sny budou určovat náš americký osud. A vaše odvaha, vyspělost a láska nás vždy budou vést po této cestě.

Společně učiníme znovu Ameriku velikou. Učiníme Ameriku opět bohatou.

Vrátíme Americe její hrdost.

Učiníme Ameriku opět bezpečnou …

Ano, společně znovu vytvoříme skvělou Ameriku.

Děkuji vám, Bůh vám žehnej, Bůh žehnej Americe!

Text článku: Geo, Eurasia24.cz

Překlad: ralh