Konec Obamy za 24 hodin!

Avatar
Původní autoři
Radim Valenčík
19, 1. 2017       RadimValenčíkPíše
…a už se asi nic strašného nestane. Aspoň ten dojem jsem měl po jeho včerejší tiskovce (18. 1.), kde působil hodně rezignovaně a snažil se na poslední chvíli zachránit část své image. Poměrně nedůvěryhodně.

Ti, kteří ho vtáhli do závěrečných křečí jeho kariéry – přepočítávání hlasů, vyvolávání několika vln neklidů, bezprecedentního tlaku na volitele, hrocení situace na ruských hranicích až k vyvolání války, hrocení situace v Sýrii, se ocitli bez “hejblátek moci”. Začalo masové přebíhání části administrativy státu i služeb k novému páníčkovi. Ten předhodil zákonodárcům dobře vybrané portfolio svých mužů, aby se na jeho kádrování vyřádili, ale přitom si potichu nepoticky obsadil klíčová místa ve všech typech aparátů, které má k dispozici. Beze zbytku přitom využil hujerovské rozvětvení svého rodinného klanu, což mu dává v následujících pozičních bojích velký manévrovací prostor.
Svět se stále ještě probírá z toho, co sledoval v posledních týdnech a dnech Obamova účinkování. A zdaleka ne všem dochází, co se vlastně stalo a o co šlo. Jeden z nejlepších článků na toto téma byl uveřejněn  na “Zvědavci”. Zde .
Autora neznám, ale zpracováno realisticky. I když myslím, že moje analýza z 27. května minulého roku, má řadu aspektů navíc. Uveřejnil jsem ji již několikrát, ale stojí zato ji uveřejnit ještě jednou pro přímé porovnání Viz: http://radimvalencik.pise.cz/3471-r2016-116-titanic-rozpad-globalni-moci.html
Nezveřejňuji to proto, abych se chlubil (i když se rád chlubím), ale abych ukázal sílu teorie. Přesná prognóza se mi podařila nikoli proto, že bych měl nějaké informace navíc, ale proto, že jsem k analýze reality použil vhodně rozvinutý aparát teorie her. Konkrétně pak model, který vycházel z pochopení mechanismů vytváření struktur moci založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad a jejich prorůstání se strukturami založenými na pozičním investování. Žádná konspirační teorie, žádné připisování výjimečné moci zpravodajským službám. Živnou půdou toho, co se odehrálo, jsou spontánní mechanismy tvorby a prorůstání společnosti výše uvedenými strukturami. Tyto struktury pak vytvářejí živnou půdu pro koncentraci moci vycházející z uplatňování politiky dvojího metru. Tato politika nutně vede k vyvolávání a vyhrocování konfliktů, překrývání jedněch konfliktů ještě většími a postupnému hrocení fatálního globálního konfliktu. A to s neodvratností antické řecké tragédie.
Nyní budeme mít příležitost podrobně analyzovat, co se stalo. A hlavně bychom se z toho měli poučit před našimi volbami, do nichž se ještě promítnou dozvuky odcházející zahnívající moci. Žádná strana, která by nadále chtěla sloužit jako fíkový list krytí lumpáren pocházejících z toho typu moci, který je na nějakou dobu poražen a odstaven, by tuto politiku neměla dělat beztrestně. Voliči by ji měli ztrestat. Jinak se nám zlo zase vrátí.
Proto máme plné právo od každé politické strany důrazně požadovat:
1. Aby ve svém programu popsali, jak vidí příčiny současných problémů (a podle toho, aby mohl volič posoudit, zda slouží či neslouží jako fíkový list krytí zla, se kterým jsme se měli příležitost setkat).
2. Aby se distancovala od politiky použití dvojího metru uplatňované na jakékoli úrovni a v kterékoli oblasti.
Jinak je prostě nevolitelná.
Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/4180-konec-obamy-za-24-hodin.ht