Je „Audit národní bezpečnosti“, schválený vládou ČR, v souladu s Ústavou a zákony České republiky ?

Avatar
Původní autoři
Ludvík Smýkal
3. 1. 2016
“Potřeba vzniku pracovišť, která reagují na dezinformace, je jedním z výsledků auditu národní bezpečnosti, tak se dá říct, že na něm panuje naprostá shoda. A nikdo, včetně Kanceláře prezidenta republiky, v připomínkovém řízení k tomu materiálu, z nějž vyšel vznik našeho centra, nevznesl připomínky,” upozorňuje Eva Romancovová, právnička ministerstva vnitra, která dostala za úkol asi patnáctičlenné „Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám“ na Ministerstvu vnitra vybudovat.
Citace z článku zde, ve kterém mne zaujala informace o vzniku „Centra proti terorismu a hybridním hrozbám“ na základě „Auditu národní bezpečnosti“ zde a tak jsem věnoval čas se s ním blíže seznámit, stálo to za to.

S několika částmi tohoto „Auditu“, doplněnými mými postřehy a komentáři, si dovolím Vás seznámit.
“Mezi úkoly s dlouhodobým dopadem zazněl opakovaně i požadavek na doplnění témat v rámci vzdělávacích programů školského systému, ať už se jedná o výchovu k bezpečnosti, nebo posilování občanské nebo mediální gramotnosti (antropogenní hrozby, přírodní hrozby, hybridní hrozby, působení cizí moci).” (str. 4, Audit národní bezpečnosti)
Obecně proti doplnění témat v rámci vzdělávacích programů školského systému  o výchovu k bezpečnosti, nebo posilování občanské nebo mediální gramotnost nic nenamítám, v souvislosti s obsahem a ideologickým zaměřením tohoto „Auditu“ jde, dle mne, o „nehoráznost“
Působení cizí moci není pro žádný suverénní stát věc neznámá, přičemž důvody pokusů cizí moci získávat informace a na jejich základě vliv v jiném státě sahají od ekonomického významu, přes sílu v otázkách mezinárodních vztahů až po historické aspekty již zaniklých nebo nově utvářených sfér vlivu. Neomezuje se na nepřátelsky naladěné členy mezinárodního společenství, nicméně pro potřeby Auditu je třeba věnovat primární pozornost těm projevům cizí moci, které pro ČR mohou znamenat bezpečnostní hrozbu. V souladu se současnými poznatky vyplývajícími jak z informací poskytovaných zpravodajskými službami, tak z jiných zdrojů lze takto hodnotit působení ze strany Ruské federace, Čínské lidové republiky, ale i některých nestátních aktérů jako je tzv. Islámský stát. “(str.50, Audit národní bezpečnosti)
Zpracovatelé dokumentu, vznešeně nazvaného „Audit národní bezpečnosti“, zde subjektivně stanovili, proti komu je jejich materiál zaměřen. Tvrzení, že Centrum na Ministerstvu vnitra, apod.,  je vytvářeno pro boj s jakoukoliv lživou propagandou tak bere za své …
Jako interní faktory v oblasti působení cizí moci identifikujeme:
 Slabou odolnost veřejnosti proti ovlivňování a snaha snižovat důvěru v demokratický právní stát – slabá či absentující občanská a mediální gramotnost.
Slabou odolnost veřejné správy a politické reprezentace proti ovlivňování a získávání informací včetně oblasti kybernetické odolnosti.
Působení politických entit a představitelů otevřeně hájících zájmy odlišné od zájmů ČR.
Působení bývalých vrcholných představitelů státu pod vlivem zájmů odlišných od zájmů ČR.
Absenci systematických nástrojů státu k obraně proti dezinformační kampaní.


Nedostatečnou schopnost motivovat cizinecké komunity ve prospěch zájmů ČR.”.
(str.52, Audit  národní bezpečnosti)
I když nejsou přímo jmenováni, jde, dle mého názoru, o přímý útok na současného a bývalého prezidenta České republiky, politické strany a hnutí včetně jejich představitelů, kteří dle subjektivního názoru zpracovatelů „Auditu“ „hájí zájmy odlišné od zájmů České republiky“.
KDO rozhoduje o tom, co je správně, co jsou nebo nejsou zájmy ČR“, ?
KDO má ten patent, aby druhé hodnotil ?
Jediná správná možnost je – svoboda slova při zachováni etiky a prověřováni faktu, předkládání důkazů k tvrzením, která jsou lživá, někoho očerňuji.  Následně pak kontrola formou prověřování časem a celou společnosti, tedy miliony svědky. Jakýkoli ú, centrum, apod. s „patentem na pravdu“ je návrat do “totality” …
“Politické strany zastoupené v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (s výjimkou KSČM) v březnu 2014 deklarovaly svou odpovědnost za bezpečnost občanů ČR a své odhodlání k prosazení kroků nezbytných pro zajištění obrany země” (str. 138, Audit národní bezpečnosti)
Informace, která by neměla ujít pozornosti občanů podporujících a volících strany a hnutí, jmenovitě ČSSD, ANO, KDÚ-ČSL, ODS, TOP 09, SPD a Úsvitu …

Jak je v citaci z článku na aktualne.cz doloženo, lze předpokládat, že „Audit národní bezpečnosti“ je dále rozpracováván na další resorty a organizace. Rozsah opatření z něho vyplývající zřejmě nebude omezen na „pouhé“ vytvoření Centra proti terorismu a hybridním hrozbám“, ale mnohem širší …
Otázkou, uvedenou v titulku článku, zda  „Audit národní bezpečnosti“, schválený vládou ČR,  je v souladu s Ústavou a zákony České republiky, by se měli, dle mého názoru, zabývat orgány činné v trestním řízení zde, a všichni občané České republiky.